Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

MBK_FA_PKO

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Nastavitev kontirne tabele izdanih računov (konto terjatev in prihodki prodaje)


Avtomatična določitev konta prihodkov se določi ob knjiženju izdanih računov na osnovi v naprej nastavljene kontirne tabele Prihodkovni konti.

Šifrant je odprt v programu Fakturiranje - meni Datoteke. Z izdajo 907.000 je šifrant omogočeno izbrati tudi v programu Materialno blagovno knjigovodstvo. Ravno tako v meniju Datoteke.

V polje 'Konto' izberemo iz šifranta Kontni načrtu konto terjatve.
V polje 'Protikonto' vnesemo konto prihodkov, realizacija izdanega računa. Stran knjiženja B/D nastavljamo pri izjemah (če bi želeli knjižiti na konto odhodkov - breme).
 
Dodatna možnost delitve in s tem podrobnejša specifikacija analitike kontov, se lahko veže še na klasifikator artiklov (polje klasifikator) ali stroškovno mesto.
 
 

1.      Kontirna tabela prihodkovni konti:


 
FA kontirna tabela 1.jpg

Slika 1: Šifrant Prihodkovni konti Fakturiranje
 
V primeru tega obvestila pomeni, da nam ob dani kombinaciji podatkov na dokumentu, manjka ustrezna nastavitev kontirne tabele:
FA kontirna tabela 2.jpg
Slika 2: Obvestilo ob izpisu računa
 

 
Davčne konte – DDV konte – določimo v šifrantu davčnih oznak:
 
 FA kontirna tabela 3.jpg

 Slika 3: Šifrant Prihodkovni konti Fakturiranje