Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OS_dnevnik_knjizenja_OS

Osnovna sredstva - poročilo Dnevnik knjiženja osnovnih sredstev

 

Pregled, izpis vknjižb, ki so bile knjižene v programu osnovna sredstva naredimo v modulu Poročila - Dnevnik knjiženja osnovnih sredstev.

Na pogovornem oknu imamo možnost omejitve podatkov po tipu dogodkov. Časovno obdobje prikazanih podatkov lahko omejimo glede na datum veljave knjižb oziroma datumu knjiženja. Na izpisu so seštevki po dnevih.

 

OS_Dnevnik_knjizenj1.jpg

Slika 1: Vnosno okno za omejitvene pogoje modula Dnevnik knjiženja

 

OS_Dnevnik_knjizenj2.jpg

 

Slika 2: Izpis Dnevnika knjiženj iz programskega paketa Osnovna sredstva