Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PS_KNJIGA_PN

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

POTNI STROŠKI: Knjiga potnih nalogov

 
Pri izpisu Knjige potnih nalogov lahko izbiramo med statusom neknjiženi ali knjiženi potni nalogi. 
Poročilo zajema naslednje podatke:

- številka potnega naloga,

- šifra, ime in priimek delavca,

- uporabljeno vozilo, prevozno sredstvo,

- datum odhoda in prihoda na službeno pot,

- status - neknjižen, knjižen ali arhiviran potni nalog brez realizacije,

- izplačani avans - tip dokumenta avansa, konto / protikonto danega avansa in znesek v originalni valuti in preračun v tolarje,

- realizacija potnega naloga - odhod in prihod na službeno pot - število dni, ur odsotnosti,

- naziv relacije,

- tip dokumenta dodatnih stroškov, konto / protikonto dodatnih stroškov v originalni valuti in preračun v tolarje,

- skupaj vsi stoški naloga,

- za izplačilo (vsi stroški naloga zmanjšani za izplačano akontacijo)

- spodaj seštevek stroškov vseh nalogov,

- seštevek vseh izplačanih akontacij,

- skupaj za izplačilo (seštevek stroškov vseh nalogov zmanjšanih za vse izplačane akontacije).

 

Vrstni red podatkov na izpisu je lahko po:

- številki nalogov,
- nazivu delavcev,
- šifri delavcev.
 
 PS_Knjiga PN.jpg

Slika 1: Vstopno okno za poročilo Knjige potnih nalogov

PS_Knjiga PN2.jpg


Slika 2: Poročilo izpis prometa potnih nalogov po delavcih