Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_907

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​

Novosti v izdaji 907.000

 
V tej izdaji ne spreglejte:   
 
 
​​​Program Novosti​ Prijava​ Zaključeno​ ​Testiral​​
ADMINISTRACIJA !!Po nadgradnji obvezen vstop v paket ADMIN za redne in povezane baze zaradi nove možnosti pri določitvi pravice: Y-copy: pravica z kopiranje dokumentov. Izvede se "upgrade" procedura: vpis Y-copy pravice​ na vse pravice po paketih za kopiranje dokumentov. Več na ​Administracija in pravice. 9934952 ​30.10.2017 ​MIlena Lorenčič
Orkester Nadgradnja programov: Nekaj dopolnitev za lažjo, enostavnejšo zamenjavo in namestitev novih programov v okviru sistema Orkester na strežniku in v primeru lokalne instalacije programov.
9929395 ​18.10.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Blagajna Uvoz in generiranje blagajniških prejemkov iz modula gotovinskih blagajen: V šifrantu Vrsta vplačil omogočeno označiti ali gre za gotovinsko/negotovinsko vplačilo. Ob vstopu se izvede avtomatski vpis oznak na podatke, ki so pomembni za generiranje blagajniških izdatkov. Blagajniški prejemek, ki ima oznako, da ne gre za gotovinsko vplačilo se ne upošteva pri izračunu delnega salda. 9934892 ​19.10.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Fakturiranje, Vodenje prodaje, Vodenje nabave Prikaz arhiva sprememb v Prodajnih pogodbah, Nabavnih pogodbah in Avtomatskih pogodbah za fakturiranje se sedaj vodi arhiv sprememb o pozicijah pogodbe. Beležijo se spremenjene in izbrisane pozicije. Spremembe so vidne ob kliku na gumb povezave znotraj prej omenjenih pogodb.​ 9934057 19.7.2017​ Matej Markelj​
Fakturiranje eRačun, eDobropis in eBremepis ​9937017 ​19.01.2018 ​Milena lorenčič
Fakturiranje Uvoz e-Računov: Vzpostavljena je možnost uvoza e-računov v meniju Fakture in Evidenčne fakture.  9930741 ​03.10.2017 ​Milena Lorenčič
​Fakturiranje Uvoz e-Računov: Če je za uvoz pripravljena tudi ovojnica eračuna, se shranitev datotek v priponke naredi za vse priloge.  9936137 ​31.01.2018 ​Milena Lorenčič
​Fakturiranje Knjiženje izdanih računov: Vzpostavljen indikator protikontiranja z vrednostjo 0 in 1. Indikator 1 se uporablja pri fakturah prenesenih iz drugih sistemov. 9935882 ​12.10.2017 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje, Vodenje prodaje ​Poročila - Fakturirana prodaja po kupcih - novo poročilo, ki omogoča hiter pregled in izpis skupnega zneska prodaje za izbrano število prvih... kupcev glede na znesek prodaje, v izbranem obdobju.   9934335 ​18.9.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Fakturiranje, Vodenje prodaje, MBK Kontrola na saldo odprto, zapadlo za partnerja: Kontrola spremenjena na račune, ki jih mora kupec plačati - pozitivni dokumenti (dobropisi izločeni). Dopolnitev shranjena še na prejšnjo izdajo. 9935348 ​28.9.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Fakturiranje, Vodenje prodaje, MBK Pomoč na polju Transakcija: Šifra države na glavi izdanega računa se prednastavi glede na izbranega Naročnika. Če je naročnik tujec, bo program uporabnika na polju transakcija opozoril v primeru, da bo potrdi prazno polje transakcija. Če je podatek transakcija prazno to pomeni, da gre za domač promet in država na izdanem računu se ponastavi na šifro države '705'. 9934249 ​18.10.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Fakturiranje in MBK Avansni računi: v primeru, da imamo na avansni račun vezan avans, korekture šifre naročnika in partnerja niso možne. Polji se ponovno aktivirata, če se avans sprazni.  ​9934910 07.9.2017 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje in MBK ​Pošiljanje izdanih eRačunov po meilu preko ikone za pošiljanje meilov omogočeno tudi za uporabnike kateri nimajo nastavljenega dbmail-a na strežniku (Sql Express). Nastavitev programa mora biti taka, da se pdf datoteka shrani v zapis izdanega računa (XPDFDOK). 9937034 ​23.1.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Fakturiranje ​Dopolnjeni seštevki z nazivom šifre (konto, stroškovno mesto...) v nekaterih poročilih programa Fakturiranje: Dnevnik knjiženj izdanih računov, Dnevnik izdanih računov, Realizacija po naročnikih in plačnikih, Realizacija po kontih, Realizacija po poljubnem ključu. Pri zadnjem poročilu dodana možnost seštevkov po artiklu. 9934338 ​28.9.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Fakturiranje ​Vzpostavljena je možnost izpisa nalepk za kuverte na knjiženih in neknjiženih fakturah (DOPO).  ​9935964 ​20.11.2017 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje ​Poročila po blagajni: Na poročilo Knjiga izdanih računov z RVC je dodan izbor Blagajne za potrebe maloprodaje. 
​9934098 ​10.01.2018 ​Milena Lorenčič
