Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

CRM_Tipi potencialov

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Skupni šifrant: Tipi potencialov partnerjev

S pomočjo tipov potencialov partnerjev ločimo potencialne partnerje po stopnji potenciala. Šifrant je po privzeti vrednosti napolnjen z opisi potencialov kot so sled, priložnost, verjetnost, pridobljen in izgubljen. Po potrebni lahko dodamo nove tipe potencialov.

CRM_Tipi potencialov.JPG

Slika 1 - prikaz šifranta s privzetimi nastavitvami