Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_REK_obrazec

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​​​​​​

Plače: Vsebina REK obrazca

SINTETIČNI DEL OBRAZCA

 

PODATKI O IZPLAČEVALCU

Za pravilno sestavo podatkov o izplačevalcu morajo biti pravilno nastavljene sistemske nastavitve, ki jih najdemo na nivoju VSI:

FIRMA

FIRMA1

XKRAJ 

XINVALID

XDAVCNA

XDEJFIR

 

PODATKI O IZPLAČANEM DOHODKU

010 Vrsta dohodka: Vrsta dohodka je odvisna od izbrane vrste dohodka, za katerega poročamo. Ta mora biti v šifrantu Vrste izplačil pravilno zapisana

011 - 012a datumi: Podatki so odvisni od vpisanih podatkov na pogovornem oknu za izdelavo datoteke

013 Število rezidentov: Prešteje se število oseb z oznako R-rezident, ki imajo izplačano plačo (na plačilni listi obstaja ključ za bruto različen od 0)

013a Število invalidov: Prešteje se število oseb z oznako I-invalid in D-Nad kvoto, ki imajo izplačano plačo (na plačilni listi obstaja ključ za bruto različen od 0)

014 Število nerezidentov: Prešteje se število oseb z oznako N-nerezident, ki imajo izplačano plačo (na plačilni listi obstaja ključ za bruto različen od 0)

015 Neto izplačilo: Prepiše se znesek iz ključa za neto (sistemska FNET) in prištet je prispevek za PIZ ob neupravičeni odsotnosti v višini 15,5 (plačnik prispevka = 3 ali 4)

101 Plača in nadomestilo plače: Poroča se za delavce, ki delo opravljajo doma. Vpiše se vsota bruto zneskov iz ključev z oznako Br\Ne\Po = B ali Z in imajo vrsto dohodka različno od praznega polja ali 9999

102 Plača za detaširane delavce: Poroča se za delavce, ki so napoteni v tujino (status delavca = T). Vpiše se vsota bruto zneskov iz ključev z oznako Br\Ne\Po = B ali Z in imajo vrsto dohodka različno od praznega polja ali 9999

103 Plača za detaširane delavce v delu, ki se všteva v osn. za prispevke: Poroča se za delavce, ki so napoteni v tujino. Vpiše se znesek iz ključa, ki predstavlja osnovo za prispevke.

104 Razlika do minimalne plače: Vpiše se vsota zneskov iz ključev, ki imajo oznako Prispevki=M 

105 Plače, ki ne bremenijo pravnih oseb: Vpišejo se zneski iz ključev, ki imajo oznako Plačnik = R ali I in Prispevki <>M

106 Nadomestila po PIZ - invalidnina: Vpišejo se zneski iz ključev, ki imajo oznako Plačnik = R ali I

107 Neplačana odsotnost: Vpiše se vsota zneskov iz ključev, ki imajo oznako Prispevki=O

108 Bonitete: Vpiše se vsota zneskov iz ključev, ki imajo oznako Vrsta dohodka = 1102 in Nad uredbo = N

109 Povračila stroškov nad uredbo: Vpiše se vsota zneskov iz ključev, ki imajo oznako Nad uredbo = D

110 Premije za DPZ nad višino: Vpiše se vsota zneskov iz ključev, ki imajo oznako Vrsta dohodka = 1105

111 Drugi dohodki: Vpiše se vsota zneskov iz ključev, od katerih se obračuna dohodnina in nimajo oznake Vrste izplačila = P ali R ali je Šifra za REK=1151 in se od ključa ne obračuna dohodnina

112 Drugi dohodki: Vpiše se vsota zneskov iz ključev, od katerih se obračunajo prispevki in nimajo oznake Vrste izplačila = P ali R

113 Regres: Vpiše se vsota zneskov iz ključev, ki imajo oznako Vrsta dohodka = 1103 z oznako Prispevki = X

114 Regres nad uredbo: Vpiše se vsota zneskov iz ključev, ki imajo oznako Vrsta dohodka = 1103 z oznako Prispevki <> X

115 Dohodki invalidov nad kvoto: Poroča se za delavce, ki imajo oznako Nad kvoto = D. Vpiše se vsota bruto zneskov iz ključev z oznako Br\Ne\Po = B ali Z in imajo vrsto dohodka različno od praznega polja ali 9999, razen razlika do minimalne plače - osnova za prispevke, t.j. ključ z oznako Obračun = 21

