Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_LOKACIJE

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Skupni šifrant: Lokacije

Pod pojmom lokacije-konta razumemo vsa skladišča, mesta, nahajališča ali/in konti, na katerih se nahajajo artikli, vključno z lokacijo dobavitelji, ki ima vedno oznako "98" in kupci "99".

V datoteki morajo biti vsa mesta (skladišča in druge lokacije), na katerih se lahko nahajajo artikli/materiali ter vsi konti, na katere boste želeli knjižiti.

Ker oznake skladišč in drugih lokacij pri svojem delu uporabljajo tudi delavci, ki ne poznajo kontnega plana, smo za te primere pojma lokacije in konti razdelili. Pod oznako lokacije se v teh primerih vnese oznaka, ki se običajno uporablja za to skladišče (nahajališče, stroškovno mesto, ...). V paketu MBK v meniju Ostalo/Prenosi/Tabela za kontiranje bo materialnoblagovni knjigovodja vpisal konte, ki pripadajo lokaciji.

Primer:

Lokacija : 01 - glavno skladišče                Konto : 630 - izdelki v skladišču

Lokacija : 701 - komisijsko skladišče 1      Konto : 6xx - izdelki pri komisionarjih

Lokacija: 98 - dobavitelji                          Konto : 309 - obračun nabave surovin

Lokacija: 99 - kupci                                 Konto : 702 - nabavna vrednost prodanega blaga 

 

Za knjiženja, ki jih v vsakem primeru izvaja blagovni/materialni knjigovodja, predlagamo, da sta enostavno lokacija in konto enaka.

Pri uporabi izpisov in pregledov morate vnesti lokacijo, podatek o ustreznem kontu bo računalnik avtomatično dobil iz matične datoteke.

Obvezne oznake, ki jih program uporablja in prepozna se ob prvi namestitvi vpišejo avtomatično v šifrant:

Lokacija dobavitelji/prevzemi -  "98"

Kupci/odprema - "99"

Začetna stanja - "ZS"

Inventura - "IN"

 

Preberite še:

Skupni šifranti 

Razlaga polj