Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ZAJ_Avtomatske_pozicije

MIT navodila za uporabo programa Orkester

​Zajem prejetih računov - Priprava pozicij s podatki zadnjega knjiženega računa partnerja

Z izdajo 911-000 je na vnosu pozicij prejetega računa vzpostavljena nova ikona 9943412_2.JPG.
Aktivna je samo na neknjiženih računih. 


9943412_1.JPG

Po potrditvi ikone se na novem neknjiženem računu kreirajo pozicije s konti in davkom zadnjega knjiženega računa partnerja. 
Zneski so usklajeni z zneskom v glavi računa. 
Vpiše se stroškovno mesto in projekt zadnjega knjiženega računa partnerja. 
V primeru, da je zadnji račun storniran ali zavrnjen, program podatke vzame iz zadnjega knjiženega računa partnerja. 
Ne vpišejo se naslednji podatki iz zadnjega knjiženega računa partnerja:
- Opombe
- podatki EUL: številka, datum EUL, Datum prejema EUL
- Carinski postopek
- delovni nalog
- inventarna številka.

Po potrditvi ikone program javi obvestilo s številko računa iz katerega je kopiral pozicije.

9943412_3.JPG