Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VSI_SIMB

Skupni šifrant: Simboli

Simboli nam omogočajo enostavno združevanje določenih vrst knjižb in s tem tudi pripravo poročil za posamezno vrsto knjižb (prejete in izdane fakture, plačilni nalogi, bančni izpiskitemeljniceobračunane obresti, ...). 

Šifrant simbolov je enoten za vse programske pakete.

V podjetjih se poleg izraza simbol uporabljajo tudi: vrsta prometa, vrsta dokumenta, vrsta kartice, zbir, ipd.

VSI1.JPG 

Slika 1 - Definirani primeri simbolov glede na različne tipe knjižb v podjetju

V šifrantu lahko definiramo poleg poljubne šifre simbola tudi konto in protikonto za simbol. Program bo na podlagi vpisanih podatkov v določenih programskih paketih avtomatsko po vpisu šifre simbola vpisal tudi konto ali protikonto.

Primer ročnega vnosa postavke v Saldakonte:
za simbol BA - Bančno plačilo definiramo protikonto 110011-Poslovni račun banka.
V primeru, da izvedemo ročni vnos bančnega izpiska v Saldakonte, nam bo program po potrditvi polja Simbol avtomatsko vpisal protikonto 110011.

Simbolu, ki ga ne uporabljamo več, ali ga uporabljamo le za uvoz prejetih faktur (npr. iz EBE), lahko določimo status aktiven 9 - Splošna blokada. Privzeto ima simbol status 0 - Odprto v uporabi.