Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Prispevki iz in na BOD

MIT navodila za uporabo programa MIT

Plače: Prispevki iz in na BOD

V šifrantu prispevkov določimo prispevke, ki se obračunavajo od bruto zneska posameznega ključa - vrste dela. V spodnjem delu ekrana lahko vidimo od katerega ključa se obračuna posamezni prispevek.

 

Šifra prispevka ... je poljuben vendar obvezen podatek

Naziv ... osnovni naziv viden na rekapitulacijah

Naziv 2 ... dodatni naziv za pomoč pri izbiri

Oznaka prispevka ... oznako prispevka preberemo iz podšifranta Oznake prispevkov. Program jo uporabi pri sestavi REK-1 obrazca

Plačnik ... od izbire plačnika je odvisno ali bo obračunan prispevek zniževal neto plačo (obračunan IZ BOD) ali je to strošek delodajalca (NA BOD). Oznaki nastopajo v parih:

                 D-delavec in P-podjetje se uporabljata pri običajnih prispevkih obračunanih od rednega dela in nadomestil,

                 1-delavec in 2-podjetje se uporabljata za obračun prispevkov od razlike do minimalne plače in 

                 3-delavec in 4-podjetje za obračun prispevkov od neplačane odsotnosti.

                 Oznaka plačnika 'I' je namenjena za prispevek pri nedoseganju predpisane kvote invalidov.

Benif. ... oznaka benifikacije iz šifranta Benifikacije. Gre za prispevek, ki se plačuje na Kapitalsko družbo.

Znesek A in znesek B sta namenjena za določanje lestvice (npr od zneska X - do Y je višina prispevka drugačna kot kot od Y do Z). Uporablja se pri prispevku Davek na izplačane plače.

Znesek ... je namenjen za prispevke določene v pavšalnem znesku

Odstotek1 ... določimo višino % prispevka

Podatki od V dobro pa do Sklic 2 so namenjeni kreiranju plačilnih nalogov

Koda namena je obvezna oznaka za kreiranje datoteke po standardu ISO SEPA XML

Aktiven ... prispevek je (0) oziroma ni (9) aktiven

 OD_Prispevki.PNG

Slika 1 - Prikaz nastavitve prispevka iz BOD