201 Glavni delodajalec: Znesek iz ključa za osnovo dohodnine (FOSN) za delavce, ki imajo Status <> D

202 Drugi delodajalec: Znesek iz ključa za osnovo dohodnine (FOSN) za delavce, ki imajo Status = D

203 Ne podpiramo

204 Ne podpiramo

301 Osnova za prispevke: Če je določen ključ za osnovo za prispevke: znesek iz ključa za osnovo za prispevke (FOSNPRI) brez invalidnine ali ključev z oznako Vrsta dohodka je prazna ali 9999

Če ni določen ključ za osnovo za prispevke: vsota ključev z oznako Br\Ne\Po = B ali Z brez ključev z oznako Plačnik = I ali z oznako Vrsta dohodka je prazna ali 9999; zneski za dodatno pokojninsko zavarovanje so odšteti

V obeh primerih gledamo samo delavce s Status <>T. Eventualni znesek v vrstici 304 je naknadno odštet od dobljenega zneska za 301.

302 Osnova za prispevke - detaširani delavci: Enako kot 301, le da gledamo delavce s Status = T

303 Osnova za prispevke - neplačana odsotnost: Vpiše se vsota zneskov iz ključev, ki imajo oznako Prispevki=O

304 Osnova od bonitet, stimulacij; Ne podpiramo (zapis v to vrstico naj bi se zgodil, če delavec, ki je na 100 % refundaciji, prejema bonitete in stimulacije, ki jih izplačuje Zavod. Od teh zneskov naj bi delodajalec plačal prispevke. Poročati pa mora tako Zavod kot delodajalec)

305 Osnova od premij za DPZ: Preveri se vsako plačilno listo posebej; v primeru, da ima delavec vse ključe, ki določajo fond ur Fond ur = D hkrati označene tudi z oznako Plačnik = R ali I, se zapiše znesek iz ključev z oznako Vrsta izplačila = 1105

306 Ne podpiramo

307 Ne podpiramo

308 Osnova za prispevke invalidov nad kvoto: V primeru definiranega ključa za osnovo za prispevke znesek iz tega ključa. Sicer vsota zneskov iz ključev z oznako Br\Ne\Po = B ali Z ter Prispevki <>X in imajo vrsto dohodka različno od praznega polja ali 9999, razen ključev z oznako Plačnik = I in oznako Obračun = 21

309 Osnova za prispevke - delavci, ki so dopolnili 60 let starosti; Osnova za prispevke delavcev, ki imajo starost večjo ali enako 60/00/00, nimajo oznake D v polju Starostna upokojitev in imajo v polju Brezp. os. nad 55 let oznako N. V osnovo za prispevke se vštevajo zneski, od katerih se obračunajo prispevki delodajalca (NA BOD).

310 Osnova za prispevke - delavci, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine; Osnova za prispevke delavcev, ki imajo oznako D v polju Starostna upokojitev. V osnovo za prispevke se vštevajo zneski, od katerih se obračunajo prispevki delodajalca (NA BOD).

311 Osnova za prispevke - vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-2; Osnova za prispevke delavcev, ki imajo oznako D v polju Prva zaposlitev. V osnovo za prispevke se vštevajo zneski, od katerih se obračunajo prispevki delodajalca (NA BOD).

312 Osnova za prispevke - zaposleni za določen čas; Osnova za prispevke delavcev, ki imajo oznako D v polju Način zaposlitve. V osnovo za prispevke se vštevajo zneski, od katerih se obračunajo prispevki delodajalca (NA BOD).

313 Osnova za prispevke - zaposleni za nedoločen čas po 39. členu ZUTD-A; Osnova za prispevke delavcev, ki imajo oznako R v polju Način zaposlitve in v polju Prva zaposlitev ni oznaka B. V osnovo za prispevke se vštevajo zneski, od katerih se obračunajo prispevki delodajalca (NA BOD).

314 Osnova za prispevke - zaposleni, za katere delodajalec uveljavlja oprostitev po ZIUP; Osnova za prispevke delavcev, ki imajo v pokju Brezp. os. nad 55 let oznako D in v polju Prva zaposlitev oznako B. V osnovo za prispevke se vštevajo zneski, od katerih se obračunajo prispevki delodajalca (NA BOD).

