Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_911

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Novosti v izdaji 911.000

 
V tej izdaji ne spreglejte:   
 

 
​​​Program Novosti​ Prijava​ Zaključeno​ ​Testira
Administracija ​​​Šifrant uporabnikov: Dodali smo novo polje Partner. Namenjeno je za določitev pravic zunanjih partnerjev, ki lahko dostopajo do Orkestra. Uporablja se sedaj za aplikacije narejene v WEB OrkestruII. Polje partner se obarva glede na polje Tip partnerja iz šifranta Partnerji (Zunanji partner, Interni partner, Povezane osebe) 9941946 ​31.5.2019 ​Helena Ferjan
Administracija ​Šifrant uporabnikov: Pri dodajanju novega uporabnika preko dodatnega menija - Dodaj uporabnika program ne preverja več baz, ki so "offline". 9944622 ​7.8.2019 ​Milena Lorenčič
Administracija Uvoz spremenjenega dodatnega postopka ne pobriše uporabniško nastavljenega urnika, ki je bil predhodno nastavljen za ta dodatni postopek. 9945500 21.11.2019​ ​Joži Kržišnik Jereb
Administracija ​​Uvoz spremenjenega dodatnega postopka Dodan podmeni, ki omogoča urejanje urnikov na dodatnih postopkih, ki so v vzdrževanju in urejanje zagona ob vstopu v programe (Start). 9945480 ​19.12.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Blagajna Blagajne-nastavitve: – dodano polje status aktivno za vse tipe blagajne. Status neaktivno=9, se upošteva na izboru blagajne pri vnosu, poročilih. Na pregledu blagajn dodana polja datum vnosa, spremembe in kdo je to naredil. 9945082 0​8.11.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
CRM ​Povezava dogodka s Potnim nalogom: Vzpostavljena je možnost povezave Dogodka z izborom Potnega naloga.  ​9945313 ​13.11.2019 ​Milena Lorenčič
​CRM ​Bližnjice do drugih modulov​​: Vzpostavljena je bližnjica do programa Potni stroški.  9945313 ​13.11.2019 ​Milena Lorenčič
CRM ​Dogodek: izbor Sodelavci je po novem osnovni izbor, Vabljeni je opcijski. Prej je bilo obratno.  ​9941949 ​13.11.2019 ​Milena lorenčič
CRM ​CRM namizje​: Razširi vse in Skrči vse je združen v en gumb. Dodan je gumb Označi vse / Odznači vse.  ​9941949 ​13.11.2019 ​Milena Lorenčič
​​​​CRM Kopiranje dogodka: vzpostavljena možnost kopiranja dogodka. Opis/Zadeva se ohrani od osnovnega dogodka. Vzpostavljeni tudi dve novi polji za vnos potencialnega partnerja: Tip potenciala in Razlog za izgubo potenciala.  ​9945310 ​13.11.20119 ​Milena Lorenčič
CRM Aktivnosti: v spodnji del namizja je dodan pregled Opisa in novo okno z zavihkoma Naloge in Ponudbe. ​9945312 ​13.11.2019 ​Milena Lorenčič
CRM Obarvanje partnerja: obarvanje partnerja s katerim smo že sodelovali 9945312 ​13.11.2019 ​Milena Lorenčič
​CRM ​Bližnjice do drugih modulov​: bližnjice so postavljene na Prevzemnice (MBK) in Potne stroške 9945312 ​13.11.2019 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje, MBK ​​Sprememba obvestila glede na zaključeno davčno obdobje pri naknadnem popravku knjiženih računov. Ob izhodu iz okna za spremembe na knjiženih računih opozorilo na shranitev podatkov in prenos. 9943321 ​12.09.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Fakturiranje Na izboru menija Fakture, Fakture iz dobavnic, Evidenčne fakture in Fakture za predplačila je vzpostavljen filter pregleda knjiženih dokumentov za konkretnega uporabnika. Prej je bil izbor vedno na Vsi uporabniki.  ​9941962 ​6.11.2019 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje ​Meni "Uvoz podatkov OE" se sedaj nahaja v Pogodbah za avtomatsko fakturiranje, desni klik, Fakture iz pogodb. 9946685 ​6.2.2019 ​Matej Markelj
