Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_Napisi na dokumentih

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Skupni šifrant: Napisi na dokumentih

V datoteko Napisi na dokumentih vnašate besedila za pomoč pri vnosu dokumentov ter klavzule in podpisnike na izpisih naslednjih dokumentov:

- prodajnega podsistema (naročilo, nalog za odpremo, faktura, ponudbe, predračuni)

- skladiščnega poslovanja (prevzemnice, izdajnice, prenosnice, reverzi, dobavnice)

- carinskega skladišča tipa D (prevzemna evidenca, izhodna evidenca)

- nabavni podsistem (naročilnica)

- obračuna komunalnih storitev (obračun).  

- saldakonti (opomini)

- obračun obresti

 _vsi_napisi.jpg

  

Postopek vnosa je

  • najprej vnesete nov zapis za dokument in jezik,

  • nato določite še poljubno besedilo za ta zapis (preko desnega menija 'Besedilo' na pregledu šifranta).

Z gumbom 'Dodaj' ali tipka <F3> se ponudi vnos, s katerim določite dokument, jezik (SLO, ANG, NEM, HRV...) in kodo (samo pri nekaterih verzijah). Pri opciji vodenja po enotah oziroma/in stroškovnih mestih je možno določiti ločeno poljubno besedilo, nespremenljive klavzule in podpisnike za posamezen dokument še po enotah in stroškovnih mestih. Če zadošča enoten tekst za klavzule, podpisnike in poljubno besedilo za celo podjetje, pustite polje Enota in STRM (stroškovno mesto) prazno.
 

Če so besedila različna po enotah, ne pa po stroškovnih mestih, se v datoteko Napisov vnese toliko zapisov, kolikor je različnih organizacijskih enot z različnimi podpisniki (in klavzulami), stroškovno mesto v datoteki Napisi na dokumentih pa ostane prazno.
Možno je določati besedila še po sektorjih, če je ta enak prvemu ali prvemu in drugemu znaku stroškovnega mesta.

V orodni vrstici (desno zgoraj) je dodana ikona, ki omogoča kopiranje napisa iz zapisa na katerem stojimo v nov zapis.


Primer:
- sektor 11 Inženiring ima še stroškovna mesta 1110,1111,1112.. in zadošča definiranje besedil za sektor
11, potem v datoteko napisov v polje STRM vnesete samo 11, in se bodo ta besedila izpisovala pri vseh
dokumentih s stroškovnimi mesti, ki se začnejo na 11. V tem primeru v datoteki Napisi na dokumentih ne sme biti
zapisa za taisti dokument, jezik in enoto s stroškovnim mestom 1112, ker se bodo sicer upoštevali ti
napisi.

Ko vnesete osnovne podatke za dokument jih potrdite oz. shranite. S tem se vrnete v pregled. Postavite se na novo vnesen zapis.

Z desnim klikom miške se odpre meni. Izberete meni 'Besedilo', odpre se okno <Besedilo za napise>, kamor vnesete poljuben tekst za dokument, na katerem ste trenutno postavljeni na pregledu.

Če se v polju že nahaja tekst, se vam ponudi ta, drugače pa je ekran prazen. Besedilo lahko popravljate ali brišete.