401 Davčni odtegljaj - glavni delodajalec: Znesek iz ključa za dohodnino (FDOH) delavcev z oznako Status <>D

402 Ne podpiramo

403 Davčni odtegljaj - glavni delodajalec: Znesek iz ključa za dohodnino (FDOH) delavcev z oznako Status =D

404 Ne podpiramo

405 Ne podpiramo

501O ZZZS - obračunano: Če invalidsko podjetje: Zneski iz ključev za prispevke s stopnjo 6,36 in oznako plačnika prispevka = D,1,3. Če ni invalidsko podjetje: od gornjega zneska samo zneski iz ključev z oznako Plačnik=I

501Z ZZZS - plačano: Če invalidsko podjetje: 0. Če ni invalidsko podjetje: vsi prispevki s stopnjo 6,36 in oznako plačnika prispevka = D,1,3, razen zneski iz ključev z oznako Plačnik=I

5020 PIZ - obračunano: Če invalidsko podjetje: Zneski iz ključev za prispevke s stopnjo 15,5 in oznako plačnika prispevka = D. Če ni invalidsko podjetje: od gornjega zneska samo zneski iz ključev z oznako Plačnik=I in zneski delavcev z oznako Nad kvoto = D

502Z PIZ - plačano: Če invalidsko podjetje: 0. Če ni invalidsko podjetje: vsi prispevki s stopnjo 15,5 in oznako plačnika prispevka = D, razen zneski iz ključev z oznako Plačnik=I in zneski delavcev z oznako Nad kvoto = D

503O Zaposlovanje - obračunano: Prispevki s stopnjo 0,14 od ključev z oznako Plačnik = I

503Z Zaposlovanje - plačano: Vsi prispevki s stopnjo 0,14 in oznako plačnika prispevka = D,1,3, razen zneski iz ključev z oznako Plačnik=I

504O Starševsko varstvo - obračunano: Če invalidsko podjetje: Zneski iz ključev za prispevke s stopnjo 0,1 in oznako plačnika prispevka = D,1,3. Če ni invalidsko podjetje: od gornjega zneska samo zneski iz ključev z oznako Plačnik=I

504Z Starševsko varstvo - plačano: Če invalidsko podjetje: 0. Če ni invalidsko podjetje: vsi prispevki s stopnjo 0,14 in oznako plačnika prispevka = D,1,3, razen zneski iz ključev z oznako Plačnik=I

505O PIZ od minimalne plače - obračunano Če invalidsko podjetje: Zneski iz ključev za prispevke s stopnjo 15,5 in oznako plačnika prispevka = 1 ali 2. Če ni invalidsko podjetje: od gornjega zneska samo zneski iz ključev z oznako Plačnik=I in zneski delavcev z oznako Nad kvoto = D.

505Z PIZ od minimalne plače - plačano: Če invalidsko podjetje: 0. Če ni invalidsko podjetje: vsi prispevki s stopnjo 15,5 in oznako plačnika prispevka = D, razen zneski iz ključev z oznako Plačnik=I in zneski delavcev z oznako Nad kvoto = 1 ali 2.

506O PIZ od neopravičene odsotnosti - obračunano: Če invalidsko podjetje: Zneski iz ključev za prispevke s stopnjo 15,5 in oznako plačnika prispevka = 3 ali 4. Če ni invalidsko podjetje: od gornjega zneska samo zneski iz ključev z oznako Plačnik=I in zneski delavcev z oznako Nad kvoto = D.

506Z PIZ od neopravičene odsotnosti - plačano: Če invalidsko podjetje: 0. Če ni invalidsko podjetje: vsi prispevki s stopnjo 15,5 in oznako plačnika prispevka = D, razen zneski iz ključev z oznako Plačnik=I in zneski delavcev z oznako Nad kvoto = 3 ali 4.

507O SKUPAJ - obračunano  

508Z SKUPAJ - plačano  

601O ZZZS - obračunano: Če invalidsko podjetje: Zneski iz ključev za prispevke s stopnjo 6,36 in 6,56 in oznako plačnika prispevka = P,2,4. Če ni invalidsko podjetje: od gornjega zneska samo zneski iz ključev z oznako Plačnik=I

601Z ZZZS - plačano: Če invalidsko podjetje: 0. Če ni invalidsko podjetje: vsi prispevki s stopnjo 6,36 in 6,56 in oznako plačnika prispevka = P,2,4, razen zneski iz ključev z oznako Plačnik=I

602O PIZ - obračunano: Če invalidsko podjetje: Zneski iz ključev za prispevke s stopnjo 8,85 in oznako plačnika prispevka = D. Če ni invalidsko podjetje: od gornjega zneska samo zneski iz ključev z oznako Plačnik=I in zneski delavcev z oznako Nad kvoto = P,2,4.

