Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

NA_REKLAMAC

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Nabava: Nabavne reklamacije

 

Vnos reklamacije poteka v dveh delih.  

Najprej se vnesejo podatki v glavo reklamacijskega zapisnika. 

Vnosu osnovnih podatkov reklam.  zapisnika sledi vnos pozicj - reklamiranih artiklov. Način vnosa je povsem enak kot pri vnosu glave reklam. zapisnika 

Številčenje zapisnikov poteka samodejno. Tekočo oz. zadnjo številko zapisnika je moč popraviti v meniju "Ostalo" in podmeniju "Nastavitev števcev". Sprememba številke zapisnika ob vnosu ni mogoča.  

Vnosna polja za glavo reklamacijskega zapisnika so:

Storno            : storno reklamacije,storniran zapisnik se ne upošteva na izpisu o rešenih reklamacijah

Enota            : organizacijska enota

Št.dokumenta    : številka reklamacijskega zapisnik 

Dat.veljave        : datum izdaje reklamacije 

Št.dobavnice    : št. prejete dobavnice, ki je podlaga za reklamacijo 

Naročilo        : št. nabavnega naročila, ki je podlaga za reklamacijo 

Prevzemnica    : št.prevzemnice (ZST_ID), ki je podlaga za reklamacijo 

Strm            : šifra stroškovnega mesta

Klasifikator    : šifra skupine (programa), v katero sodijo reklamirani artikli

Opis            : opis skupine (programa)

Partner        : šifra partnerja   

Naziv            : prvi naziv dobavitelja

Naziv2            : drugi naziv dobavitelja

Naslov            : naslov dobavitelja

Pošta            : poštna številka in kraj dobavitelja

Št.ekst.zapisnika    : številka eksternega zapisnika - št. reklamacijskega zapisnika dobavitelja

Datum prijave        : datum prijave reklamacije 

 

Po vnosu teh podatkov se po vnosu spremenljivih besedil na desni strani odpre okno za vnos pozicij:

Artikel            : šifra reklamiranega artikla

Vrsta reklam.    : šifra reklamacije iz šifranta "Vrste reklamacij"

Opomba        : prosto polje za vnos opombe   

Reklam.kol.    : reklamirana količina

Priznana kol.    : priznana količina

Dat.rešitve    : datum rešitve reklamacije

Rešitev reklam. : šifra vrste rešitve reklamacije iz šifranta "Vrste reklamacij"

Besedilo    : prosto poljeza vnos večjega besedila za posamezni artikel

 

Dodatni meni "REKLAMACIJE"

------------------------------------------

1. Izpis reklamacijskega zapisnika ali tipka F5; prevzeto po reklamacijskem zapisniku.

2. Dodatne opombe ali tipka F11 -  vnos prostega besedila na reklamacijski zapisnik.

3. Število reklam. zapisnikov po dnevu prijave - pregled skupnega št. zapisnikov za določeno obdobje

4. Pregled reklamacij po dnevu prijave - pregled števila zapisnikov , rešenih zapisnikov, razvrščenih po vrsti reklamacije za določeno obdobje. Pregled je možno tudi izpisati.

5. Iskanje in pregled reklamacij - omogoča iskanje in razvrstitev reklamacij po naslednjih kriterijih:

    - po šifri dobavitelja #,

    - po šifri artikla,

    - po številu dni rešitve reklamacije,

     - po klasifikatorju,

    - po vrsti reklamacije,

    - po vrsti rešitve reklamacije.

 

Vse posamezne preglede je možno tudi izpisati.

 6. Obvestilo o (NE)rešenih reklamacijah - izpis obvestila o (NE)rešenih reklamacijah v določenem obdobju, s katerim lahko obvestite stranke o (NE)rešenih reklamacijah.

7. Poročilo o (NE)rešenih reklamacijah po vzrokih in skupinah - izpis (NE)rešenih reklamacij za določeno obdobje po vrsti reklamacije in po skupinah -  (na izpisu število reklamiranih artiklov, število primerov), z možnostjo izpisa rekapitulacije po skupinah na koncu.

8. Izpis  (NE)rešenih reklamacij po naročnikih - izpis seznama števila (NE)rešenih reklamacij po posameznih dobaviteljih za določeno obdobje.

9. Zbir artiklov za (NE)rešene reklamacije - izpis zbira artiklov za (NE)rešene reklamacije v določenem obdju.

10. Izdano po reklamacijskem zapisniku - omogoča izpis dobavljenih artiklov po reklamacijskem zapisniku glede na datum rešitve

11. Vnos rešitve reklamacije - omogoča hitro zaključevanje zapisnika - vnos vrste rešitve in datuma zaključka na vse pozicije zapisnika naenkrat.

12. Stornacija reklamacijskega zapisnika

- Šifrant "TIPI REKLAMACIJ" dopolnjen  s tipom reklamacije , ki ločuje   nabavne in prodajne reklamacije.

 

PRAVICE

   1) ločen  nabor polj za SKL ( skladiščnik), NAB ( kontrola kvalitete ali nabavna služba)       s sistemom pravic ( podobno kot velja za artikle)  

 
 
 
 
 
 

Preberite še: 

Skupni šifranti