Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Izpiski_Vezave

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plačilni promet - Opis načinov vzpostavitve vezav na plačila

Program omogoča tri načine vzpostavitve vezav na postavko izpiska:

1. Avtomatska vzpostavitev vezave ob uvozu bančnega izpiska
Kako vemo, da se je postavki zapisal vezni dokument?

- V stolpcu Konto je vpisan saldakontni konto, v polju Paket pa SAK v primerih, ko je program odprto postavko po sklicevalni številki našel v saldakontih.
- V stolpcu Konto je vpisan nesaldakontni konto, v polju Paket pa PLP v primerih, ko je program kontiral postavko po šifrantu Oznake za prenos
 
PLP94.JPG 

Slika 1 - Uvožen izpisek in avtomatski vpis vezav

Možnost, da je prišlo do napačne vezave je zelo malo, saj je podatek o sklicevalni številke sestavljen tako, da je vedno za vsak dokument unikaten in neponovljiv.
 
2. Vzpostavitev vezave z opcijo Korekture (vezava 1:1)
 
 
 
Postavimo se na želeno pozicijo postavke in izberemo opcijo Korekture.
Pogoj za vzpostavitev vezave je vpisana šifra partnerja.
Vezavo na fakturo vzpostavimo tako, da v polje sklic vnesemo *, program nam ponudi celoten izbor odprtih dokumentov v Saldakontih za partnerja.
Želeni dokument izberemo tako, da dvokliknemo na izbrani dokument.
Na ta način lahko povežemo na plačilo samo eno odprto postavko, vezavo (1:1).
Če imamo na dokument vezano že neko rezervacijo, se vezava po shranitvi kreira samo za NETO znesek odprtega računa. 
 
PLP_VEZAVE_NETO_SALDO4.jpg

 

Slika 2 - Vzpostavitev vezave z opcijo Korekture

3. Priprava vezav 1 : N v primeru, da je bilo plačilo pripravljeno v enkratnem znesku in zapira več odprtih postavk.
 

Pogoj za vzpostavitev vezave je vpisana šifra partnerja.
Vezavo ENO PLAČILO : VEČ DOKUMENTOV lahko vzpostavimo na dva načina. V obeh primerih se odpre enako okno in tudi postopek je enak:
- z opcijo na desni meni - Vezave-saldakonti:
- s posebno ikono Vezave saldakonti

PLP96.JPG 

Slika 3 - Vzpostavitev vezav 1:N 

Po potrditvi ene od navedenih opcij program v posebnem oknu pokaže vse odprte postavke partnerja.
V polju Potrditev označimo želeno odprto postavko.
V polju Znesek vpišemo želeni znesek označene vezave. Stolpec je sivo obarvan, kar v programu Orkester pomeni "direkten vpis podatkov v grid".
Na traku okna nam program prikazuje znesek vezave in preostali znesek za zapiranje. Ko izberemo vse vezave in vpišemo zneske (po potrebi), s posebno ikono Vpis izvedemo vpis pripravljenih vezav.
Po potrditvi vpisanih vezav program na postavko izpiska vpiše Konto in Paket SAK.
Postavka je pripravljena za knjiženje.
PLP97.JPG 

Slika 4 - Izbor veznih dokumentov za zapiranje

Od izdaje 901-000 dalje je vzpostavljena tudi možnost označitve/odznačitve vseh vezav do zneska plačila:

PLP_VEZAVEA.JPG 

V primeru, ko vzpostavimo vezavo z odprto postavko, ki ima NETO saldo različen od SALDA, program še dodatno preverja, če obstaja knjižba z naslednjim pogojem:
- med Plačila v teku - že odpremljeni nalogi obstajajo še nezaključeni nalogi (status 4)
- obstajajo rezervacije, kompenzacije na postavki
- obstajajo zadržana sredstva
 
Pri vzpostavitvi takšne vezave program javi obvestilo:

PLP98.JPG
Slika 5 - Obvestilo v primeru manjšega NETO salda od vezave

Pri uvozu izpiska program avtomatsko pripravi vezavo za razpoložljiv znesek NETO. 
Primer: Partner ima izdani račun odprt za znesek 100,00eur. Na tem računu je postavljena rezervacija za medsebojno kompenzacijo v znesku 50,00 eur. 
V trenutku uvoza izpiska program javi obvestilo, da NETO saldo ni enak znesku plačila. 
PLP_VEZAVE_NETO_SALDO1.jpg


Vezava se je vzpostavila za znesek 50,00 eur, torej za znesek NETO saldo. 

PLP_VEZAVE_NETO_SALDO2.jpg


Pri knjiženju postavk izpiska program izvaja enako kontrolo na znesek NETO saldo odprte postavke v saldakontih. Če je NETO saldo različen od zneska SALDO oziroma plačila, program ob knjiženju javi obvestilo.

PLP_VEZAVE_NETO_SALDO3.jpg


Z izdajo 905-000 je dodana še kolona Povezano. 
Nahaja se na samem pregledu izpiska in na pregledu Vezave-saldakonti.

Pregled izpiska: 
V kolono se vpiše znesek že pripravljenih vezav na plačilo. Polni se:
- ob uvozu izpiska, ko program vezavo najde po sklicu v Saldakontih
- po vzpostavitvi vezav z dodatnim menijem (ali ikono) Vezave-saldakontiPLP_IZPISKI_OBDELAVA_905_1.JPG 

Vezave-saldakonti:
Na oknu vzpostavitev vezav je prav tako vidna kolona Povezano, prikazuje pa zneske dokumentov, ki so že bili povezani na predhodnji obdelavi plačila. 
Torej če ima partner na enem izpisku dva ali več plačil, pa smo prvega že povezali delno na dva dokumenta, program pri naslednji vzpostavitvi vezave pokaže, koliko vezav smo že naredili na dokumentu.


PLP_IZPISKI_OBDELAVA_905_2.JPG