MBK in Fa - Maloprodaja ​ Maloprodajni vmesnik: Dodana je možnost vnosa delnega plačila. V tem primeru se odpre okno za vnos razlike do gotovinskega plačila. 
Vzpostavljena je nova tabela, v katero se po zaporedni številki računa vpišejo šifre načina plačila in zneski. V tem primeru je na osnovni tabeli MBK_FA_GL način plačila prazen. 
V Blagajni se pripravi toliko različnih prejemkov, kot je različnih načinov plačila. V zavihku Pregled je dodana v desni klik možnost spremembe delnega plačila. 
9932113 ​20.11.2017 ​Milena Lorenčič
​MBK in FA - Maloprodaja ​1. Na polju Količina je možno povečevati, zmanjševati številko s tipko + oziroma -.  V minus na polju količina se gre lahko samo s tipko - na tipkovnici (primer vračila blaga). 
2. Polje Naziv kupca smo spremenili v Prevzel
​9936388 ​03.01.2018 ​Milena Lorenčič
MBK in FA - Maloprodaja ​1. V zavihku Pregled na maloprodajnem vmesniku je dodan nov zavihek Stanje blagajne. Prikaže se okno s specifikacijo prometa po blagajnikih za konkretno blagajno na dan. 
2. Število kopij se določi na maski za tiskanje in ne gleda splošne nastavitve XCOPY
3. Po končanem knjiženju in davčni potrditvi se ne pokaže več okno z obvestilom o uspešnem knjiženju in potrditvi, pokaže se samo v primeru, ko se kateri od postopkov ni izvedel. 
9936722 ​04.01.2018 ​Milena Lorenčič
MBK in FA - Maloprodaja ​Po vsaki dodani poziciji se brišejo iskalni nizi iz prejšnjega vnosa. Kurzor se postavi na prazno polje Koda, če je obkljukan čitalec, če ne pa na Išči​ 9936944 ​05.01.2017 ​Milena Lorenčič
MBK in FA - Maloprodaja Maloprodajni vmesnik: Po potrditvi Zamenjaj popust ali Dodaj popust je vzpostavljeno še obvestilo:Brisanje in Dodajanje postavk na račun po potrditvi ne bo več mogoče. 
​9936859 ​21.1.2018 ​Milena Lorenčič
MBK in FA - Maloprodaja ​Spremenjen je obračun podatkov v primeru maloprodajnih cen. Več na Maloprodajna cena ​9937114 ​29.01.2018 ​Milena Lorenčič
​MBK in Fakturiranje  eRačuni: V naziv XML računa, ovojnice in PDF je dodana še zaporedna številka računa. V nazivu datoteke so sedaj vpisani: številka računa, zaporedna številka računa in davčna številka partnerja. 9936125 ​21.11.2017 ​Milena lorenčič
​MBK in Fakturiranje ​Za izpise s položnico je pripravljena nova oblika UPN obrazca s QR kodo.  9935371 ​20.12.2017 ​Milena Lorenčič
Finančno poslovanje ​Register Obveznice, Delnice, Skladi, Sredstva v upravljanju - dodana možnost vpisa podatka Boniteta. 9936248 ​4.1.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Glavna knjiga Temeljnice: Vrsta datuma, ki jo uporabnik izbere, si program zapomni za naslednji pregled poročila.  9934467 ​7.7.2017 ​Milena Lorenčič
​Glavna knjiga Začasne temeljnice: Na izbor pogojev za prenos začasne temeljnice med redne temeljnice je dodan pogoj na številko dokumenta. Na opcijo dodatnega menija Brisanje meseca je dodan izbor datuma veljave od - do in Številke dokumenta.  9934909 ​02.10.2017 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga Konto kartica s partnerjem: vzpostavljena je možnost pregledovanja prejete ali izdane fakture v PDF.  9934880 ​04.10.2017 ​Milena Lorenčič
​​Glavna knjiga ​​Konto kartica s partnerjem, Konto kartica, Davčna kartica: Dodani stolpec za izračun trenutnega seštevka kartica - Kumulativni saldo. V primeru spremembe vrstnega reda zapisov po drugem pogoju preračun kumulativnega salda izvedemo s klikom na ikono za preračun (slika kalkulatorja). 9935637 ​20.10.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga Vnos in popravljanje začetnega stanja: Umaknjene so določene kontrole ob knjiženju otvoritvenih postavk. Postavkam uvoženim iz excela se ob knjiženju simbol briše.   ​9933794 ​16.10.2017 ​Milena Lorenčič
Knjiga pošte Na pregledu Prejete pošte in Oddane pošte vnesenih podatkov je dopolnjena ikona Razlaga polj, preko katere lahko spremljamo šifrante Vrsto izmenjave, Vrsto pošiljke, Partnerja in Naslovnika. 9934979 ​5.9.2017 ​Milena Lorenčič
Kadrovska evidenca Prezaposlitev delavca: v primeru, da podjetja (baze) med sabo niso povezane, je dodana možnost ročnega vpisa imena baze, iz katere želimo prenesti podatke o delavcu. Nov je tudi prenos prejšnje delovne dobe v podjetju.  9935609 ​20.10.2017 ​Milena Lorenčič
Kadrovska evidenca ​Omogočen izvoz podatkov in kopiranje v odložišče na nekaterih pregledih (Ostalo/Test usklajenosti podatkov; Datoteke/Podlaga zavarovanja, Poslovni subjekti, Pros.pok.zavarovanje, Razlogi zavarovanja, Skupine delavcev, Skupine dodatnih znanj, Sorodstvene vezi). 9935191 24.11.2017​ ​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca Ostalo / Dopusti: nov desni meni Prenos dokumentov v osebni portal, ki omogoča prenos izračunanih dopustov za zaposlence na osebni portal. 9935590 ​25.01.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Materialno blagovno knjigovodstvo

