Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_SIMB

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Skupni šifrant: Simboli

Simboli nam omogočajo enostavno združevanje določenih vrst knjižb in s tem tudi pripravo poročil za posamezno vrsto knjižb (prejete in izdane fakture, plačilni nalogi, bančni izpiskitemeljniceobračunane obresti, ...). 

Šifrant simbolov je enoten za vse programske pakete.

V podjetjih se poleg izraza simbol uporabljajo tudi: vrsta prometa, vrsta dokumenta, vrsta kartice, zbir, ipd.

VSI1.JPG

Slika 1 - Definirani primeri simbolov glede na različne tipe knjižb v podjetju

V šifrantu lahko definiramo poleg poljubne šifre simbola tudi konto in protikonto za simbol. Program bo na podlagi vpisanih podatkov v določenih programskih paketih avtomatsko po vpisu šifre simbola vpisal tudi konto ali protikonto.

Primer ročnega vnosa postavke v Saldakonte:
za simbol BA - Bančno plačilo definiramo protikonto 110011-Poslovni račun banka.
V primeru, da izvedemo ročni vnos bančnega izpiska v Saldakonte, nam bo program po potrditvi polja Simbol avtomatsko vpisal protikonto 110011.