Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

CRM_Dogodki

MIT navodila za uporabo programa MIT

Skupni šifrant: Dogodki

Šifrant se uporablja predvsem v paketu CRM. Za vnos tipa dogodka v šifrant potrebujemo pravico VSI.DOGODKI.

9937644_3.JPG

S šifrantom v naprej nastavimo tipe dogodkov in si na ta način omogočimo lažji pregled in urejanje dogodkov. Dogodki so lahko

  • običajni dogodki, ki se dogajajo med nami in enim partnerjem
  • konferenčni dogodek za katere je značilno, da je udeleženih več partnerjev hkrati

Po določenem času dogodek lahko postane nezanimiv. S parametrom 8 v polju Aktiven povemo, da je dogodek v 'odhajanju'. Lahko ga pregledujemo, nanj pa ne morem več beležiti aktivnosti. S parametrom 9 dogodek dokončno ugasnemo.

Podatki se kljub temu ne izgubijo in statuse lahko poljubno prestavljamo.

CRM_Dogodki.JPG

Slika 1 - vnos novega tipa dogodka v šifrant Dogodki

Tipi dogodkov:

9937644_4.JPG 

Razlogi za nastanek dogodka:

9937644_5.JPG


Status dogodka oziroma prodajni lijak:

9937644_6.JPG
Vse v zvezi z dogodkom in šifranti lahko izberemo pri vnosu novega dogodka.  

9937644_7.JPG


 

 

​CRM​​


Preberite še:

Delovna miza CRM

 

 

Skupni šifranti