Spremembe izdelave inventure v izdaji 907-000, če imate opcije odlagalna mesta in ISO sledljivost.
V izdaji 907-000 smo dopolnili izdelavo inventure, da se istočasno izvaja inventura po odlagalnih mestih z redno inventuro. Dopolnili smo redni pregled inventure s podatkom o ISO kodi in odlagalnem mestu.
Dopolnjeni so popisni listi z podatkom o odlagalnih mestih. Priprava inventure že predlaga stanja tudi po odlagalnem mestu za lokacije, ki se spremljajo po odlagalnem mestu.
Zaradi razširitve tabele se z izdajo 907-000 poročilo Izpis obračuna inventure prestavil v ločen meni od izpisov pred to izdajo.

​9931554   ​24.11.2017 ​Helena Ferjan

Materialno blagovno knjigovodstvo

​Kontrola na status aktivnosti partnerja: Nova nastavitev (paket MBK XBLOKADANA) omogoča, da podjetje kontrolira in blokira knjiženje prevzemnice v primeru, da je uporabljena šifra partnerja, dobavitelja blokirana za nabavni proces. Blokada nabavnega procesa se določi v šifrantu partnerjev, polje aktivno (3, 5). Sistemska nastavitev omogoča 0 - ni kontrole (privzeta nastavitev), 1 - opozorilo po knjiženju prevzemnice, 2 - blokada knjiženja prevzemnice.
Program uporabnika o statusu aktivnosti partnerja, dobavitelja obvesti z obvestilom še pri izdelavi prevzemnice iz nabavnega naročila ter na vnosu glave prevzemnice.

9935320 ​11.9.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Materialno blagovno knjigovodstvo ​Kartica sledljivosti: Izpis poročila upošteva filter podatkov pregleda. 9934816 ​1.9.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Materialno blagovno knjigovodstvo

​Poročila: Knjiženje po poljubnem ključu - dodan nov izpis iz pregleda.
Poročila: Nabave po partnerjih - dodani podatki na osnovni pregled (klasifikator partnerja, država, naslov, skupen saldo nabave v orig. denarni enoti in z odvisnimi stroški.
Poročila: Kartica artiklov preimenovana v Kartica artikla, ker je vpogled dovoljen za en artikel. 

9935559 ​24.10.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
​​ ​Materialno blagovno knjigovodstvo

​Poročilo: Odvisni stroški: - dodatna kontrola poročila nad odvisnimi stroški, ki omogoča izbor samo lokacij, ki se ne vrednotijo;
 - dodatna opcija poročila - Prejeti računi za odvisne stroške, ki prikaže podatke iz pozicij prejetih računov, ki imajo vpisan protikonto kateri je v kontnem planu določen, da gre za konto odvisnih stroškov (MBK prevzemi različno od prazno ali MV)

9935896 ​30.11.2017 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Materialno blagovno knjigovodstvo

Knjiženje prevzemnice z vnesenim odvisnim stroškom - obrne status v polju 'Če kalk'=N. Potrebno je obračunati prevzemnico in potrditi kalkulacijo.