Fakturiranje Optimizacija novega načina možnosti izvajanja poračunov iz obračunov faktur iz pogodb. ​9946518 ​6.2.2019 ​Matej Markelj
Fakturiranje​ ​Na izpisu izdanega računa se preko funkcije "IcObracuniDDV" izpiše sedaj tudi podatek o avansu, povezanem na redni račun.  9945136 ​10.3.2020 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje ​Pri uvozu iz spletnega poročanja iz spletne aplikacije se je dodalo izborne kljukice, ki omogočajo izbire pogodb za uvoz iz spletnega poročanja. V začetku so označene vse pogodbe. Možna je izbira desnega klika za označitev ali odznačitev vseh pogodb.  9946493 ​11.3.2020 Matej Markelj
Fakturiranje in MBK eRačuni​: na maski za tiskanje si program zapomni uporabnikov izbor za PDF in Priponke (kljukica) za pripravo eRačunov. 9945139 ​9.3.2020 ​Milena Lorenčič
Finančno poslovanje Kartica Finančnih instrumentov in kartica FI po poslovnih dogodkih – pri seštevkih dodana možnost še po šifri finančnega instrumenta. 9945124 ​11.11.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga ​​​​Nepreneseni dokumenti: predelava pregleda neprenesenih dokumentov iz pomožnih knjig v Saldakonte, Glavno knjigo in Vodenje projektov. Vzpostavljena je tudi možnost pregleda dokumentov, ki čakajo na prenos. ​ 9920680 ​30.7.2019 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga Namizje: Opomnik:​ spremenjeno okno Opomnik s prikazom zaključenega obdobja v SAK, zaključenega davčnega obdobja in dovoljenega obdobja knjiženja v GK. 9943796 ​18.07.2019 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga Vnos temeljnice in prenos knjižb v SAK: Če pustimo sklic na vnosu temeljnice prazen in če je znesek na strani računa (glede na polje SA v kontnem planu - kupec, dobavitelj), se bo v saldakonte v polje Sklic vpisal oz. avtomatsko določil sklic, sestavljen iz konta knjižbe in zaporedno številko knjižbe v GK (primer 285000-33362) 9945008 ​30.10.2019 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga Poročila za revizijo: Dopolnitve pri poročilih (glavna knjiga - dodati podatki naziv konta, št. dokumenta, zap. št. knjižbe, šifra in naziv partnerja, naziv simbola, paket), Saldakonti-omejitev na status knjiženo in dodani podatki opis, zap. št., dob. št. računa, MBK promet - sprememba predznaka pri vrednosti izhoda, MBK stanje - sprememba predznaka pri vrednosti izhoda in preračun vrednosti stanja, Osnovna sredstva - register - ob vstopu se preračunajo vrednosti in se osvežijo v tabeli Podatki za register. V nabavni vrednosti je vrednost preostanka vključen. 9944846 ​25.11.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga​

Poročilo ČPPS: Polnjenje obrazca v meniju Definicije obrazcev. Maska za osnovne podatke v meniju Poročila \ Letna poročila - AJPES, kjer je sprememba za vnos Letnega dodatka. Spremenjena je struktura datoteke (XML).

