Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_KODA

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Vsi skupni šifranti: Koda

 

Šifrant koda je uporabniško nastavljiv šifrant z namenom vnosa kod, ki nam bodo pomagale pri dodatni opredelitvi obveznosti plačila prejetih računov. Prejete račune plačujemo glede na datum zapadlosti. Poleg datuma zapadlosti pa si z določitvijo šifre kode pomagamo pri dodatni specifikaciji računov ob plačevanju.

Program nam omogoča, da v šifrantu partnerjev določimo za posameznega partnerja kodo. Ob vnosu prejetega računa v programu Zajem prejetih računov, se bo glede na izbranega partnerja, prepisala iz šifranta tudi koda. Glede na dokument, ki ga vnašamo, kodo lahko spremenimo tudi sami. Po prenosu obveznosti v saldakonte se bo hkrati prenesla koda. Glede na nastavitve, je omogočeno kodo namena v  saldakontih spremeniti.

V program Plačilni promet pa nam koda omogoča dodatno omejitev obveznosti pri pripravi plačilnih nalogov.

 

Vnosna polja v šifrantu Koda:

Koda: šifra kode (npr. R-redni računi, B-plačano pri blagajni, K-kompenzacija, V-plačilo na rok, M-monterji, S-storno...); 

Naziv : opis šifre koda - vrsta, tip plačila;

Aktiven : ali je vnesena šifra aktivna in jo je dovoljeno izbrati na vnosu ali neaktivna (0-aktivna, 9-neaktivna)
 
 

 vsi_koda.JPG

Slika 1: Šifrant kod v programskem paketu Zajem prejetih računov