Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Ostalo_kontrole

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​

Glavna knjiga - Kontrola s pomožnimi knjigovodstvi

Meni je namenjen pregledu usklajenosti pomožnih knjig z Glavno knjigo. 

Program kontrolo s pomožnimi knjigami izvaja po simbolu, kontu, obdobju in številki temeljnice.

Kontrola z MBK, FA: ne upoštevajo se tip_dok='KP'-(K-prenosnice).

GK55.JPG 

Slika 1 - Meni za pregled razlik Glavne knjige s pomožnimi knjigami

Pogoje kontrole lahko omejimo na:
- Enoto: konkretna enota ali *- vse enote, če ima naročnik spremljanje knjižb po organizacijskih enotah.  
- Stroškovno mesto: konkretno stroškovno mesto ali * - vsa stroškovna mesta, če ima naročnik spremljanje knjižb po stroškovnih mestih.
- Datum veljave od - do: izbor poslovnega obdobja za pripravo in kontrolo podatkov
- vsi konti: pregled vseh kontov, ne glede na to ali so usklajeni ali ne
- neusklajeni konti: pregled samo neusklajenih kontov
- po simbolih: podatki se pripravijo tudi po simbolih knjižb
- izbor pomožne knjige: s kljukico označimo pomožno knjigo, ki jo želimo primerjati z Glavno knjigo

 GK56.JPG

Slika 2 - Maska za določitev pogojev kontrole

Pregled podatkov je razdeljen na dva okna: v zgornjem oknu je pripravljen pregled po kontu (v našem primeru smo izbrali seznam neusklajenih kontov). S klikom na posamezno postavko zgornjega pregleda pa imamo v spodnjem delu programa vzpostavljen še pregled po simbolu. Stolpec Paket nam pove, s katero pomožno knjigo delamo kontrolo.

GK57.JPG 

Slika 3 - Pregled knjižb Glavne knjige s pomožnimi knjigovodstvi

Če se obroki iz zajema prejetih računov prenašajo v saldakonte na drug konto, se primerjava izvaja med saldakonti in glavno knjigo, saj se tudi temeljnica za glavno knjigo za obroke izvaja iz saldakontov. 

V primeru avansnih računov se upošteva znesek davka in ne bruto znesek.

nazaj na navodila za Glavno knjigo