9945528 ​12.12.2019 ​Milena Lorenčič
Javna naročila ​Pri dodajanju aneksov se iz odločb prenesejo vse priponke, dodane v šifrantu odločb. 9946333 ​6.2.2019 ​Matej Markelj
Javna naročila ​Ob kreiranju aneksov se izvede kontrola ali je vpisan direktor v kontaktnih osebah partnerja. 9946319 ​6.2.2019 ​Matej Markelj
Kadrovska evidenca ​Za pošiljanje sporočil o dostavah na osebni portal je uvedena nova sistemska spremenljivka, kamor se lahko vpiše poseben profil (Database mail), preko katerega se pošilja pošta. Omogočeno tudi na izdaji 910-000. 9945898 ​6.12.2019 ​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca ​Dokumenti / Delavci - če se spremlja podatek o stroškovnem mestu, delovnem mestu in poslovnem subjektu, se na pregledu podatkov prikažejo tudi nazivi. 9943165 ​1.9.2020 ​​Joži Kržišnik Jereb
Konsolidacija Aktivnost podjetij: v šifrantu Podjetja v skupini je možno izločiti tista, ki niso več aktivna. Izbor aktivnih podjetij je naprej vzpostavljen tudi na Poročilih.  9943614 ​7.8.2019 ​Milena Lorenčič
Materialno blagovno knjigovodstvo Kontrola prevzemnic in prejetih računov: dopolnitev kontrole v primeru povezave preko ikone 1, 2, 3 in prikaz glave, pozicij prejetega računa v povezavah. 9943034 ​12.9.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Materialno blagovno knjigovodstvo Prevzemni list trgovine na drobno: Na knjiženih prevzemnicah je omogočen izpis Prevzemnega lista trgovine na drobno, novo poročilo. ​9939953 ​6.11.2019 ​Milena Lorenčič
Materialno blagovno knjigovodstvo ​​Prevzemni list trgovine na drobno: Na knjiženih prenosnicah je omogočen izpis Prevzemnega lista trgovine na drobno, novo poročilo. ​9946073 ​24.12.2019 ​Milena Lorenčič
Materialno blagovno knjigovodstvo​​ ​​​​Na izboru menija Dobavnice, Dobavnice in fakture, Konsignacijske prenosnice in Gotovinske fakture je vzpostavljen filter pregleda knjiženih dokumentov za konkretnega uporabnika. Prej je bil izbor vedno na Vsi uporabniki. ​9941962 ​6.11.2019 ​Milena Lorenčič
​Maloprodaja
Maloprodajni vmesnik: Če je v šifrantu Blagajn (\ Ostalo \ Blagajne – nastavitve) za Maloprodajno blagajno vpisana pogodba, se na maloprodajnem vmesniku ponudi samo vpisana pogodba – cenik. Če pogodba na blagajni ni fiksirana, se na maloprodajnem vmesniku ponudijo vse prodajne pogodbe.​ ​Ob vstopu v maloprodajni vmesnik program preverja aktivnost pogodbe, uporabniku se prikaže obvestilo. 
​9944750 ​6.11.2019 ​Milena Lorenčič
Maloprodaja Novo poročilo Prevzemni list trgovine na drobno: izpis je možen iz knjiženih prevzemnic ali knjiženih prenosnic. 9946073 ​27.12.2019 ​Milena Lorenčič
Obračun obresti​ ​Namizje: Opomnik​: spremenjeno okno Opomnik s prikazom zaključenega obdobja v SAK, zaključenega davčnega obdobja in dovoljenega obdobja knjiženja v GK.  9943796 18.7.2019​ ​Milena Lorenčič
Obračun obresti ​Poročila \ Dnevnik knjiženja: na pregledu je vzpostavljena možnost izpisa podatkov tudi iz filtra.  ​9945523 ​12.12.2019 ​Milena Lorenčič
Osnovna sredstva ​Izpis zapisnikov o aktiviranju - omogočen izbor od - do tudi iz podmenija Sprememb in izločitev. 9941480 ​21.8.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Podatki za register - Dodan ločen niz za nastavitev polj, ki so prikazana v modulu Podatki za register. Tako je omogočeno spremeniti nastavitve, katera polja so le na pregledu in katera je omogočeno spreminjati, ker gre za spremljanje trenutne vsebine. 9945484 ​17.12.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Podatki za register - Sestava klasifikatorja - ob izhodu program kreira view s strukturo in opisom klasifikatorja po osnovnih sredstvih (OS_REGISTER_KLAS). 9944272 ​21.8.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Opcija najemi: Dodana kontrola na zaključeno poslovno obdobje. Obračun obrokov v zaključeno poslovno obdobje v programu Osnovna sredstva se izračuna na drugi dan nezaključenega meseca. Kontrola ali je bil obrok obračunan ali ne se izvaja glede na podatek v polju Obdobje amortizacije. 9945323 ​28.10.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Register: Na vstopno okno dodana možnost omejitve podatkov glede na različne tipe izločitve. Na pregled dodana šifra in naziv dobavitelja, od katerega smo osnovno sredstvo kupili (podatek iz registra). 9945323 ​28.10.