602Z PIZ - plačano: Če invalidsko podjetje: 0. Če ni invalidsko podjetje: vsi prispevki s stopnjo 8,85 in oznako plačnika prispevka = D, razen zneski iz ključev z oznako Plačnik=I in zneski delavcev z oznako Nad kvoto = D

603O Zaposlovanje - obračunano: Prispevki s stopnjo 0,06 od ključev z oznako Plačnik = I

603Z Zaposlovanje - plačano: Vsi prispevki s stopnjo 0,06 in oznako plačnika prispevka = P,2,4, razen zneski iz ključev z oznako Plačnik=I

604O Starševsko varstvo - obračunano: Če invalidsko podjetje: Zneski iz ključev za prispevke s stopnjo 0,1 in oznako plačnika prispevka = P,2,4. Če ni invalidsko podjetje: od gornjega zneska samo zneski iz ključev z oznako Plačnik=I

604Z Starševsko varstvo - plačano: Če invalidsko podjetje: 0. Če ni invalidsko podjetje: vsi prispevki s stopnjo 0,06 in oznako plačnika prispevka = P,2,4 razen zneski iz ključev z oznako Plačnik=I

605O Če invalidsko podjetje: Zneski iz ključev za prispevke s stopnjo 0,53 in oznako plačnika prispevka = P,2,4. Če ni invalidsko podjetje: od gornjega zneska samo zneski iz ključev z oznako Plačnik=I

606Z Če invalidsko podjetje: 0. Če ni invalidsko podjetje: vsi prispevki s stopnjo 0,53 in oznako plačnika prispevka = P,2,4 razen zneski iz ključev z oznako Plačnik=I

607O SKUPAJ - obračunano  

607Z SKUPAJ - plačano 70 %. Stopnja iz ključa za prispevek z oznako benific = 1; stopnjo določamo s poljem BEN_ST in sicer 14 = 4,2; 15 = 6,25; 16 = 8,40; 17 = 10,55; 18 = 12,60

70%O Osnova neto iz ključa za prispevek z oznako benific = 1

70%Z Plačano znesek iz ključa za prispevek z oznako benific = 1

801N Št. zavarovancev za obvezno DPZ število delavcev z oznako BENIFIC = 2 ali 3

801V Vplačan znesek znesek iz ključa za prispevek z oznako benific = 2 ali 3

802N Št. zavarovancev za prostovoljno DPZ: število delavcev, ki imajo izplačilo na enem izmed ključev za DPZ (ponudijo se na pogovornem oknu in sicer se prepišejo iz sistemskih nastavitev za FPPZ; Uporabniki lahko sami brišejo ključe na pogovornem oknu)

802V Vplačan znesek znesek iz ključev za DPZ, vpisanih na pogovornem oknu

Davek na izplačane plače, lestvica za obračun davka na izplačane plače, višina davka v % in zneski (nastavimo ustrezne prispevke za obračun davka na izplačane plače) 

 
 
 
 
ANALITIČNI DEL OBRAZCA 
  

  

PODATKI O IZPLAČANEM DOHODKU

001 Davčna številka: Davčna številka delavca 

002 Identifikacijska številka: Obvezna, če delavec nerezident nima davčne številke. Sicer se vpiše samo davčna številka

003 Ime in priimek: polje Ime in nato Priimek; polji morata biti pravilno izpolnjeni - paziti pri dveh priimkih ali dveh imenih

003i Ime

003p Priimek

004 Oznaka za rezidentstvo R - rezident, N - nerezident; Država nerezidenstva: trimestna oznaka države iz katere prihaja delavec; podatek je obvezen v trenutku, ko določimo, da gre za delavca nerezidenta

004a Država rezidentstva

004b Naslov nerezidenta

004c Kraj nerezidenta

004d Država prebivanja

005 Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb: Ne podpiramo

011 Delavec napoten na delo v tujino, za katerega velja drugi odstavek 144. člena ZPIZ-2; 'true', če je status delavca E - Napoteni delavec (144.čl. ZPIZ-2)

011a Delavec napoten na delo v tujino, za katerega velja 45.a člen Zdoh-2; 'true', če je status delavca T - Napoteni delavec (144.čl. ZPIZ-2)

