Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_Projekti

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Skupni šifrant: Projekti

Projekti predstavljajo zunanjo razdelitev poslov podjetja, medtem ko stroškovna mesta prestavljajo notranjo razdelitev podjetja.

Ob vstopu je od izdaje 908.000 omogočeno omejiti podatke iz šifranta projektov. Omejitev je omogočena po statusu projekta, šifri in nazivu projekta, možnost izbora po polju iz šifranta projektov. Privzeta nastavitev je polje Vodja projekta. V iskalni niz vpišemo podatek po katerem program omeji šifrant.

Možnost omejitve je še glede na Klasifikator projektov.

VSI_Projekti_vstop.JPG
Slika 1: Omejitveni pogoji ob vstopu v šifrant projektov

Dostop do šifranta Projektov je z izdajo 909 vzpostavljen tudi preko Hitre pomoči. 
Uporabnik mora imeti ustrezne pravice (VSI.PROJEKTI in SIFRE.VSI_PROJEKTI)

9940835_1.JPG


Nastavitev vrstnega reda polj za vnos in njihovo uporabniško poimenovanje sta nastavljiva.

VSI_Projekti vnos.PNG 

Slika 2 - Prikaz vnosa novega projekta 

Vnos klasifikatorja projekta ni obvezen vnos. Če pa ga vnašamo, mora biti prej vnesen v tabeli klasifikatorjev projektov.

VP_projekt_projektne_naloge.PNG 

Slika 3 - število projektnih nalog posameznega projekta

Pregled in desni meni:

Po potrditvi omejitvenih pogojev program prikaže projekte na predogled. Projekte iz pregleda lahko detajlno pregledujemo v desnem meniju Spremljanje projektov, kopiramo, izpišemo, izvozimo v datoteko, nastavljamo pravice do projekta, pregledujemo projektne naloge.

VSI_Projekti desni meni.PNG 

Slika 4 - Opcije desnega menija v datoteki projektov