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva V meniju Spremembe - Spremembe kontov in amortizacijske skupine omogočena sprememba konta preostanka vrednosti. Če je amortizacijska stopnja vezana na inventarno številko, se ob spremembi amortizacijske skupine stopnja ne prepiše s stopnjo nove skupine. Ob shranitvi obvestilo, če je amortizacijska stopnja enaka 0,00. ​​9944589, 9945368 ​28.10.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​V meniju Prevrednotevanje - Okrepitve, Oslabitve - datum aktiviranja dodan na vnosni niz. 9946383 ​06.02.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​V znesku povezave med računom in osnovnimi sredstvi ob dograditvah (SW), ki se je kreirala iz Zajema, se je v znesek povezave vpisala dobaviteljeva vrednost nabavljenega osnovnega sredstva. Narejena upgrade procedura za prepis zneska iz povezane pozicije. Dopolnitev tudi pri knjiženju dograditve, da se v povezave vpiše znesek spremembe, ki se knjiži. V polje številka računa se vpiše in tako prednastavi števec prejetega računa in ne dobaviteljeva številka računa. 9945478 ​06.12.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Dopolnitev shranjevanja stopnje amortizacije, vezane na inventarno številko pri knjiženju najema in shranjevanja obrestne mere pri razknjiževanju obrokov in obresti najema. 9945370 ​04.12.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva

Register osnovnih sredstev na dan: Dodatno poročilo register osnovnih sredstev, ki omogoča pregled, izpis, izvoz podatkov o osnovnih sredstvih z nabavnimi vrednostmi do obdobja, sprememba nabavne vrednosti (breme v obdobju, dobro v obdobju), popravek vrednosti do obdobja, saldo spremembe popravka vrednosti v obdobju (dobro-breme), amortizacija do obdobja, amortizacija v obdobju in skupaj. V povezavah omogočen vpogled na povezane prejete račune.

9944945 ​28.11.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Investicije v teku: Dopolnjena opcija, da so dodane opombe iz pozicij računa na pregled in izpis kartice ter pri priponkah omogočen vpogled na priponke iz povezanih prejetih računov. 9946027 ​30.12.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Sprememba najemov - v okviru menija Spremembe je dodan nov podmeni, ki omogoča naknadno spremembo vrednosti pogodbe, obresti in pravice do uporabe. Pred uporabo je potrebno vstopiti v šifrant Tipi dokumentov, da se doda oznaka SN-sprememba najema. Po knjiženju spremembe se glede na nove vrednosti osvežijo podatki v registru in sicer skupni znesek glavnice, obresti in nabavne vrednosti. Možnost spremembe je tudi obrestne mere in število obrokov. Za popravke v pretekla obdobja je potrebno predhodno izvesti storno že izvedenih obračunov. 9943721 ​10.01.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
Plače Ostalo / Pregled dostav v osebni portal iz plač: dodana možnost pregleda priponke 9945046 27.9.2019​ ​Joži Kržišnik Jereb
Plače Poročila / Plačilni izpisi / Plačilne liste - vrstni red izbora podatkov ponastavljen, da gre po vrsti, kot so zapisana polje na izboru podatkov. 9945842 3.12.2019​ ​​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​Zapiranje kreditov neaktivnih delavcev se izvede pri obračunu plače ali ročnem zapiranju kreditov v prvem mesecu po mesecu izstopa. 9945073 10.12.2019​ ​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​Pri vračilu neobdavčenega regresa se ne vpiše več dohodninska osnova. 9944923 ​10.12.2019 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​V primeru invalidskega podjetja, ki plačuje prispevek Kapitalski družbi (benifikacijo), se izračunani prispevek ob obračunu plače označi za plačilo, če je v šifrantu prispevkov označen z BEN. 9945352 13.12.2019​ ​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​Na Povzetku obračuna dohodkov - Prenos dohodnine v DURS je dodana specifikacija vzdrževanih družinskih članov in obdobja uveljavljanja. 9946520 ​23.1.2020 Joži Kržišnik Jereb​
Plače ​Plače po interventnem zakonu ZIUZEOP: nova sistemska spremenljivko XVRSTE_PL, spremembe pri vnosu podatkov, obračunu... Za vsako šifro REK obrazca je potrebno vnesti svojo plačilno listo. 9947559 10.4.2020​ ​​Joži Kržišnik Jereb
Plače
​Poročanje o bonitetah za osebne avtomobile na REK-1 dopolnjeno z novimi polji.
