Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_TRANSAK

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​

Skupni šifrant: Transakcije 

Če imamo vzpostavljeno povezavo Zajema prejetih faktur s paketom Zunanja trgovina - uvoz, potem lahko tudi skozi ta podmeni vnesemo ustrezne šifre in opise transakcij uvoza (vrste uvoza) in šifre plačil v tujino, sicer pa se običajno to naredi skozi paket Vodenje nabave z Uvozom.

VSI_transakcije.JPG
Slika 1 - meni in izbor transakcij

Šifrant vsebuje naslednje (pod)šifrante:

a) tip "0" - vrsta posla oziroma osnovne transakcije (oblike uvoza/izvoza) iz kodeksa šifer (šifrant 6),

b) tip "1" - plačila iz/v tujino: šifrant plačil iz uradne nomenklature (npr. 112 plačilo uvoza blaga, 106 plačani avansi v tujino, ...),

c) tip "2" - načini plačil: šifrant načinov plačil, ki ga lahko sami prosto oblikujete,

V povezavi z Maloprodajo: Hitri vnos gotovinskega računa ​je potrebno šifrant povezati s šifrantom Vrste plačil v programu Blagajna.

Z izdajo 906-000 je dodano polje Prejemek, na katerem določimo, ali se bo za vpisan način plačila na fakturi pripravil v Blagajni prejemek ali ne. 

Hitri_vnos_GF_2_nov905b.JPG 


Hitri_vnos_GF_2_nov905b1.JPG
Blagajna: 

Hitri_vnos_GF_2_nov905a.JPG


d) tip "3" - paritete: oznake paritet INCOTERMS pri uvozu in izvozu iz kodeksa šifer (šifrant 4),

e) tip "4" - carinski postopki: šifre carinskega postopka iz kodeksa šifer (šifrant 9),

f) tip "5" - režimi uvoza/izvoza: uporablja se bolj redko (npr. LB-03),

g) tip "6" - Razlogi za zavrnitev prejetega računa,

h) tip "7" - Poročanje - obrazec BST.

Pri določitvi šifer si pomagajte z Uradnim listom številka 46/1999 na straneh 5660- 5678 (PRILOGA 20 - kodeks šifer za izpolnjevanje ECL na podlagi 95.člena Uredbe za izvajanje carinskega zakona).

 Vnosna polja so:

- Transakcija: šifra transakcije, plačila, paritete, carinskega postopka, režima uvoza/izvoza

- Tuj jezik: opisna oznaka tujega jezika

- Opis: kratek opis transakcije, paritete, načina plačila, carinskega postopka, režima 

- B/D: breme/dobro (ali gre transakcije v breme ali dobro firme), lahko tudi prazno

- Tip: vrsta transakcije

- Opombe: prostor za opombe (predvsem pri pariteti).

Posebnost za programski paket ZAJEM PREJETIH RAČUNOV:

Razlog za zavrnitev - dodatno polje razlog zavrnitve. V to polje se vpišejo kratki razlogi za zavrnitev, ki jih lahko izbiramo pri izdelavi dopisa za zavrnitev računa.

Za vsak razlog naredimo nov vnos s svojo šifro transakcije. Predlaga se besedilo napisano v polje "Razlog zavrnitve". Prostor je omejen, zato naj bo opis krajši. Dodani opis je omogočeno dodati v svoje spominsko polje ob izdelavi dopisa.