011b Datum prve napotitve (vpisati ga je treba, če je 011a=true)

011c Zaporedna številka meseca uveljavljanja posebne davčne osnove (vpisati je treba, če je 011a=true)

012 Javni uslužbenec (1. odst. 42. člena Zdoh-2); če ima delavec oznako Javni uslužbenci D (da)

013 Ne podpiramo; Zavezanec, ki opravlja delo na trgovski ladji dolge plovbe (2. odst. člena ZDoh-2)

014 Invalid nad predpisano kvoto 1, če ima delavec oznako Nad kvoto D (da)

015 Ne podpiramo (Oseba, zaposlena po programu za zagotavljanje sredstev družbam za sofinanciranje plač)

016 Zaposleni po predpisih PIZ - imajo izplačilo invalidnine

017 Delavec, ki je dopolnil 60 let starosti

018 Delavec, ki izpolnjuje starostni pogoj do predčasne pokojnine. Oznaka Star. upok = D.

019 Delavec s prvo zaposlitvijo. Oznaka Prva zaposlitev = D.

020 Delavec zaposlen za določen čas. Oznaka Način zaposlitve = D.

021 Delavec zaposlen za nedoločen čas prvi dve leti. Oznaka Način zaposlitve = R.

022 Delavec zaposlen za nedoločen čas prvi dve leti po zakonu ZIUP. Oznaka Prva zaposlitev = B ali gre za Brezposelno osebo nad 55 let (IND_ZADNJI=D)

023 ​Delavec ima status invalida po ZZRZI

024 Oseba ni zavarovanec po 15. ali 20. členu ZZVZZ

051 Oznaka vrste dohodka: Vrstica se ponovi tolikokrat, kolikor ima delavec različnih oznak vrst dohodka na posamezni plačilni listi. Vrsto dohodka določamo na ključu. Vpiše se tudi za Vrsto dohodka 1111, ko je dohodnina N.

052 Bruto znesek: Vsota vseh bruto zneskov iz ključev, ki ustrezajo posamezni vrsti dohodka in imajo v polju Za dohod. vpisano D. Vpiše se tudi za Vrsto dohodka 1111, ko je dohodnina N.

053 Normirani stroški: Za potrebe REK-2 in REK-1A obrazca

061 Izbira vrste osnove. Osnove za prispevke beremo izključno iz ključev z oznako Br\Ne\P = B ali Z, plačnik <>'I' (invalidnina)
       P01 - plača in nadomestila plače; oznaka na ključih Prispevki <> M (min.plač.), O (nepl. odsotnost) ali X (se ne obračunajo); vrsta dohodka = (1101,1111); Nad uredbo <> D;
       P02 - minimalna plača; oznaka na ključih Prispevki = M; vrsta dohodka = 1101; Nad uredbo <> D; 
       P03 - neplačana odsotnost; oznaka na ključih Prispevki = O; vrsta dohodka = 1101; Nad uredbo <> D; 
       P04 - drugo; oznaka na ključih Prispevki <> M, O ali X; vrsta dohodka <> (1101, 9999, 1111 ali prazno) ali Nad uredbo = D ali vrsta dohodka=1111 (Rek 1151) in Vrsta izplačila M ali O.

 

062 Osnova za prispevke: Osnova za posamezno vrsto prispevka (bruto zneski iz ključev)

071S PIZ - stopnja 15,5

071O PIZ - obračunan znesek prispevka

071P PIZ - plačan znesek prispevka (trenutno ne podpiramo poročanja o delnem plačilu prispevkov, zato so obračunani in plačani zneski enaki)

072S ZZZS - stopnja 6,36

072O ZZZS - obračunan znesek prispevka

072P ZZZS - plačan znesek prispevka (trenutno ne podpiramo poročanja o delnem plačilu prispevkov, zato so obračunani in plačani zneski enaki)

073S starševsko varstvo - stopnja 0,1

073O starševsko varstvo - obračunan znesek prispevka

073P starševsko varstvo - plačan znesek prispevka (trenutno ne podpiramo poročanja o delnem plačilu prispevkov, zato so obračunani in plačani zneski enaki)

074S zaposlovanje - stopnja 0,14

074O zaposlovanje - obračunan znesek prispevka

074P zaposlovanje - plačan znesek prispevka (trenutno ne podpiramo poročanja o delnem plačilu prispevkov, zato so obračunani in plačani zneski enaki)

