Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_TECAJI

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Skupni šifrant: Tečajna lista

Podatki iz šifranta tečajna lista sistem uporablja pri deviznih obdelavah (npr. obračun tečajnih razlik, preračun po izbranem tečaju...). Omogoča vodenje deviznih tečajev za poljubno število tujih denarnih enot.

Tečaj za določeno denarno enoto velja vedno (od) do tečaja, vnesenega na prvi naslednji višji datum, za to denarno enoto.

 

 

 

Tečajnico objavljeno na spletu Banke Slovenije, uvažamo preko opcije desnega menija. Izbiramo med možnostmi uvoza:

- Uvoz tečajne liste BS (XML) - to je uvoz iz datoteke shranjene na računalniku, iz spletne strani Banke Slovenije po strukturi XML;

- Uvoz tečajne liste BS iz WWW (XML) - to je uvoz podatkov iz spletne strani Banke Slovenije;

- Uvoz celoletne tečajne liste BS iz WWW (XML) - to je uvoz podatkov iz spletne strani Banke Slovenije od izbranega dne. Podatki so na voljo od uvedbe EUR v Sloveniji (1.1.2007).

VSI_TECAJI1.jpg 

Slika 1: Možnosti desnega menija šifranta tečajev

Po izboru opcije za uvoz podatkov tečajev Banke Slovenije imamo možnost uvoza podatkov za valute v šifrantu in možnost uvoza podatkov iz dodatne tečajnice. V sistemski nastavitvi XPOTZIP moramo imeti vneseno ustrezno pot do spletne strani Banke Slovenije in naziv datoteke. Obstajati mora mapa v katero se začasno shrani datoteka tečajnic (POROCILA).

 VSI_TECAJI2.jpg

Slika 2: Možnost izbora uvoza podatkov tečajev, ki jih imamo v šifrantu denarnih enot in izbor tečajev dodatne tečajnice

Ob uvozu se bodo v tabelo Tečajne liste vpisali podatki: oznaka denarne enote, datum veljave, nakupni, srednji, prodajni tečaj. Polje R-ročni vnos ostane prazen. Program bo vpisal v sistemska polja kdo je izvedel vpis in kdaj je bil datum uvoza podatkov.

V tečajno listo lahko izvedemo tudi ročni vnos tečaja ali popravek tečajev. V primeru ročnega vnosa ali popravka uvoženega zapisa se z izdajo 896000 vpiše oznaka R, ki pomeni da je bil podatek vnesen ročno ali pa je bila shranjena sprememba. Program v polju Spremenil in Datum spremembe shrani kdo in kdaj je na tem zapisu zadnji shranil spremembo.

Pri ročnem vnosu lahko vnašamo tudi tečaje od komercialnih bank (Prodajni in Nakupni). Možnost je spremljanja tečajev za tri banke. Sistem jih v standardnih poročilih in preračunih ne upošteva.

VSI_TECAJI3.jpg 

Slika 3: Ekranski pregled šifranta tečajne liste