9935710 ​24.10.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Materialno blagovno knjigovodstvo

V meniju Datoteke dodan klic šifranta Prihodkovni konti - nastavitev kontov terjatve in prihodkov pri izdanih računih in klic šifranta Konti zalog - nastavitev kontov zalog in kontov odhodkov, stroškov). Pravice za delo se ne spreminjajo.

9935562 ​6.11.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Materialno blagovno knjigovodstvo V šifrantu Konti zalog so v dodatnem meniju na desni klik novi pomočniki:
- nastavitev kontiranja glede na klasifikator artikla v primeru odprtja nove lokacije s pomočjo na skupino klasifikatorja artikla;
- Prikaz podatkov iz kartice ob pogojih kontirne tabele.
9935562, 9936201 ​30.11.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Materialno blagovno knjigovodstvo ​Test dokumentov - Prevzemnice: Program javi seznam prevzemnic pri katerih je bil vpisan znesek odvisni stroškov in ni bila obračunana kalkulacija. Test zajema tudi storno in stornirane prevzemnice. 9935710 ​24.10.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Materialno blagovno knjigovodstvo NZO na dobavnico, fakturoPrikaži vreme na datum odpreme: Vreme pridobivamo iz spletnega servisa openwebmap, ki zahteva registracijo. V sistemsko nastavitev WEATHERID (VSI) vpišemo id, ki ga pridobimo ob registraciji. Dokler je sistemska prazna, so opcije za vreme na NZO-ju onemogočene. Na izboru kljukica omogoča pregled stolpca z vremenom na prikazu NZO. Prikaže se vremeza vse zapise, ki imajo predviden datum odpreme v naslednjih 7 dneh. Na desni klik je prikaz Vreme, ki pokaže podrobne informacije o vremenu.  9934626 ​11.9.2017 ​Milena Lorenčič
Materialno blagovno knjigovodstvo ​Za lažje iskanje je na izborno okno na vseh dokumentih dodana še možnost iskanja po številki dokumenta. Dopolnitev je na meniju Prevzemnice, Izdainice, Prejemnice, Prenosnice, Temeljnice. ​9914465 ​06.12.2017 ​Milena Lorenčič
Materialno blagovno knjigovodstvo ​Storno prevzemnice - Kontrola na povezavo do prejetega računa preko tabele Specifikacije po artiklih. 9935987 ​30.11.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Obračun obresti Shranitev PDF izpisa obračuna: pri dokončni potrditvi obračuna se v primeru vklopljene nastavitve naredi PDF izpis obračuna, ki se shrani v bazo. PDF obračuna je možno izpisati tudi v meniju Pregled in izpis obračunovPri pripravi izdane evidenčne fakture iz obračuna obresti se izpis avtomatsko pripne k fakturi. V primeru, da imamo nastavitev vklopljeno, je po nadgradnji potrebno neknjižene dokončno potrjene obračune ponovno izpisati. ​9933862 ​6.9.2017 ​Milena Lorenčič
​Obračun obresti Vnos, obračun, izpis: pregled obračunov ima drugačen izgled in sicer je razdeljen na tri okna: Obračun, Dokumenti in Specifikacija. Ikona za prikaz specifikacije ni več.  ​9935433 ​16.10.2017 ​Milena Lorenčič
Obračun obresti V meniju Vnos, obračun, izpis je dodana možnost vnosa in pregleda Opomb za obračun. Možno jih je vnesti na vse statuse obračunov. Opombe so vidne tudi v meniju Poročila - Pregled in izpis obračunov. ​9929564 ​16.10.2016 ​Milena Lorenčič
Obračun obresti Vnos, obračun, izpis: Ob izračunu obresti  se izračuna število dni in prikaže na pregledu pozicij glede na datum od - do v posebni koloni pozicije (nova kolona Zamuda na pregledu okna Dokumentov). ​9934544 ​16.10.2017 ​Milena Lorenčič
Obračun obresti ​Prenos iz saldakontov v obračun obresti, Obresti v zapadlih terjatvah - datum veljave obračuna je datum do. Datum valute je datum do + št. dni za plačilo. Obračun, ki se prenese med ignorirane obračune ohrani prvotni datum veljave in valuto. 9935095 ​6.11.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Orkester Orkester - nov zavihek na Novosti. Bližnjica do zavihka Novosti, kjer so objavljene nove verzije programov, novosti v programih po verzijah. 9929395 ​26.9.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Orkester Orkester - prevzem in namestitev novih verzij programov iz ftp: Omogočena zamenjava posameznega programa, programe lahko namesti uporabnik z ADMIN pravico, ob namestitvi programov lokalno ni potrebna ADMIN pravica. Program se zamenja le lokalno. 9929395 ​26.9.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Knjiženje začetnih stanj - kontrola na indikator kontov na uvoženih osnovnih sredstvih, da v kontnem načrtu niso prazna. 9934394 22.6.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Šifrant nahajališč: Pregled razdeljen na šifrant nahajališč in prikaz osnovnih sredstev na izbranem nahajališču, kar je v pomoč pri odločitvi ali se status aktivnosti nahajališča lahko spremeni na neaktivno. ​​9935494  ​25.10.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Dopolnjena opcija Investicij v teku: Dodana možnost avtomatičnega spreminjanja statusa investicij v teku in aktivno=0 v aktivirano=7, po vnosu vseh osnovnih sredstev investicije v register. 9933904 ​30.6.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Dopolnitev ob knjiženju izločitve oslabitve, da se ne kreirajo knjižbe na kontu popravka v primeru, da je breme in dobro enako 0,00. Ob prenosu v glavno knjigo ter vodenje projektov kontrola na število znakov uporabljenih kontov, da ni manjše od dovoljenega. 9934839 ​22.1.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Podpisovanje ​Dopolnitve pri specialnem poročilu Poročilo o porabi planiranih sredstev, ki omogoča nadzor na internimi naročili, črpanje nabavnih naročilnic glede na prejete račune.

