Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_KLAS

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Skupni šifrant: Klasifikator artikla

Klasifikator artikla omogoča poljubno združevanje artiklov in z artikli povezanih pregledov in izpisov. 

Sistem klasifikatorja tvorita dve tabeli:

KLASIFIKATOR_ARTIKLA_MENI.jpg

Sestava ( razlaga) klasifikatorja

Opredeli pomen posameznega znaka ali skupine znakov v strukturi ključa klasifikatorja. Posamezno skupino znakov imenujemo ključ klasifikatorja artikla.  

Razlaga in opis podatkov v datoteki: 

  • Koda             : koda za lastnost (SK, KV, DO)
  • Polje             : naziv lastnosti (Skupina; Kvaliteta)
  • Mesto zač. 1  : mesto, kjer se začne ta skupina v klasifikatorju (1, 3, 4)
  • Št. mest 1     : število mest za to lastnost (2, 1, 5)

KLASIFIKATOR_ARTIKLA_STRUKTURA.jpg

 

Vsebina klasifikatorja

  • Vsak posamezni ključ zapolnimo z vrednostmi ključa, ki pomensko opredelijo dogovorjeno lastnost ključa.

  • Vsak ključ naj vsebuje tudi vrednost "neopredeljeno", vrednost "00", kadar za vse pojave šifre artikla ni mogoče enoznačno uporabiti konkretne vrednosti ključa.

V sistemu Orkester velja dogovor, da je prvi ključ od leve proti desni ključ za računovodske obdelave, kontiranje dogodkov na podlagi šifre artikla in povezanimi dogodki.

KLASIFIKATOR_ARTIKLA_VSEBINA.jpg
 

Šifrant Razlaga klasifikatorja vsebuje definirane klasifikatorje in razlago kaj vam posamezno mesto v klasifikatorju pomeni. Vnesejo in kontrolirajo se v šifrantu Artikli/Materiali v polju KLASIFIKATOR.

Pri pregledu zalog se vam v spodnjem desnem oknu kažejo lastnosti za artikel, na katerem trenutno stojite - je modro obarvan. Imate tudi možnost, da kjerkoli v programu v meniju Sistemske nastavitve izberete meni Razlaga klasifikatorja in v oknu se bodo, podobno kot pri pregledu zalog, pokazale lastnosti za šifro artikla, ki je trenutno aktivna, sicer pa morate vnesti želeno šifro.

Tip: mora se ujemati s tipom artikla/materiala v datoteki artiklov/materialov.

Zgoraj so v oklepaju navedene tri lastnosti. Klasifikator v datoteki artiklov/materialov za nek artikel/material bi bil za te podatke in podatke v datoteki Razčlenitev klasifikatorjev sestavljen takole:

a) 01130101 - kar predstavlja : skupina 01, I.kv., ASTRA LJ.

b) 02230100 - kar predstavlja : skupina 02, II.kv., TEHNOUNION

Šifri 30101 in 30100 morata biti v datoteki Partnerjev.

 

 

 

 Preberite še:

Skupni šifranti