Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_TECAJI_ECB

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Skupni šifrant: Tečajna lista banke ECB


Davčna poročila za druge davčne številke, morajo biti oddana preračunano v denarni enoti države kjer je davčna številka odprta. Gre za tečaj, ki je objavljen v tuji državi oziroma se za preračun upošteva tečaj Evropske centralne banke. Tečaj Evropske centralne banke objavlja tudi Banka Slovenije. 
Omogočen je uvoz iz XML datoteke.

Pravica je ista kot za šifrant Tečajev. Šifrant se odpre v programih Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga.

Polja v šifrantu:
- DEVIZA - Denarna enota
- Datum tečaja
- Tečaj ECB
- R-ročni vnos - prazno pomeni uvoz iz datoteke. R-ročni vnos.


Pot za uvoz datoteke se prebere iz sistemske nastavitve XPOTZIP

Pot za dnevno tečajnico:
https://www.bsi.si/_data/tecajnice/dtecbs.xml

Pot za letno tečajnico - omejitev na datum od:
https://www.bsi.si/_data/tecajnice/dtecbs-l.xml

Pri uvozu se upošteva, da se uvozijo za denarne enote, ki obstajajo v šifrantu denarnih enot.


VSI_Tecaji_ecb.jpg
Slika 1: Pregled šifranta

VSI_Tecaji_ecb2.jpg
Slika 2: Uvoz celoletne tečajne liste