Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_artikli

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Skupni šifrant: Artikli

Skupine podatkov v šifrantu artiklov

 
V šifrantu artiklov se nahajajo vsi podatki, ki so neposredno povezani s posameznimi vrstami artiklov (materiali, izdelki - polizdelki - blago, storitve, drobni inventar, embalaža, evidenčni artikli). Izbor se lahko omeji na posamezni artikel, naziv oziroma tip artiklov.

Vnos novih šifer se običajno izvede v paketih Proizvodnja ali Materialno blagovno knjigovodstvo.

V datoteki morajo biti vsi artikli, ki jih podjetje uporablja. Ker je v datoteki veliko število različnih podatkov o posameznem artiklu, so le-ti razdeljeni v štiri osnovne skupine:

 • osnovni podatki
 • dodatni podatki
 • tehnološki podatki
 • predkalkulacija

 

ARTIKLI1.JPG
Slika 1 - Meni Artikli in osnovni izbor pregleda

Poleg teh osnovnih skupin podatkov se sistemsko lahko dodajo nove skupine podatkov (grupe), odvisno od potreb posameznega podjetja.

Osnovni podatki artikla:

 •  šifra,
 •  naziv,
 •  naziv 1,
 •  naziv 2,
 •  naziv 3,
 •  naziv 4,
 •  EM (enota mere),
 •  klasifikator,
 •  tip.

Dodatni podatki:

 • prodajna cena,
 • planska cena,
 • veleprodajna cena,
 • dobaviteljeva cena,
 • dat.prevzema,
 • nova cena,
 • maloprodajna cena,
 • davčna oznaka,
 • predpisana stopnja davka - program stopnje ponudi glede na nastavitve v sistemskih nastavitvah XDDV_SPL, XDDV_NIZ, XDDV_PAV, XDDV_PNIZ) 
 • konto,
 • carinska tarifa,
 • tarifna številka,
 • carinska stopnja,
 • način prodaje,
 • dobaviteljeva šifra,
 • dodatni naziv,
 • šifra dobavitelja,
 • šifra naročnika,
 • država porekla,
 • izvozno poreklo (vnos po načinu klasifikatorja).

Tehnološki podatki:

 • lastna cena,
 • bar koda,
 • lokacija (primarna),
 • dopustne lokacije nahajanja,
 • minimalna zaloga,
 • maksimalna zaloga,
 • signalna zaloga,
 • pretvornik za m2,
 • pretvornik za kg,
 • načrt,
 • dimenzije,
 • kosovnica (nadrejeni artikel),
 • indikator prodajne cene,
 • indikator delovnega naloga,
 • ...

S tipko <ENTER> ali miško potrdite, katere podatke želite imeti na pregledu. Iste podatke imate možnost dodajati, korigirati. Izberete lahko eno vrsto podatkov, več ali vse.

ARTIKLI2.JPG

Slika 2 - Pregled artiklov in opcije dodatnega menija

 

Tipi artiklov

V kolikor imamo v datoteki materiale, drobni inventar, blago, (pol)izdelke, storitve..., imamo v nekaterih paketih možnost pregleda in korektur vseh ali pa določite tip podatkov, za katere hočemo, da so na pregledu. Izbiramo lahko med naslednjimi možnostmi (tipi artiklov):

 • vsi artikli (tip *)
 • izdelki, polizdelki, blago (tip1)
 • materiali (tip 0)
 • storitve (tip 4)
 • drobni inventar (tip 5)
 • evidenčni artikli (tip 6)
 • embalaža (tip 3)

Izpis podatkov po klasifikatorju

Če uporabljamo izpise po klasifikatorjih, se podatki za artikle ne bodo upoštevali, če ima klasifikator za artikel na mestu, po katerem delamo poizvedbo, prazno polje. To pomeni, da mora biti za posamezen artikel celotno polje klasifikator zapolnjeno oziroma morajo imeti vsi artikli polje klasifikator zapolnjeno do iste dolžine.

Primer: Zanima nas realizacija prodaje po različnih kvalitetah artiklov. Kvaliteta je lastnost, ki je za primer vpisana na 5. mestu v polju "Klasifikator" v datoteki artiklov. Določitveno polje za izbor lastnosti pred izpisom je treba vnesti tako:

 • Klasifikator: * (na 5.mesto vnesemo *)
 • Cifre : 1234567890123

Izpis bo zajemal podatke vseh prodanih artiklov v obdobju, ki imajo na 5.mestu klasifikatorja vneseno neko kvaliteto. Če je to mesto PRAZNO, izpis ne bo pravilen, ker se prazna lastnost ne upošteva in podatki o teh artiklih ne bodo zajeti na izpisu.

Tuji nazivi artiklov

V dodatnem meniju v pregledu šifer artiklov je dostopen Šifrant Artikli - tuji. Možna je nastavitev, da se ponudi vnos nazivov za artikle v angleškem in nemškem jeziku že pri odpiranju nove šifre artikla, ali pa naknadno preko desnega menija. Šifrant 'Artikli - tuji' omogoča kopiranje iz obstoječega šifranta artiklov in avtomatično prevajanje nazivov artiklov s pomočjo lastno izdelanega slovarja.

 

Navodila za izdajo 896-000 

 

 

Klasifikator