075O skupaj obračunano  

075P skupaj plačano  

081S PIZ - stopnja 8,85

081O PIZ - obračunan znesek prispevka

081P PIZ - plačan znesek prispevka (trenutno ne podpiramo poročanja o delnem plačilu prispevkov, zato so obračunani in plačani zneski enaki)

082S ZZZS - stopnja 6,56

082O ZZZS - obračunan znesek prispevka

082P ZZZS - plačan znesek prispevka (trenutno ne podpiramo poročanja o delnem plačilu prispevkov, zato so obračunani in plačani zneski enaki)

083S starševsko varstvo - stopnja 0,1

083O starševsko varstvo - obračunan znesek prispevka

083P starševsko varstvo - plačan znesek prispevka (trenutno ne podpiramo poročanja o delnem plačilu prispevkov, zato so obračunani in plačani zneski enaki)

084S zaposlovanje - stopnja 0,06

084O zaposlovanje - obračunan znesek prispevka

084P zaposlovanje - plačan znesek prispevka (trenutno ne podpiramo poročanja o delnem plačilu prispevkov, zato so obračunani in plačani zneski enaki)

085S poškodbe pri delu - stopnja 0,53

085O poškodbe pri delu - obračunan znesek prispevka

085P poškodbe pri delu - plačan znesek prispevka (trenutno ne podpiramo poročanja o delnem plačilu prispevkov, zato so obračunani in plačani zneski enaki)

086O skupaj obračunano  

086P skupaj plačano  

091O Davčni odtegljaj - obračunan znesek dohodnine

092P Davčni odtegljaj - Odbitek davka, plačanega v tujini (trenutno ne podpiramo poročanja o delnem plačilu dohodnine, zato so obračunani in plačani zneski enaki)

101S Prispevki - stopnja višina prispevka z oznako Benif = 1, če ima delavec oznako benif = 1

101TP Tip povečanja 

       1 - 14 mesecev za 12

       2 - 15 mesecev za 12

       3 - 16 mesecev za 12

       4 - 17 mesecev za 12

       5 - 18 mesecev za 12

101OP Osnova za prispevek z oznako benif = 1

101O Obračunan znesek prispevka

101P Plačan znesek prispevka (trenutno ne podpiramo poročanja o delnem plačilu prispevkov, zato so obračunani in plačani zneski enaki) 

 

PODATKI ZA IZRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA = Podatki o vzdrževanih družinskih članih

V01L Letnica rojstva

V01R Sorodstveno razmerje

V01Z Znesek olajšave

V02N VDČ število oseb

V02Z VDČ znesek

V03Z Skupaj znesek

Od izdaje 909-000 dalje se tagi ne vpišejo, če gre za obračun brez dohodnine (npr. REK 1152, izplačilo nagrade za poslovno uspešnost do uredbe). 

IZRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA

D01S Dohodek - stopnja

D01Z Dohodek - znesek; ​Vpiše se tudi za Vrsto dohodka 1111, ko je dohodnina N.

D02   Splošna olajšava

D02S Splošna olajšava - stopnja

D02Z Splošna olajšava - znesek

D03   Povečana splošna olajšava

D03S Povečana splošna olajšava - stopnja

D03Z Povečana splošna olajšava - znesek (dohodninska olajšava s tipom D in ustreznim datumom veljave; od 1. 1. 2018 se znesek srednje dodatne olajšave bere iz od_denar)

D04   Osebna olajšava za 100 % invalidnost (dohodninska olajšava s tipom O in ustreznim datumom veljave) Od izdaje 909-000 dalje se tagi ne vpišejo, če gre za obračun brez dohodnine (npr. REK 1152, izplačilo nagrade za poslovno uspešnost do uredbe). 

