Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ADM_Dodatni postopki

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Administracija: Dodatni postopki

Dodatni postopki so programi, ki so narejeni za specifične potrebe nekega podjetja. Tak primer je program za vnos spremljanja opravljene proizvodnje ali pa vmesnik za uvoz podatkov iz nekega drugega programa.

Gre orodje, ki omogoča uvoz in izvoz Dodatnih postopkov v sistem Orkester.

Način delovanja podoben kot pri orodju za urejanju izpisov.

Sam pregled Dodatnih postopkov je sestavljen iz okna, ki je razdeljen na dva dela. V zgornjem delu so našteti nameščeni Dodatni postopki, v spodnjem delu pa posamezne nastavitve za te dodatne postopke.

Za podrobnejšo predstavitev nastavitev in urejanja dodatnih postopkov se s svojim skrbnikom v MIT u dogovorite za šolanje.

 

Uvoz dodatnih postopkov

V pregledu se v meniju na desni klik se nahaja opcija Uvoz dodatnih postopkov.
uvoz dopo.jpg

Z pomočjo opcije lahko uvažamo enega ali pa skupino več dodatnih postopkov. Programu povemo, kje se postopek nahaja in ga uvozimo v Orkester.

 

Izvoz dodatnih postopkov 

Tako kot Uvoz se tudi Izvoz nahaja v meniju na desni klik. V tem primeru programu povemo kam naj izvozi postopek.
 

Ostale funkcije na desnem meniju

Zagon dodatnega postopka nam omogoča, da ročno poženemo željen postopek direktno iz programa Admin. Dodatni postopki se redno zaganjajo iz programskega paketa v okviru katerega so predvideni za zagon.

 

Administracija: Dodatni postopki​ - Urejanje urnikov

Dodan je podmeni, ki omogoča vpogled na vse dodatne postopke tudi tiste, ki so sicer v vzdrževanju s strani skrbnika sistema. 

Modul omogoča urejanje urnikov in urejanje nastavitev za zagon dodatnega postopka ob vstopu.

ADM_Dopo_urnik.jpg

Slika 1: Modul urejanja urnikov