9936571, 9936756

​3.1.2018 Zdenka Selšek Manjulov
Plače ​Omogočena je izdelava ločenega REK-1 obrazca za neinvalide v invalidskem podjetju tudi če gre za drugo in nadaljnji obračun in predhodni obračuni še niso arhivirani. Regres je pri tem izračunu izločen. 9932279 ​25.11.2017 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače Delavci / Družinski člani: ​Obvezen vnos šifre olajšave pri vnosu obdobja uveljavljanja olajšave. Družinskemu članu brez vpisane davčne številke davčne olajšave ni mogoče vnesti. 9933681 16.10.2017​ ​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​Opcija (OOD-D106) za izračun dodatne dohodninske olajšave po zakonsko določeni formuli. 9936773 ​8.1.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače Ostalo/Prenos dohodnine v DURS: nov desni meni Prenos dokumentov v osebni portal, ki omogoča prenos dokumentov Povzetek obračuna dohodkov in Seznam odtegljajev, ki se štejejo v davčno olajšavo na Osebni portal. 9937322 ​26.01.2018 Joži Kržišnik Jereb​
Plačilni promet Združevanje nalogov - izpis obvestila: v besedilo je dodan še podatek o valuti združenega naloga. ​9933974 ​10.7.2017 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet Izpis plačilnih nalogov - uvedba novega plačilnega naloga UPN QR: Vzpostavljen je izpis novega obrazca UPN s QR kodo.  ​9934241 ​7.9.2017 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet Vrnitev združenega naloga iz statusa "Plačila v teku" na status "Nalogi pripravljeni za nakazila":
- v primeru vrnitve statusa nazaj na Nalogi pripravljeni za nakazilo se briše zbirni nalog, preostali povezani nalogi pa dobijo status 3
- Sprememba TRR plačnika ali Korekture popravi vsem nalogom, tudi združenim, TRR plačnika. 
​9934392 ​29.9.2017 ​Milena Lorenčič
​Plačilni promet Priprava obveznosti in povezava na pregled Predvidenih plačil: Preko ikone Povezave lahko pogledamo na kakšen način je bilo v Zajemu prejetih računov definiran način plačila preko opcije ​Predvidena plačila. ​9935616 ​29.9.2017 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet Obdelava izpiska in polje Komercialist: na vnos/korekture je dodano polje Referent (komercialist). Vnos ni obvezen. Podatek se prenaša v Saldakonte. 9933883 ​2.10.2017 ​Milena Lorenčič
​Plačilni promet Izpis obvestila o plačanih nalogih: med knjiženimi plačilnimi nalogi lahko pripravimo izpis, katera plačila so bila na nek dan ali obdobje plačana iz posameznega transakcijskega računa podjetja. Vzpostavljena je tudi možnost izbora nalogov.  ​9934473 ​3.10.2017 ​Milena Lorenčič
​Plačilni promet Obdelava izpiska in nova opcija Novi transakcijski računi kupcev: vzpostavljena možnost vpisa vseh novih transakcijskih računov, ki jih še nimamo v evidenci plačnikov (partnerjev kupcev). Nova opcija se nahaja v dodatnem meniju pod Novi transakcijski računi kupcevOpcija je aktivna na knjiženih IN neknjiženih izpiskih.  ​9933653 ​17.10.2017 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet ​Bančni izpiski: vzpostavljena je možnost popravljanja podatka Opis direktno na pregledu neknjiženega bančnega izpiska. ​9936642 ​10.01.2018 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet Priprava plačilnih nalogov: vzpostavljena je priprava plačilnih nalogov po uporabniku (vse naloge vidi uporabnik s pravico PLP.PLACILA A-all). Na pregled je dodana kolona Spremenil in Datum spremembe.  9936439 ​16.2.2018 ​Milena Lorenčič
Potni stroški Kopiranje potnega naloga, Obračun potnih stroškov: Dodana možnost izbora ali na novem dokumentu program vpiše nove datume oziroma se ohranijo datumi kot so na prvotnem obračunu. 9935860 ​23.10.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Potni stroški

