Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

Porocila_CPPS

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​

​AJPES - ČPPS 

(ČETRTLETNI VPRAŠALNIK O POSLOVANJU POSLOVNIH SUBJEKTOV) - obrazec POSL-P/ČL 


S statističnim raziskovanjem POSL-P/ČL spremljamo premoženjsko-finančni položaj in poslovni izid poslovnih subjektov. Hkrati 
zbiramo osnovne vrednostne podatke za četrtletno ocenjevanje tekočega gospodarskega gibanja in s tem bruto domačega 
proizvoda, ki je eden najpomembnejših kazalcev ekonomske aktivnosti države. Gre za pomembne podatke, ki so podlaga za ukrepe 
tekoče ekonomske politike. V raziskovanje je na vzorčni podlagi vključenih približno pet tisoč poslovnih subjektov (gospodarskih 
družb in zadrug) v Sloveniji. 

V sklop poročila / obrazca ČPPS spadajo:
- Bilanca stanja
- Izkaz poslovnega izida
- Investicije v osnovna sredstva
- Drugi podatki
- Letni dodatek

Vsa tri poročila so zajeta v en obrazec, letni dodatek se vpisuje samo za zadnji kvartal in sicer z direktnim vnosom zneskov na masko. 

Predhodno v šifrantu Definicije obrazcev pripravimo navedeni obrazec tako, da ga uvozimo preko menija Polnjenje obrazca ČPPS. 
Obvezno je potrebno uskladiti formule v obrazcu, torej prilagoditi kontnemu planu podjetja. 
Pri polnjenju obrazca se vpiše tudi ime sheme, ki je pomembna za pripravo XML datoteke (polje Shema) in ime taga (polje Ime taga). 

9945528_1.JPG


Postopek: 


9945528_2.JPG


Poročanje: za pripravo podatkov ČPPS poročila izberemo opcijo ČPPS.
Obdobje: program ponudi obdobje, za katerega imamo pripravljene arhivirane obrazce
Podatki: V primeru potrditve poročanja ČPPS, se izbor obrazca ČPPS.

Z ikono GK12_arhivxml4.JPG ​lahko izberemo arhiviran obrazec. 

V spodnjem delu program pripravi osnovne podatke podjetja. Dopišemo odgovorno osebo, elektronski naslov, datum sestave poročila, kraj in telefon odgovorne osebe. 

Po potrditvi V redu se pripravijo podatki na pregled, kjer jih lahko pred pripravo XML še dopolnimo. 

Kolona Do obdobja zajema Otvoritev + promet do izbranega obdobja - za obrazec Bilanca stanja, Izkaz poslovnega uspeha in Druge podatke
Kolona Obdobje: zajema promet samo izbranega obdobja - za obrazec Bilanca stanja, Izkaz poslovnega uspeha in Druge podatke

Kolona Promet 3 in Promet 4: sta posebnost obrazca 3 - Investicije v osnovna sredstva:
- 1 (Do obdobja): nabava novih osnovnih sredstev do obdobja
- 2 (Obdobje): nabava novih osnovnih sredstev v obdobju
- 3 (Promet 3): nabava rabljenih osnovnih sredstev do obdobja
- 4 (Promet 4): nabava rabljenih osnovnih sredstev obdobja

GK12_arhivxml7.JPG

Elektronski obrazec shranimo na izbrano mesto. 


GK12_arhivxml7b.JPG