9946528 ​9.7.2020 ​​Joži Kržišnik Jereb
Plačilni promet​ Namizje: Opomnik: spremenjeno okno Opomnik s prikazom zaključenega obdobja v SAK, zaključenega davčnega obdobja in dovoljenega obdobja knjiženja v GK. Dodan je tudi zavihek za pregled Neprenesenih v GK in SAK, štetje neprenesenih dokumentov je na Opomniku, ki je osnovni zavihek ob vstopu v program. 9943796 ​18.7.2019 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet​ Prenos plačil v XML datoteko: pri pripravi XML je dodana kontrola na model 00, za katerega velja pravilo: "Podatek v polju sklicevanje na številko je lahko izpisan z enim, dvema ali s tremi podatki (P1 – P2 – P3). Podatki so ločeni z vezajem. Dolžina enega podatka je omejena na 12 številčnih znakov​." Dodano je obvestilo, XML datoteke ni mogoče pripraviti. Uporabnik mora popraviti ali model ali pa sklicevalno številko.  9944131 ​29.07.2019 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet Tip modela RF: če model ni v seznamu modelov za SI, se vpiše tip modela RF. Pri pripravi nalogov iz plač se nalogi že pripravijo z modelom RF, podatek je viden na pregledu pripravljenih plačilnih nalogov.  ​9945420 ​11.12.2019 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet Uvoz izpiskov: Strukture za uvoz so naštete v spremenljivki XSTRUKTURE. Če struktura ni zavedena v spremenljivki, je opcija za uvoz neaktivna.  9945694 ​11.12.2019 ​Milena Lorenčič
​Plačilni promet Združevanje nalogov: Na združenem nalogu se v polje Namen plačila sedaj vpiše najprej število združenih nalogov v oklepaju in naprej besedilo Po specifikaciji.  ​​9946139 ​21.1.2020 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet Izpis plačilnih nalogov: izpišejo se samo označeni nalogi in sicer toliko izpisov Zbirni nalog za prenos, kot je različnih TRR plačnika in datumov plačil. Prazen datum pomeni tekoči datum. Ob vrnitvi naloga nazaj na status "nalogi pripravljeni za nakazila" se datum plačila izprazni. 9946311 ​5.2.2020 ​Milena Lorenčič
Potni stroški Sprememba kontrole pri knjiženju obračuna potnih stroškov: Program dovoli knjiženje tudi v primeru, da je na potni nalog vezana le pozicija za stroške - brez pozicije za kilometrino. V primeru, da potni nalog nima ne zapisa o realizaciji službene poti in ne stroškov, je potrebno izvesti arhiviranje brez realizacije in ne knjiženje. 9944062 ​21.08.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
​​​Saldakonti​ Namizje: Opomnik​: spremenjeno okno Opomnik s prikazom zaključenega obdobja v SAK, zaključenega davčnega obdobja in dovoljenega obdobja knjiženja v GK. Dodan je tudi zavihek za pregled Neprenesenih v GK, štetje neprenesenih dokumentov je na Opomniku, ki je osnovni zavihek ob vstopu v program. 9943796 ​18.7.2019 ​Milena Lorenčič
Saldakonti​ Izpis Kartice partnerja: dodan je seštevek Skupaj. Podatek pomeni, koliko je skupaj po partnerju trenutno odprtih postavk. Seštevek je urejen tudi po denarnih enotah.  9944133 ​1.8.2019 ​Milena Lorenčič
​​Saldakonti ​Na pregled poročila Kartica partnerja, Odprte postavke in Zapadle terjatve/obveznosti je dodan podatek Pogodba. Kolona se nahaja na koncu pregleda.  9945012 ​30.10.2019 ​Milena Lorenčič
