Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

CR;M_Dogodki_Obarvanje_partnerja

MIT navodila za uporabo programa MIT

​CRM - Obarvanje partnerja

Na Dogodku se naziv partnerja obarva v željeni barvi, če ima partner v sistemu vnesen določen dokument.
Na ta način je vzpostavljeno obveščanje, ali smo s partnerjem v preteklosti že sodelovali. 

Nastavitev za barvanje je XBARVANJE. Osnovna nastavitev je 1;0,250,0;1095;PZ;
Sestavljena je iz več parametrov: 
- 0/1 (1) - je opcija izklopljena/vklopljena
- RGB (0,250,0) - izbrana barva podlage
- num (1095) - št. dni iskanja dokumentov
- vrsta (PZ) - vrsta dokumenta 


9945312_1.JPG