Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_ENOTA

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Skupni šifrant: Enote

V primeru dvonivojskega spremljanja poslovanja se lahko poslovanje spremlja po enotah. Tako je mogoče poročila pripravljati na nivoju posamezne enote, nadrejene enote ali podjetja kot celote.

Šifrant enot je lahko sestavljen na dva načina. Kadar gre za enakovredne subjekte, ki med seboj niso povezani, morajo vsi imeti enako dolgo šifro, da ne pride do seštevanja podatkov. Šifrant hierarhičnih enot podjetij, ki so povezana v grupacije, holdinge ipd. pa je sestavljen podobno kot kontni plan. V primeru obstoja drevesne organizacije podjetja uporabite eno glavno knjigo za več firm, pod-enot, skupin ipd., če seveda želite enostavneje priti do združene bilance.

Seznam vnosnih polj in njihov opis:

Enota... šifra enote

Naziv... naziv enote

Naslov... naslov enote

Kraj... poštna številka in kraj 

Št.rač.obr.... številka transakcijskega računa

Podpisnik 1... podpisnik ali njegov naziv, ki se upošteva na izpisu dokumentov (navadno levo spodaj)

Podpisnik 2... podpisnik, ki se upošteva na izpisu dokumentov (navadno levo spodaj)

Podpisnik 3... podpisnik ali njegov naziv, ki se upošteva na izpisu dokumentov (navadno desno spodaj)

Podpisnik 4... podpisnik, ki se upošteva na izpisu dokumentov (navadno desno spodaj)

Vodja... šifra delavca, ki je vodja enote; lahko prazen zapis ali pa šifra delavca iz datoteke Delavci

V breme... naziv podjetja (če je kratek)

V breme... dodaten naziv podjetja 

V breme.. dodaten naziv podjetja

Sklic plačnika... polje se je uporabljalo v času tekočih računov za sklic na računu

APP... ime ali številka Agencije za plačilni promet

Vredn.dela... Vrednost dela

Str.mesto... stroškovno mesto

Davčna številka... davčna številka enote

Indikator DDV... oznaka, ali je enota/firma DDV zavezanec ali ne (prazno=NE; vse ostalo=DA) *

Mat. št.... matična številka enote

Šif. dejan.... šifra dejavnosti enote

Telefon... telefonska številka enote

Fax... številka faksa enote

Elektr.naslov... naslov elektronske pošte enote

Spletna stran... naslov spletne strani enote

Dno dokumenta 1... napis 1 na dnu dokumentov 

Dno dokumenta 2... napis 2 na dnu dokumentov 

Naziv 2... Dopolnilni naziv enote

Davčna št.zastopnika... Davčna številka zastopnika za vpis na obrazcu DDV-O

Priznani DDV %... Delež priznanega DDV (0 ali 100 - neaktivno; sicer delež v %)

Dno dokumenta 3... napis 3 na dnu dokumentov

Dno dokumenta 4... napis 4 na dnu dokumentov

Kolektivna pogodba... Naziv kolektivna pogodbe

Ime baze... Ime baze na strežniku - vpis potreben v primeru povezav z drugimi sistemi (npr.dokumentni sistem Comtech) in več baz v okviru MIT IS

Koda enote... Koda enote - vpis potreben v primeru povezav z drugimi sistemi (npr.dokumentni sistem Comtech) in več baz v okviru MIT IS

Aktiven... Polje AKTIVEN določa: "0" - Odprto v uporabi (normalno stanje); "9" - Splošna blokada