D04S Osebna olajšava za 100 % invalidnost - stopnja

D04Z Osebna olajšava za 100 % invalidnost - znesek

D06S Osnova za izračun davčnega odtegljaja - stopnja

D06Z Osnova za izračun davčnega odtegljaja - znesek

D07   Davčni odtegljaj 25 % (drugi delodajalec)

D07S Davčni odtegljaj 25 % (drugi delodajalec) - stopnja

D07Z Davčni odtegljaj 25 % (drugi delodajalec) - znesek

D08   Davčni odtegljaj po lestvici

D08S Davčni odtegljaj po lestvici - stopnja

D08Z Davčni odtegljaj po lestvici - znesek

D09   Davčni odtegljaj po povprečni stopnji

D09S Davčni odtegljaj po povprečni stopnji - stopna

D09Z Davčni odtegljaj po povprečni stopnji - znesek

D10   Osebna olajšava ob izplačilu pokojnine, nadomestila in priznavalnine

D10S Osebna olajšava ob izplačilu pokojnine, nadomestila in priznavalnine - stopnja

D10Z Osebna olajšava ob izplačilu pokojnine, nadomestila in priznavalnine - znesek

D11   Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb

D11S Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb - stopnja

D11Z Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb - znesek

D12   Uveljavljanje znižane stopnje

D12S Uveljavljanje znižane stopnje - stopnja

D12Z Uveljavljanje znižane stopnje - znesek

 

DODATNI PODATKI - DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

B01U Plača - število ur

B01Z Plača - znesek

B02U Nadomestilo plače - število ur

B02Z Nadomestilo plače - znesek

B03U Nadomestilo plače po predpisih PIZ - število ur

B03Z Nadomestilo plače po predpisih PIZ - znesek

B04Z Povračilo stroškov do uredbe vlade - prehrana - znesek

B05Z Povračilo stroškov do uredbe vlade - prevoz - znesek

B06Z Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade - službene poti - znesek

B06aZ Povračilo stroškov prevoza do višine, določene z uredbo vlade - službene poti - znesek

B06bZ Povračilo stroškov za prenočišče do višine, določene z uredbo vlade - službene poti - znesek

B06cZ Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino nad 30 dni ali 90 dni - znesek

B06čZ Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 30 dni ali 90 dni - znesek

B06dZ Povračilo stroškov prevoza v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino - znesek

B06eZ Povračilo stroškov za prenočišče v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 90 dni - znesek

B07Z Povračilo stroškov do uredbe vlade - terenski dodatek - znesek

B08Z Povračilo stroškov do uredbe vlade - nadomestilo za ločeno življenje - znesek

B09Z Odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi - znesek

B09aZ Odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas - znesek

B10Z Odpravnine ob upokojitvi - znesek

B11Z Jubilejne nagrade - znesek

B12Z Solidarnostne pomoči - znesek

B13Z Premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja - znesek

B14Z Boniteta - uporaba osebnega vozila - znesek

B14R VIN številka vozila - do 1.7.2020 registerska številka (prebere se iz polja Opis iz bonitete zaposlenca)

B14Z Znesek bonitete za osebno vozilo (prebere se iz polja Znesek iz bonitete zaposlenca)

B14V Nabavna vrednost avtomobila ob pridobitvi (prebere se iz polja Dob.vrednost iz bonitete zaposlenca)

B14L Leto uporabe avtomobila (prebere se iz polja Leta uporabe avt. iz bonitete zaposlenca)

B14G Ali delodajalec delojemalcu zagotavlja gorivo v obliki podatka DA/NE (prebere se iz polja Zagotovljeno gorivo iz bonitete zaposlenca)

B14K Ali delojemalec mesečno prevozi v privatne namene manj kot 500 kilometrov v obliki DA/NE (prebere se iz polja Privat pod 500 km iz bonitete zaposlenca)​

B14E Ali gre za uporabo osebnega motornega vozila na električni pogon v obliki DA/NE (prebere se iz polja Elektr.pogon iz bonitete zaposlenca)

B15Z Boniteta - nastanitev - znesek

B16Z Boniteta - zavarovalna premija - znesek

B17Z Boniteta - drugo - znesek

B18Z Nagrada vajenca - znesek (uporabno v honorarjih)

B19Z Nagrada za obvezno prakso - znesek (uporabno v honorarjih)

B20Z Izvzem iz davčne osnove po 45.a členu ZDoh-2 - znesek

 

DODATNI PODATKI - POROČANJE O IZPLAČILIH (NAMESTO M4/M8)
 

M01U Plače in nadomestila plače - število ur (ključi do bruto, z Vrsta izplačila=P, D, N, S, B), če ima ključ Fond ur=D; velja tudi za REK 1151​

M01Z Plače in nadomestila plače - znesek

M01OD Plače in nadomestila plače - obdobje od; pri povprečenju se vzame 1. dan izbranega obdobja povprečenja

M01DO Plače in nadomestila plače - obdobje do; pri povprečenju se vzame zadnji dan izbranega obdobja povprečenja

M02U Nadomestilo plače po tretji alineji prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2 - število ur (ključi do bruto z Vrsto izplačila R, za katere se obračunajo prispevki (Prispevki<>X); razen obračuna 18 (porodnice)); če je vklopljena opcija vodenja boleznin, se upoštevajo ure, sorazmerni zneski in obdobja, kot so vpisane ure v tabeli boleznin.

