Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Obrazci_polnjenje

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​

Datoteke - Definicije obrazcev: Polnjenje obrazca 

Glede na to, da so za AJPES-ov izkaz uspeha in bilanco stanja znani razredi kontov za posamezno postavko poročila, program omogoča avtomatsko pripravo obeh poročil. 

Za podrobnejše analize pa so pripravljeni tudi obrazci za kazalnike DuPont (prodajna opcija).

Avtomatsko polnjenje se vzpostavi v primeru ustrezne nastavitve sistemske XXML za GK.
Obrazec ČPPS je prodajna opcija. 


9941308_1.JPG


Slika 1 - Avtomatska priprava določenih obrazcev

Pred vsakim polnjenjem katerega koli od pripravljenih poročil desnega menija program zahteva definiranje številke obrazca (polje Obrazec). V primeru, da vpišemo številko obrazca, ki že obstaja, bo stari obrazec brisan in na to številko kreiran prednastavljeni izbrani obrazec.


Bilanca stanja

Opcija desnega menija omogoča avtomatsko pripravo izkaza uspeha in bilance stanja pod eno številko obrazca.

Izkaz poslovnega izida

Opcija desnega menija omogoča avtomatsko pripravo poročila Izkaz uspeha, ki se kreira pod ločeno številko obrazca.

Bilančni dobiček/izguba

Opcija desnega menija omogoča avtomatsko pripravo poročila Bilanca stanja, ki se kreira pod ločeno številko obrazca. 

Polnjenje obrazca ​ČPPS

Opcija omogoča polnjenje obrazca ČPPS, ki vključuje skrajšane obrazce:

- Bilanca stanja
- Izkaz poslovnega izida
- Investicije v osnovna sredstva


Pri polnjenju obrazcev se vpiše tudi ime sheme, ki je pomembna za pripravo XML datoteke (polje Shema) in ime taga (polje Ime taga). 

Če imamo obrazec že pripravljen, je potrebno dopolniti podatek:
- na ključu 000 obrazca vpišemo ime sheme v polje Shema, pomoč na polje je postavljena
Ime taga: v vrstice obrazca je potrebno dodati ime taga za XML. 

 

Avtomatsko se polji polnita ob Polnjenju obrazca.​Kazalniki DuPOnt

Je eden najbolj razširjenih medsebojno povezanih kazalnikov. Leta 1919 ga je razvila družba Du Pont De Nemours and Company. Ta sistem predstavlja celoto logično povezanih kazalnikov v piramidno obliko z izhodiščnim kazalnikom dobičkonosnosti kapitala (ang. ROE - Return on Equity ).

Za pripravo sheme je potrebno imeti izpolnjene naslednje pogoje:
- vklopljena opcija Kazalniki poslovanja, DuPont analiza
- Definiran obrazec - Kazalniki DuPont (pripravi se avtomatsko)
- pripravljen obrazec -AJPES bilanca stanja, izkaz uspeha (pripravi se avtomatsko) 
- arhivirana bilanca stanja, izkaz uspeha

GK10.JPG 

Slika 3 - Prikaz prednastavljenega obrazca Kazalniki DuPont

GK11.JPG

Slika 4 - Izpis kazalnika DuPont