​Vodenje prodaje  Prodajne pogodbe - ceniki: Opcija Uvoz MPC iz XLS datoteke je aktivna v primeru, da je na pregledu pozicij odprto polje Maloprodajna cena (MPC).  ​9945640 06.12.2019 ​Milena Lorenčič
​Vodenje prodaje  ​Prodajni tehnolog omogoča izbiro referenta iz šifranta delavcev ali vedno ponudi vse (*). 9946326 ​6.2.2020 ​Matej Markelj
Vodenje prodaje ​Dokumenti / Načrtovanje prodaje: uvoz prodajnega plana iz Excela omogoča tudi uvoz podatka o RVC-ju. Podatek RVC je dodan tudi pri pripravi prazne datoteke. 9934487 13.1.2020​ ​​Joži Kržišnik Jereb
​Vodenje projektov ​V Kartici artikla projekta se nabavna vrednost projekta znotraj statistike izračunava na podlagi pozicije nabavne naročilnice. Če pozicija nima vpisanega projekta, se uporabi vrednost iz glave dokumenta. 9945930 ​6.2.20202 ​​Matej Markelj
VSI (priponke) Dodajanje novih priponk v Orkester: nova sistemska nastavitev (XDOKDODAJ), ki omogoča spremembo nastavitve ob dodajanju nove priponke, in sicer na 'ni dovoljeno brisanje priponk', ni del e-maila. Privzeta nastavitev (.T.) ohranja delovanje kot je bilo do sedaj, to je dovoljeno brisanje priponk in je del e-maila. 9945071 ​11.11.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
VSI (Fizpis) ​Dopolnitev privzetega izpisa-pokončno in ležeče (npr. iz okna seštevki), da se v naslovu izpiše ime, naslov podjetja in spodaj kdo, kdaj je tiskal in število strani. 9945000 ​24.10.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
VSI (tiskanje) Napredno tiskanje - na predogledu izpisa dodana nova ikona, ki ponovno pokliče pogoje za tiskanje, kjer je omogočeno izbrati tiskanje trenutne strani ali tiskanje strani od - do. 9945001 ​14.10.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
VSI (izvoz XLSX) Izvoz podatkov v XLSX - dodana možnost izvoza v XLSX Excel obliki. V primeru, da na računalnik namestimo VFPOLED gonilnik, bo program izvozil zapise v isto datoteko tudi v primeru, da je zapisov več kot 60.000. Če tega gonilnika na računalniku ni, bo program kreiral več datotek, razdeljenih po 60000 zapisov+1 za naslov stolpcev. Program avtomatično odpre le prvo datoteko. Ostale datoteke poimenuje z imenom-1,2,3 in naključno šifro. 9945279 ​02.12.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Vnos glave računa in kontrola na model 00: dodana je kontrola na model 00, za katerega velja pravilo: "Podatek v polju sklicevanje na številko je lahko izpisan z enim, dvema ali s tremi podatki (P1 – P2 – P3). Podatki so ločeni z vezajem. Dolžina enega podatka je omejena na 12 številčnih znakov​." Dodano je obvestilo, ni blokade.  ​9944131 29.7.2019​ ​Milena Lorenčič
Zajem prejetih računov ​​Prejeti računi - vnos: Prednastavitev statusa računa ob izboru pregleda računov glede na vpisan števec. 9944003 ​25.7.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Zajem prejetih računov​ Pozicije prejetih računov: Sprememba velikosti okna za pozicije prejetih računov, da se takoj postavi na maksimalno velikost. Pri vnosu ali korekturah pozicije je v meniju na desni klik omogočeno aktivirati prikaz okna za besedilo, vpisano s strani podpisnikov računa in delilnik računa, vnesenega preko spletne aplikacije webPodpisovanja. 