Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_AMORTIZACIJA

MIT navodila za uporabo programa MIT

Osnovna sredstva - poročilo Pregled amortizacije

 

Pregled, izpis obračunane in knjižene amortizacije osnovnih sredstev izpisujemo v modulu Pregled amortizacije.
 

Na pogovornem oknu lahko določimo omejitvene pogoje za pregled amortizacije:

OS_Amortizacija_porocilo1.jpg

 

 Slika 1: Pogovorno okno za omejitev podatkov poročila knjižene amortizacije osnovnih sredstev

Pri določitvi pogojev pri posameznem izbornem polju se lahko odločite med znakom (*) zvezdica, ki pomeni, da se upoštevajo vsi vneseni podatki oziroma med konkretno vrednostjo, ki jo izberete iz pripadajočega šifranta. 

Dodana je dodatna opcija omejevanja podatkov za pregled in izpis in sicer "Prikaz samo OS z davčno stopnjo". V primeru, da izberemo to opcijo, imamo na izpisu vključena osnovna sredstva, ki imajo v šifrantu amortizacijskih skupin vpisano davčno stopnjo različno od 0,00.

Podatke lahko izpišemo po inventarnih številkah ali zbirno in izpis z upoštevanjem vrstnega reda po prvi in po drugi skupini. Možnosti za skupin so podatki iz registra in sicer:

- po kontu popravka;
- po kontu amortizacije;
- po stroškovnem mestu;
- po amortizacijski skupini;
- po nahajališču;
- po lastništvu.

Po končanem vnosu izbornih pogojev in potrditve gumba "V redu" program na predogled prikaže podatke o obračunani in knjiženi amortizaciji za izbrana osnovna sredstva, izbranem obdobju, po poslovni in davčni stopnji. Podatke lahko izvozimo v datoteko oziroma jo izpišemo na izbrani izpis preko desnega menija.