Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_CTARIFE

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Skupni šifrant: Carinske tarife

Gre za šifrant, ki je vezan na artikle. Vsebovati mora vse tiste carinske tarifne številke, pod katere sodijo artikli, ki jih boste uvažali/izvažali.

Seznam polj in njihov opis:

  • car.tarifa - šifra carinske tarife (iz uradne klasifikacije carinskih tarifnih številk)

  • opis - na voljo imate tri vrstice za daljši opis carinske tarife

  • naziv - krajši opis carinske tarife

  • odstotek - carinska stopnja

  • EM - enota mere po carinski tarifi

  • oznaka - oznaka klavzule porekla blaga (iz šifranta klavzul) za vodenje prodaje