M02LO Nadomestila plače po tretji alineji prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2 - leto osnove; bere se iz leta osnove na delavcu, če gre za refundirano bolniško, sicer pa se vpiše preteklo leto (glede na izbrano leto obračuna v mesečnih nastavitvah).

M02OD Nadomestila plače po tretji alineji prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2 - obdobje od; pri povprečenju se vzame 1. dan izbranega obdobja povprečenja; če je vklopljena opcija vodenja boleznin, se upoštevajo ure, sorazmerni zneski in obdobja, kot so vpisane ure v tabeli boleznin.

M02DO Nadomestilo plače po tretji alineji prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2 - obdobje do; pri povprečenju se vzame zadnji dan izbranega obdobja povprečenja

M03U Plača - nadure - število ur (ključi do bruto z vrsto izplačila A)

M03Z Plača - nadure - znesek (ključi do bruto z vrsto izplačila A in V)

M04U Plača - dopolnilno delo - število ur (ključi z vrsto izplačila E)

M04Z Plača - dopolnilno delo - znesek (ključi z vrsto izplačila E)

M04OD Plača - dopolnilno delo - obdobje od

M04DO Plača - dopolnilno delo - obdobje do

M05Z Povračila stroškov v zvezi z delom in osnova za prispevke iz naslova drugih dohodkov - znesek (ključi do bruto z vrsto izplačila M in O in se zanje plačajo prispevki (Prispevki<>X)); velja tudi za REK 1151

M05OD Povračila stroškov v zvezi z delom in osnova za prispevke iz naslova drugih dohodkov - obdobje od; pri povprečenju se vzame 1. dan izbranega obdobja povprečenja

M05DO Povračila stroškov v zvezi z delom in osnova za prispevke iz naslova drugih dohodkov - obdobje do; pri povprečenju se vzame zadnji dan izbranega obdobja povprečenja

M06U Letni sklad ur (prebere se iz pogovornega okna za pripravo elektronskega poročila za DURS - polje Ur na leto)

M06OD Letni sklad ur - obdobje od; pri povprečenju se vzame 1. dan izbranega obdobja povprečenja

M06DO Letni sklad ur - obdobje do; pri povprečenju se vzame zadnji dan izbranega obdobja povprečenja

M07U Neplačana odsotnost - število ur (ključi do bruto z vrsto izplačila Z in oznako Prispevki=O)

M07Z Neplačana odsotnost - znesek

M07OD Neplačana odsotnost - obdobje od; pri povprečenju se vzame 1. dan izbranega obdobja povprečenja

M07DO Neplačana odsotnost - obdobje do; pri povprečenju se vzame zadnji dan izbranega obdobja povprečenja

M08Z Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov - znesek (Ključ do bruto z vrsto obračuna 21 in Vrsto izplačila P - redno delo)

M09SD Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem - šifra dobe (samo za delavce, ki imajo vpisano Benif.); najprej se je izpis tagov M09 skliceval na podatek OBRACUN_KS=N. Sedaj se pa sklicujejo na pogoj ali ima vrsta benifikacije (OD_DELAVCI.BENIFIC) v tabeli benifikacij določeno, da se poroča na M4 (VSI_BENIFIC.M4='N').

M09TP Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem - tip povečanja (1- Od 12 na 14 mesecev, 2- Od 12 na 15 mesecev, 3- Od 12 na 16 mesecev, 4- Od 12 na 17 mesecev, 5- Od 12 na 18 mesecev), bere se iz polja Benif.)

M09OD Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem - obdobje od; pri povprečenju se vzame 1. dan izbranega obdobja povprečenja

M09DO Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem - obdobje do; pri povprečenju se vzame zadnji dan izbranega obdobja povprečenja

M10SD Sezonsko delo - šifra dobe (ni v Orkestru)

M10U Sezonsko delo - število ur (ni v Orkestru)

M10OD Sezonsko delo - obdobje od (ni v Orkestru)

M10DO Sezonsko delo - obdobje do (ni v Orkestru)

 

 

Preberite še:

Obračun plače