Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OD_Desni meni Delavci_bonitete

Plače: Desni meni šifranta Delavci\Bonitete

Vnos bonitete

Vnos bonitete za posameznega delavca naredimo na običajni način z vnosom nove bonitete (hitra tipka F3) preko tabele, ki se nam ponudi. Za vnos bonitete mora biti pripravljen ustrezni ključ. Z napačnim vnosom v polje ključ se bodo v izbor ponudili vsi ključi, ki po nastavitvah ustrezajo obračunu bonitete in delavec ključ še ni izkoriščen za obračun bonitete prav temu konkretnemu delavcu.

OD_Bonitete_1.JPG

Slika 1 - bonitete iz razloga kolektivnega zavarovanja v višini 4,00€ se bo izbranemu delavcu obračunala na ključu 450

Od 1.7.2020 dalje je pri osebnih vozilih potrebno poročati dodatne podatke.
Zato je potrebno v boniteti za osebno vozilo vpisati vsa polja:
   * Dob.vrednost: nabavna vrednost avtomobila

   * Leta uporabe avt.: leta uporabe osbenega vozila
   * Zagotovljeno gorivo: Da/Ne 
   * Privat pod 500 km: Da/Ne
   * Elektr.pogon: Da/Ne

V polje Opis pa se namesto registrske številke vpiše VIN številka vozila.

Sočasni vnos

 
V primeru bonitete, ki jo koristijo vsi ali veliko delavcev, je uporabna funkcija sočasnega vnosa bonitete. 

Določimo ključ za boniteto. Vpišemo naziv in znesek bonitete. Boniteta se bo vpisala vsem označenim delavcem, pri čemer lahko v pregledu delavcev na desnem meniju izbiramo med opcijami: Označi vse, Odznači vse, Označi samo zaposlene z boniteto, Označi smao zaposlene brez bonitete in Obrni izbor.

Odločiti se je mogoče še za: 
- Vpis (če so samo novi delavci z boniteto),
- Prepis (prepis zneska in/ali naziva bonitete delavcem, ki boniteto na izbranem ključu že imajo) - se ne izvaja za bonitete na istem ključu, če delavec ni več aktiven, 
- Vpis/prepis (vpis za nove delavce, prepis za obstoječe zapise) - se ne izvaja za bonitete na istem ključu, če delavec ni več aktiven,
- Brisanje (brisanje izbranega ključa bonitete na izbranih delavcih) - se ne izvaja za bonitete na istem ključu, če delavec ni več aktiven​.

Odstotek trenutno ne deluje, saj trenutno ne poznamo bonitete izražene v %.

S klikom na rumeno označen gumb (Kljukica) potrdimo, da se izbranim delavcev zapiše/prepiše/pobriše boniteta.

OD_Bonitete sočasen vnos.png

Slika 2 - sočasni vnos/prepis bonitete za v višini 50€ na vse označene delavce