Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_PAKLAS

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Skupni šifrant: Razlaga klasifikatorja za partnerja - Vsebina za partnerje

Šifrant je potrebno definirati po določitve predhodnega šifranta STRUKTURA za partnerje.
 
Vsebina klasifikatorja zajema natančnejšo razdelitev definirane strukture klasifikatorja.
Prikazani označen primer zajema vsebino za potrebe SKV poročila v Saldakontih, ki pa sedaj ni več v uporabi za to poročilo. Postopek dodeljevanja oznak pa ostaja.
 

Z opcijo za Dodajanje definiramo naslednja polja:

- Koda: predhodno definirana poljubna šifra lastnosti
- Oznaka: poljubna šifra, ki je lahko dolga samo toliko, kot je to definirano v strukturi za partnerje, v polju Število mest.
- Opis: poljuben opis
- Kratek opis: kratek poljuben opis šifre
- Dodaten opis: daljši opis klasifikatorja
 
VSI9.JPG

Slika 1 - Nastavitev vsebine klasifikatorja partnerjev

Šifre, ki jih pri tem uporabljamo so:

A.1.1. Terjatve do nerezidentov, ki imajo 10 ali več % vrednosti lastniških deležev v družbi poročevalki

A.1.2. Terjatve do družb v skupinah tujih neposrednih vlagateljev

A.2.1. Terjatve do nerezidentov, v katerih je poročevalec udeležen z 10 ali več % vrednosti lastniških deležev

A.2.2. Terjatve do družb v skupinah tujih prejemnikov neposrednih naložb

A.3. Terjatve do ostalih nerezidentov

 

B.1.1. Obveznosti do nerezidentov, ki imajo 10 ali več % vrednosti lastniških deležev v družbi poročevalki

B.1.2. Obveznosti do družb v skupinah tujih neposrednih vlagateljev

B.2.1. Obveznosti do nerezidentov, v katerih je poročevalec udeležen z 10 ali več % vrednosti lastniških deležev

B.2.2. Obveznosti do družb v skupinah tujih prejemnikov neposrednih naložb

B.3. Obveznosti do ostalih nerezidentov 

V šifrantu Partnerji klasifikator definiramo na sledeč način:

 
VSI10.JPG

Slika 2 - Dvoklik na oznako klasifikatorja - vpis vsebine klasifikatorja za partnerja

 

Skupni šifranti

 

nazaj na navodila za SKV poročilo

nazaj na navodila za Saldakonte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZEC_SKV.pdfOBRAZEC_SKV.pdf