Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

BP_MALOPRODAJA

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​Blagajniško poslovanje - tip blagajne Maloprodaja (za davčno blagajno)V meniju Ostalo\Blagajne-nastavitve izberemo vrsto blagajne Maloprodaja.

DAVČNE_BLAGAJNE_VK5.JPG

9944145_2.JPGSpecifikacija: v primeru, da podjetje želi ločiti gotovino od na primer plačil s kartico, mora na blagajni vpisati pod Specifikacija=D.

V tem primeru je OBVEZNO potrebno v šifrant VRSTE PLAČIL vpisati šifro NAČINA PLAČILA, ki je vnešen v glavi izdane fakture.

V primeru vezane knjige računov moramo odpreti posebno blagajno povezano s poslovnim prostorom tipa 1.

Lokacije:  v primeru, da lokacije nimamo vpisane na poziciji pogodbe, jo lahko vnesemo na blagajno. Če nimamo vpisane lokacije niti na pogodbi niti na blagajni, bo program prebral lokacijo iz artikla. 

Tip blagajne: zaradi licenciranja posameznega tipa blagajne in načina vnosa gotovinskih računov (vrsta vmesnika preko katerega se vnese račun) je na nastavitvi za blagajno potrebno določiti tip blagajne. Možne vrednosti so M - maloprodajni vmesnik, W - web blagajna ali R - redni račun0 je na vnos dodan še tip davčne blagajne.

Aktiven: V primeru, da gotovinske račune prejemamo v blagajno iz drugega informacijskega sistema, takšni blagajni dodelimo status 3. To pomeni, da uporabnik ne more vnesti gotovinskega računa na blagajno s statusom 3. Lahko pa bo uporabnik naredil kopiranje z negativno količino na knjiženem računu, vendar bo za dobropis moral izbrati drugo blagajno, ki nima statusa 3. 

Pogodba: z izdajo 911 je dodano še polje Pogodba. V primeru, da je prodajni cenik na blagajni vpisan, se bo ponudil na moprodajnem vmesniku ali WEB blagajni samo ta cenik - pogodba. Če pogodbe ni vpisane na blagajni, na navedenih vmesnikih program ponudi vse pogodbe maloprodajnega partnerja /XSIFRK_MP).

9944145_1.JPG


Blagajna iz drugega IS:

V primeru, da gotovinske račune prejemamo v blagajno iz drugega informacijskega sistema, takšni blagajni dodelimo status 3. To pomeni, da uporabnik ne more vnesti gotovinskega računa na blagajno s statusom 3. Lahko pa bo uporabnik naredil kopiranje z negativno količino na knjiženem računu, vendar bo za dobropis moral izbrati drugo blagajno, ki nima statusa 3. 


GOTOVINSKI_RAČUNI_905_3.jpg

Kontrola na blagajniški maksimum:

Zadeva je vezana na nastavitve blagajne v meniju Ostalo.

-        Če želite kontrolo na blagajniški maksimum, morate nastaviti blagajno v polju Specifikacija = D in v Blagajniški maksimum vpisati znesek.

-        -         Če kontrole na blagajniški maksimum nimate, potem morate vpisati v Specifikacijo = N in znesek maksimuma=0.


Ko vnašate po pripravi prejemkov za dan blagajniški IZDATEK, ga izpišite preko ikone TISKALNIKA, ker vam bo v tem primeru program takoj ponudil še okno za vnos specifikacije. BP_MAKSIMUM_MALOPRODAJA2.jpg

Isto okno se pokaže tudi preko opcije desnega klika.

 BP_MAKSIMUM_MALOPRODAJA3.jpg

Na Blagajniškem dnevniku, ki se kreira ob knjiženju, se na izpisu vidi tudi vneseni znesek G in K v specifikaciji

BP_MAKSIMUM_MALOPRODAJA4.jpg