9943950 11.7.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Knjiženje prejetih računov - dodana kontrola na seštevek davčne osnove + davek iz pozicij računa, ki se mora ujemati z zneskom za plačilo. Če je razlika na drugi decimalni številki večja od 0,01, se knjiženje takega računa ne blokira. Pred knjiženjem je potrebno prilagoditi ustrezen znesek (npr. primer delitev pozicij z delilnimi ključi.) 9944002 ​11.9.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Namizje: Opomnik: dodano je okno Opomnik s prikazom zaključenega obdobja v SAK, zaključenega davčnega obdobja in dovoljenega obdobja knjiženja v GK.  9942025 ​18.7.2019 ​Milena Lorenčič
Zajem prejetih računov Prejeti računi - dopolnitve: Obvestilo na podvojen račun ob shranitvi pod pogojem, da ima račun isto dobaviteljevo številko, isti znesek, isti partner, isto leto, isti konto obveznosti. Ob dodelitvi števca na uvoženem e-računu se števec vpiše tudi na obstoječe pozicije. 9944476 ​24.10.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​​Prejeti računi - Povezave - Register OS: Dodane povezave na register osnovnih sredstev v primeru, da je narejena povezava med računom in osnovnimi sredstvi (naknadna ali s prenosom iz pozicije računa). 9945010 ​24.10.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Pomočnik za razmejitev stroška prejetega računa - nova opcija, ki omogoča delitev stroška na izbrana poslovna obdobja že na poziciji prejetega računa. 9944249 ​11.11.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Kreiranje pozicij računa iz zapisov delilnika, ki ga vnesejo podpisniki na webPodpisovanju. Klic na ikono s številko <4>. Na pozicijah se vpišejo konto pozicije, opombe, znesek, stroškovno mesto, projekt. Ne vpišejo se davčni podatki. Na zavihku delilnik so dodana sistemska polja datum vnosa, spremembe, kdo je zapis vnesel, zadnji spremenil. 9945459,
9945460
​11.11.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Priprava pozicij s podatki zadnjega knjiženega računa: na vnosu pozicij je vzpostavljena nova ikona, preko katere se avtomatsko kreirajo pozicije iz zadnjega knjiženega računa partnerja.  ​9943412 ​4.12.2019 ​Milena Lorenčič
Zajem prejetih računov Stroškovna kartica po kontih: Na pregledu podatkov poročila Stroškovna kartica po kontih je vzpostavljena možnost izpisa iz filtra.  ​9945522 ​9.12.2019 ​Milena Lorenčič
Zajem prejetih računov Uvoz eRačunov: vzpostavljeno je obvestilo, če pogoji za uvoz niso izpolnjeni (prava davčna številka, partner=P, aktiven=0, aktiven TRR) ​9945905 ​5.12.2019 ​Milena Lorenčič
Zajem prejetih računov Prenos v Osnovna sredstva: Dopolnjena opcija, da se prenese šifra investicije v teku v primeru, da je vnesena na poziciji prejetega računa. 9946027 ​30.12.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Zajem prejetih računov ​V primeru, da je na glavi prejetega računa odprto polje Stroškovno mesto in projekt, se vpisano ponudi na maski za Hitri vnos/korekture.  ​9946450 ​21.1.2020 ​Milena Lorenčič
WEB Osebni portal ​Verzija 2.1 dopolnjena, da se prikazujejo podatki tudi na podjetjih, kjer je šifra delavca dolga 7 mest. 9945650 ​22.11.2019 ​Joži Kržišnik Jereb