Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_STRU_ZT

MIT navodila za uporabo programa MIT

Skupni šifrant: Strukture uvozno/izvoznih datotek

 

Za vnos strukture datotek, ki jih uvozimo ali izvozimo iz sistema MIT, uporabljamo šifrant Strukture uvozno/izvoznih datotek.

Za posamezno datoteko vnesemo naziv strukture datoteke, vrsta dokumenta, ali gre za uvozno ali izvozno datoteko, na katerem mestu začnemo z branjem/pisanjem podatkov. Na pozicijah strukture datoteke pa določimo polje, ki ga bomo brali, opis vrstice, začetno mesto in končno mesto podatka ter enačbo oziroma vrsto polja.

VSI_STRU_ZT1.jpg 

 

Slika 1: Ekranski pregled modula Strukture uvozno/izvoznih datotek

 

 VSI_STRU_ZT2.jpg
 

Slika 2: Možnosti desnega menija modula Strukture uvozno/izvoznih datotek

 

 

Možnosti, ki jih izberemo na desnem meniju so:

- Prenos podatkov, ki omogoča glede na izbrano strukturo datoteke, izbrano tabelo, izvoz podatkov v datoteko;

- Izvoz definicij struktur v datoteko, ki omogoča prenos nastavitev strukture iz baze v datoteko;

- Uvoz definicij struktur v datoteko, ki omogoča uvoz strukture iz datoteke v bazo.

 

 Pri izvozu, uvozu definicij struktur nam program omogoča izbor katero strukturo datoteke želimo prenesti med bazo in datoteko dbf.
 
 
 

Struktura datoteke s podatki o osnovnih sredstvih

  
Omogočena so polja:
 
- INV_ST - inventarna številka iz registra 
- NAZIV_OS - naziv inventarne številke iz registra 
- SIF_NAH - prvotna šifra nahajališča iz registra 
- SIF_NAH2 - nova šifra nahajališča 
- STRM - stroškovno mesto iz registra 
- SIF_DEL - zadolženec za osnovno sredstvo 
- STAT_OS - status osnovnega sredstva (aktivno, odpisano)
 
 
V datoteki so vključena aktivna osnovna sredstva iz registra osnovnih sredstev (BREZ IZLOČENIH).
 
 
 

Struktura datoteke s podatki o nahajališčih

 
Omogočena so naslednja polja iz šifranta nahajališč:
 
- SIF_NAH - šifra nahajališča 
- NAZIV - naziv nahajališča 
- STRM - stroškovno mesto za nahajališče 
- EXSIFNAH  - zunanja šifra nahajališča
 
 
V datoteki so vključena nahajališča, ki imajo v registru osnovnih sredstev razporejena osnovna sredstva (NAHAJALIŠČA BREZ OS NISO VKLJUČENA).
 
 
 

Struktura datoteke s podatki o zadolžencih

 
 
Omogočena so polja:
 
- SIF_DEL - zadolženec za osnovno sredstvo 
- PRIIMEK  - ime in priimek delavca iz šifranta delavcev v osnovnih sredstvih
 
  
V datoteki so vključeni delavci, ki so v šifrantu delavcev aktivni (DELAVCI  S STATUSOM NEAKTIVNO NISO VKLJUČENI).
 
VSI_STRU_ZT3.jpg

Slika 3: Primeri struktur datotek za popisovanje osnovnih sredstev