Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ZAJ_Pozicije_OS

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Zajem prejetih računov: Bližnjica do programa Osnovnih sredstev

 

Iz okna pozicij prejetih računov je z izdajo 905-000 dodana tudi bližnjica od programa Osnovnih sredstev.

Tu ne gre za prenos podatkov v osnovna sredstva ampak za poenostavljeno prijavo v program Osnovnih sredstev v katerih do konca vnesemo podatke na novo osnovno sredstvo oziroma izvedemo dograditev na že obstoječe osnovno sredstvo.

Uporabnik mora imeti pravice za delo v programu Osnovnih sredstev. To so vsaj PAKET.OS in OS.VNOS.

 

Postopek dela:

Pri prejetem računu mora shranjena pozicija, ki ima protikonto kateri ima v kontnem načrtu vpisano oznako v polju Indikator OS:

- Z - prehodni konto

- O - nabavna vrednost osnovnega sredstva.

 

Program postavimo na pozicijo s tem protikontom. Kliknemo na ikono bližnjice (zelena puščica+OS):

1. če je vpisan prehodni konto 'Z' npr. 047000 in je na poziciji računa polje Inventarna številka prazno, se bo s klikom na bližnjico odprl pomočnik za vnos Nove nabave. Nekaj podatkov bo že prednastavljenih iz računa, ki jih lahko popravimo in dopolnemo ostale.

2. če je vpisan prehodni konto 'Z' npr. 047000 in je na poziciji računa polje Inventarna številka izbrana obstoječa inventarna številka, se bo s klikom na bližnjico odprl pomočnik za vnos Spremembe / Spremembe nabavne vrednosti. Nekaj podatkov bo že prednastavljenih iz računa, ki jih lahko popravimo in dopolnemo ostale.

3. če je vpisan konto nabavne vrednosti 'O' npr. 040000, se bo s klikom na bližnjico odprl pomočnik za vnos Začetnih stanj in novih nabav brez prenosa v glavno knjigo. Nekaj podatkov bo že prednastavljenih iz računa, ki jih lahko popravimo in dopolnemo ostale.

 

Program glede na podatke, ki jih prebere na prejetem računu iz katerega delamo povezavo avtomatično zapolni nekatera polja. Po potrebi jih lahko spremenimo, popravimo, dopolnimo.

Pri vnosu nove nabave program v polju Inventarna številka ponudi najvišjo šifro glede na podatke iz registra osnovnih sredstev. V primeru, da imamo na poziciji računa vnesen podatek šifra investicije v teku, se bo le-ta prednastavila. Program ponudi še partnerja-dobavitelja osnovnega sredstva. V št. dokumenta program ponudi interno številko računa. Prednastavijo se še datumska polja in sicer datum nabave, datum veljave. V polju dobaviteljeva vrednost se vpiše znesek celotnega računa z DDV.

 

ZAJ_OS1.jpg

Slika 1: Bližnjica do vnosa Nove nabave

 

ZAJ_OS2.jpg

Slika 2: Bližnjica do vnosa Sprememba vrednosti

 
 

 

ZAJ_OS3.jpgSlika 3: Bližnjica do vnosa Začetna stanja