Šifrant Tipi dokumentov: Dodana možnost spremembe statusa zapisa na neaktivno.

9935779 ​23.10.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Proizvodnja ​Planiranje proizvodnje ima dodano opcijo optimizacije z (AI) umetno inteligenco. Optimizacija se izvaja kot storitev v sistemu IBM - Watson. 9930880 ​06.08.2017 ​Tibor Zavrl
Proizvodnja Beleženje vzrokov in ukrepov v proizodnji. Nova opcija za dodatno beleženje dogodkov v fazi izdelave izdelkov. Poleg že obstoječega beleženje preko Spremljanja proizvodnje je tu omogočeno še dodatno beleženje tudi s prostim besedilom. Z namenom zbiranja čim več podatkov za pomoč pri korektivnih ukrepih. Dodatna opcija v meniju Opis proizvodnih procesov.​ 9935094 01.09.2017​ Tibor Zavrl​
Proizvodnja Osnovni normativi Kosovnic in Tehnoloških postopkov so dobili dodatno opcijo, združeni pregled normativov. Omogočen je pregled kosovnic in tehnoloških postopkov na skupnem pregledu. V pregledu so možna vsa klasična orodja za delo, ki pripadajo osnovnim normativom. Primerno za normative, ki nimajo obsežnih strukturnih kosovnic in tehnoloških postopkov in tam, kjer ena oseba dela tako s kosovnicami kot s tehnološkimi postopki. Dodatna opcija v meniju Moduli - Normativi (TPD) - Kosovnice in Tehnološki postopki.​ 9935495 02.11.2017​ Tibor Zavrl​
Saldakonti Kompenzacije, rezervacije-začasne knjižbe: Ob vstopu omogočen izbor med Rezervacijo (dokumentov) in Zbirni pregled kompenzacij. Pri izboru Zbirni pregled program prikaže kompenzacije v teku zbirno. Iz pregleda je omogočen pregled priponk in hiter pregled kompenzacij v teku. Preko desnega klika lahko ponovno vstopimo na Izbor. Nove rezervacije izvajamo lahko v primeru, da imamo izbrano opcijo Rezervacije. 9930870 ​23.10.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti ​Knjiženje rezervacij za obračunani skonto - kontrola, da se ne dovoli sprememba datuma veljave in valute. Priprava skonta za tujega partnerja vpiše na glavo izdanega dobropisa v program Fakturiranje šifro države od partnerja glede na šifrant partnerjev in jezik vpisan glede na oznako jezika za državo partnerja vpisano v šifrantu držav. 9935295 ​23.10.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Saldakonti Vzpostavljen je izbor klasifikatorja konta v poročilu Odprte postavke. ​9934016 ​11.7.2017 ​Milena Lorenčič
Saldakonti Kartica partnerja in Opombe za partnerja: opombe lahko vpišemo v šifrantu Partnerji alo na Kartici partnerja. Vpis izvedemo z dvoklikom na okno ali z dodatnim menijem in opcijo Opombe - partner.  9934913 ​02.10.2017 ​Milena Lorenčič
​Saldakonti Obrazci: Pri shranitvi enačbe je dodana kontrola na nedovoljeni znak *.  ​9935160 ​03.10.2017 ​Milena Lorenčič
Saldakonti\ZAJ\FA Predvidena plačila: Na prejetih in na izdanih računih uporabnik vnese predviden način plačila računa. V Saldakontih pa s pripravo poročila spremljamo predvideno/plačano realizacijo. 9932091    ​07.09.2017 ​Milena Lorenčič
Saldakonti Pri nekaterih poročilih programa Saldakonti omogočen izbor neaktivnega partnerja na omejitvenem pogoju Partner (status AKTIVNO='9'). Ta poročila so: Kartica partnerja, Odprte postavkeOdprte postavke z rezervacijami, Opomini, IOP obrazci. V drugih poročilih neaktivnega partnerja ni omogočeno izbrati neposredno po šifri. 9934666 ​7.11.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti Poročilo Knjižene kompenzacije: Dodana možnost vključitve zavrnjenih kompenzacij (status Z). Ob zavrnitvi kompenzacije se priponke ohranijo. V nazivu zapisa priponke se označi, da gre za zavrnjeno rezervacijo. 9935085
9936101 
​23.10.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Saldakonti Predvidena plačila: v meniju Poročila \ Predvidena plačila je v dodatni meni dodana opcija Vpis rezervacij in vezav. Po potrditvi nam program za označene dokumente pripravi kompenzacijo - rezervacijo, ki jo vidimo v meniju Kompenzacije, rezervacije - začasne knjižbe ​9935418 ​23.10.2017 ​Milena Lorenčič
Saldakonti ​Poročila / Načrt prilivov in odlivov / Zbirni izpis po partnerju - prazen prostor na izpisu se med partnerji ne izpisuje več. 9937919 ​07.03.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Šifrant partnerjev ​Vstop v šifrant Partnerji: dopolnjena maska za omejitev podatkov pri vstopu v šifrant partnerjev. Dodana hitra možnost omejitve izbora partnerjev brez Izpostav. 9935473 ​02.10.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Šifrant partnerjev ​V šifrant Partnerji dodano polje LEI (Legal Entity Identifier - mednarodna oznaka pravnih oseb v svetovnem sistemu, ki povezuje ključne referenčne informacije, ki omogočajo jasno in enotno razpoznavnost pravnih oseb, dejavnih na svetovnih finančnih trgih). V Sloveniji je dovoljenje za dodeljevanje oziroma vzdrževanje LEI prejela KDD. Polje se za vnos odpre na zahtevo naročnika, ki bo podatek začel spremljati za svoje partnerje. 9934429 ​22.6.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Šifrant oznak Šifrant oznak: Dodana pomoč in razlaga klasifikatorja oznak. 9935672 ​20.11.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov

