Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Prenos dohodnine v DURS

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​​

Plače: Prenos dohodnine v DURS

Na ekranskem pregledu, v katerega vstopimo preko tega menija, so podatki o izplačanih prejemkih, ki jih je potrebno prijaviti kot davčno osnovo.

Podatke lahko v ta pregled prejmemo tudi iz paketa Honorarji.

Na pregledu so podatki grupirani enako, kot so potem na izpisu, torej po šifri za REK-1 obrazec, vpisani v šifrantu Vrste izplačil in datumu izplačila.

OD_Dohodnina.PNG 

Slika 1 - Pregled obračunanih podatkov izplačil v izbranem obdobju

Izračun podatkov

Izbere se obdobje izplačil, za katerega se pripravijo podatki.

OD_Dohodnina1.PNG 

Slika 2 - izbor obdobja za pripravo izplačil v izbranem obdobju

Izpis obvestila zaposlenim - Povzetek obračuna dohodkov

OD_Dohodnina2.PNG 

Slika 3 - Izborni pogoji za pripravo obvestil o izplačanih dohodnih

Na koncu izpisa je dodan seznam vzdrževanih družinskih članov in obdobje uveljavljanja olajšave zanje. Podatki se berejo iz datoteke Družinski člani in Obdobje uveljavljanja olajšave. 

Posebej se izpišejo še Seznam odtegljajev, ki se štejejo v davčno olajšavo. Tu se izpišejo izplačila v izbranem obdobju iz ključev, ki imajo v polju Olajšava vpisano vrednost D.

Test podatkov

 

Popravki več podatkov

Sočasno je mogoče popravljati vrsto prejemka in datum izplačila vsem podatkom, ki ustrezajo pogojem.

Menjava datuma izplačila

Vsem podatkom s starim datumom izplačila je mogoče popraviti datum izplačila na novi datum. 

Popravek imena in priimka

Za postavko, kjer stoji kurzor, je mogoče popraviti ime in priimek.

Prenos dokumentov v osebni portal

Povprašajte za opcijo OIPD000 Osebni portal - Plače.

Opcija omogoča sočasno pripravo in prenos izplačanih dohodkov v izbranem obdobju na osebni portal zaposlenca.

PDF-ji se pripravijo samo za delavce, ki imajo v kadrovski evidenci vpisan elektronski naslov in geslo.

 

 

Izbere se lahko tudi prenos za posameznega zaposlenca. Spodaj na izbornem oknu se izbere oblika izpisa.

Na koncu izpisa je dodan seznam vzdrževanih družinskih članov in obdobje uveljavljanja olajšave zanje. Podatki se berejo iz datoteke Družinski člani in Obdobje uveljavljanja olajšave.

OD_Dohodnina3.PNG 

Slika 4 - izborni pogoji za prenos izplačanih dohodkov v osebni portal

 

V Administraciji osebnega portala je seznam izplačanih dohodkov prikazan kot dokument z nazivom Letna napoved dohodnine - Od DD.MM.LLLL do DD.MM.LLLL. Seznam odtegljajev, ki se štejejo v davčno olajšavo pa je prikazan kot dokument z nazivom Seznam odtegljajev, ki se štejejo v davčno olajšavo - Od DD.MM.LLLL do DD.MM.LLLL.

Desni meni

Izračun podatkov

Izpis obvestila zaposlenim

Priprava VIR.DAT datoteke - ni več v uporabi

Test podatkov

Popravki več podatkov

Menjava datumov izplačila

Popravek imena in priimka

Prenos dokumentov v osebni portal

 

 

 

V znesek pod šifro 1101 se seštevajo tudi zneski, ki so neizplačani (BR_NE=Z), npr. prevoz nad uredbo.
 


V poročilo ni zajeto izplačilo neobdavčene nagrade, ki ima šifro za REK-1 1152 ali 1151!