Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_PAKSK

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Skupni šifrant: Pakirne skupine in pakiranje

Šifrant je namenjen vnosu pakirnih skupin in pakiranj za posamezni artikel. Za posameznega dobavitelja ali partnerja je mogoče definirati svojo pakirno skupino.

 

Pregled je sestavljen iz dveh delov in sicer:

 • pregled pakirnih skupin
 • pregled pakiranj, ki se navezuje na pakirno skupino 

Vnosna polja za pregled Pakirne skupine:

 • Skladno : določa, ali je pakirna skupina oz. veriga pravilno vnešena:
 • Artikel : šifra artikla, za katerega je pakirna skupina določena
 •  
 • Partner : šifra dobavitelja ali partnerja, za katerega je pakirna skupina določena
 • Pak. skupina : šifra pakirne skupine
 • Naziv pak. sk. : naziv pakirne skupine
 • Dob. artikel : šifra dobaviteljevega artikla
 • Pret. v EM za OP : pretvornik v enoti mere artikla za osnovno pakiranje
 • Šif. pal. : šifra palete iz šifranta Vrste palet
 • Aktiven : aktivnost pakirne skupine
  0 - odprto v uporabi (pakirna skupina se lahko uporablja v celotnem MIT IS)
  1 - zaprto za naročanje in prozivodnjo (pakirna skupina se ne more uporablajti v PZ in NA)
  2 - zaprto za vse (pakirna skupina se ne more uporabljati nikjer v MIT IS)
 • Dat. vnosa : datum vnosa zapisa (sistemski vpis)
 • Vnesel : ime uporabnika, ki je zapis vnesel (sistemski vpis)

Vnosna polja za pregled Pakiranja:

 • Artikel : šifra artikla, za katerega je pakirna skupina določena
 • Pak. skupina : pakirna skupina, za katero je določeno pakiranje
 • Črtna koda : ident koda pakiranja (lahko je EAN koda)
 • Poz. pak. : zaporedna pozicija pakiranja
 • Pak. enota : šifra pakirne enote, za katero vnašamo podatke
 • Nad. pak. enota : šifra nadrejene pakirne enote
 • Kol. osn. pak. : količina osnovnega pakiranja v vnešeni pakirni enoti
 • Kol. pak. v nad. pak. : količina vnešene pakirne enote v nadrejeni pakirni enoti
 • Kol. izdelka : količina artikla v vnešeni pakirni enoti. Izračuna se po enačbi: Kol. izdelka = Kol. osn. pak. * Pret. v EM za OP
 • EM : enota mere artikla, v kateri je podana kol. izdelka
 • Dolžina : dolžina pakirne enote v milimetrih
 •  
 • Širina : širina pakirne enote v milimetrih
 • Višina : višina pakirne enote v milimetrih
 • Prirastek višine : prirastek višine pakirne enote v milimetrih
 • Bruto teža : bruto teža pakirne enote v KG
 • Aktiven : aktivnost pakirne enote
  0 - odprto v uporabi (pakirna enota se lahko uporablja v celotnem MIT IS)
  1 - zaprto za naročanje in prozivodnjo (pakirna enota se ne more uporablajti v PZ in NA)
  2 - zaprto za vse (pakirna enota se ne more uporabljati nikjer v MIT IS)
 • Dat. vnosa : datum vnosa zapisa (sistemski vpis)
 • Vnesel : ime uporabnika, ki je zapis vnesel (sistemski vpis)

 

Primer:

Vzemimo za primer cigareto, ki jo pakiramo na sledeči način (v oklepajih so navedene ident kode pakirnih enot in črtna koda):

 • 20 cigaret -> 1 zavojček (003, 22BR56784)
 • 10 zavojčkov -> 1 paket (002, 22BR56783)
 • 20 paketov -> 1 škatla (001, 22BR56782)
 • 50 škatel -> 1 paleta (000, 22BR56781)

 

V pregled Pakiranja te podatke vnesemo na sledeči način:

Črtna koda Poz. pak. Nad. pak. enota Pak. enota Kol. osn. pak. Kol. pak. Kol. izdelka
22BR56784 1 002 003 1 10 20
22BR56783 2 001 002 20 20 200
22BR56782 3 000 001 400 50 4000
22BR56781 4 000 000 2000 1 20000