​Kontrola na status aktivnosti partnerja: Nastavitev (paket ZAJ XBLOKADANA) omogoča, da podjetje izbere ali se dovoli vnos in knjiženje računa s statusom aktivnosti 3=blokada nabavnega poslovanja, 5=blokada nabavnega in prodajnega poslovanja. Vnos in knjiženje računa od partnerja s statusom aktivnosti ​9=neaktivno se blokira brez nastavitve. Možnosti izbora: 0 - brez kontrole, 1 - opozorilo, 2 - blokada.

9934918 ​07.09.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Poročilo - Stroškovna kartica po kontih in protikontih - dodan omejitven pogoj na simbol. 9933154 ​22.6.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Povezava prejetih računov z nabavnimi naročilnicami (ikona 1) - Na pregled dodatni podatke konto nabave iz artikla in naziv. Okno pozicij razdeljeno in v spodnjem delu je prikaz že povezanih pozicij nabavne naročilnice na račun. Vključeno tudi v izdajo 906-000. 9934896  ​31.8.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Kontrolnik naročilnic in prevzemnic: Pri prevzemnicah omejitev podatkov glede na lokacije, ki se vrednotijo. Dodatno možnost vključitve tudi lokacij, ki se ne vrednotijo. Na pregled dodan konto, protikonto prevzemnice.
Naročilnice - možnost omejitve na storitvene, blagovne in vse naročilnice. Na pregled dodan status naročilnice.
9935897 ​7.11.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Kontrolnik nabavne vrednosti prevzemnic in računov: Kontrolnik med knjiženimi prejetimi računi in knjiženimi prevzemnicami za nabavno vrednost, ki za vezavo črpajo podatke iz prehodne tabele - Specifikacija po artiklih (ikona 1). 9935899 ​22.11.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Dopolnitve na oknu za povezave s komercialnimi dokumenti: Vrstica s podatki glave dokumentov - dodan stolpec Razlika (vrednost dokumenta
zmanjšan za že narejene povezave), pozicije dokumenta na katerem stoji program niso avtomatično izbrane. Nova ikona za hiter izbor vseh pozicij dokumenta (modra kljukica).
9935454    ​29.12.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov, Podpisovanje ​Dopolnitev modula za povezavo do nabavnih naročilnic, da so prikazani podatki o odstotku rabata, popusta in vrednost nabavne naročilnice (brez DDV). Realizacija še za izdajo nazaj. 9935645 ​18.10.2017 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​​Možnost vpisa podpisne verige na več izbranih računov: Meni Dokumenti / Prejeti računi - če je podpisovanje preko programa Podpisovanje je dodana nova ikona 'Status 5', katera omogoča vpis iste procesne verige na več računov. 9936937 ​21.03.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Vodenja nabave ​Kontrola na status partnerja blokirana za nabavni proces (status aktivnosti je 3 ali 5): Polje partner na maski za prenos iz interne na nabavno naročilnco. Potrditev izbrane interne naročilnice za prenos na nabavne naročilnico. Nabavne naročilnice - kontrola na izpis, pošiljanje po e-pošti. 9935321 ​24.11.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Vodenje nabave ​Poročila v programu Vodenje nabave, za katera je prej zadostovala pravica le PAKET.NA sedaj zahtevajo pravico NA.POROCILA. 9927066 ​13.10.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Vodenje nabave Pri izdelavi nabavne naročilnice je možno s sistemsko spremenljivko določiti da se nabavna cena ne ponuja, da se nabavna cena ponuja brez odvisnih stroškov in da se nabavna cena ponuja z odvisnimi stroški zadnjega prevzema.​ 9935676 03.11.2017​ Matej Markelj​
Vodenje nabave ​Naročilnice - dodane povezave na glavo prejetih računov (polje št. naročilnica, če je to polje prazno vpogled na tabelo povezav ZAJ_PF_PO), pozicije prejetih računov (polje št. naročilnica), povezave na tabelo povezav - specifikacija po artiklih. 9937374 ​20.12.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Vodenje prodaje ​Prodajni vmesnik / Direktna prodaja - Izbor materialov: dodana možnost vpogleda v datoteko Atestov.  9936286 ​20.11.2017 ​Joži Kržišnik Jereb
Vodenje prodaje ​​Poročila v programu Vodenje prodaje, za katera je prej zadostovala pravica le PAKET.PR sedaj zahtevajo pravico PR.POROCILA. 9935732 ​13.10.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Vodenje prodaje ​Načrt prodaje/nabave je možno popravljati le na statusu 1 - V pripravi. Ko je prodajni/nabavni načrt na statusu 2 - Aktiven ga ni možno popravljati. Spremembe statusov se beležijo. Prav tako sta dve novi pravici (ločeno nabava, prodaja), ki opredeljujeta kdo lahko menja statuse. 9936306 ​20.11.2017 ​​Matej Markelj
Vsi programi Nastavitve preglednice in velikost pisave: Sprememba velikosti pisave na pregledih je možna tudi s CTRL + miškin kolešček.  9934626 ​11.9.2017 ​Milena Lorenčič
Vodenje projektov ​Poročila - sprememba kontrole na datumskem obdobju vstopnih oken - v primeru, da je vpisan datum DO pred datumom OD, program ponastavi datum do glede na datum od. 9935595 ​26.10.2017 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Vodenje projektov ​V meniju R&R / Opravljene ure je pri vnosu opisa dodana možnost izbora predhodno vnesenih opisov. 9932982 ​30.11.2017 ​Joži Kržišnik Jereb
WEB Podpisovanje Upošteva se status aktivnosti uporabnika iz sistema Orkester. 9934451 ​11.9.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
WEB Podpisovanje ​WEB - Podpisovanje prejete in izdane pošte - dodatni opciji, ki podpisnikom omogoča vpogled dokumentov prejete pošte oziroma izdane pošte. Omogočena potrditev, zavrnitev, vpis opombe.                               9934399 ​7.11.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
WEB Podpisovanje ​WEB - Podpisovanje - Dodatni filtri pregleda pri gumbu PODPISANI (Moji, Moj namestnik, Jaz namestnik), ZAVRNJENI (Moji, Moj namestnik, Jaz namestnik) 9935892 ​9.11.2017 ​​Zdenka Selšek Manjulov
WEB Podpisovanje ​​​WEB - Podpisovanje - Ikona za hitri podpis dokumenta brez vpisa opombe. 9935771 ​9.11.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
WEB Maloprodaja ​Nov izpis za WEB blagajno WEBFA81​. ​9936847 ​15.01.2018 ​Milena Lorenčič
WEB Maloprodaja WEB davčna blagajna: Ob vstopu v spletno aplikacijo program preverja davčno potrjenost računov. ​9936894 ​05.02.2018 ​Milena Lorenčič
​WEB Maloprodaja WEB davčna blagajna: Izbor blagajne: izbrati je možno samo blagajno, ki ima oznako v šifrantu blagajn W. 
​9936934 ​05.02.2018 ​Milena Lorenčič