Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OBR_fakturiranje

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​​​​

Obračun obresti - Avtomatska priprava izdanega računa

Za povezavo na programski modul Fakturiranje mora imeti uporabnik na glavi obračuna obresti odprto polje Fakturiranje.
 
OBR76.JPG 

Slika 1 - Glava obračuna obresti in izbor v polju Prenos iz Fakturiranje

Polje Prenos in polje Fakturiranje sta pomembna za povezavo s programom Saldakonti, Glavna knjiga in Vodenje projektov.
Velja naslednja možna kombinacija obeh polj:
 
1.OBR77.JPG: obračun se bo prenesel v Saldakonte, Glavno knjigo in Vodenje projektov

2. OBR78.JPG: obračun se ne bo prenesel nikamor

3. OBR79.JPG: obračun se bo prenesel v Fakturiranje, od tam pa naprej v Saldakonte, Glavno knjigo in Vodenje projektov

Polji lahko definiramo ob:

- Ročnem vnosu obračunov obresti z opcijo Dodajanje

- z opcijo Korekture na vseh ostalih obračunih

 

Postopek priprave izdanega računa:

Pri postopku Knjiženja obračuna obresti je v posebnem zavihku Nastavitve prenosa potrebno definirati pogoje za prenos v Fakturiranje.

OBR80.JPG 

Slika 2 - Nastavitve pogojev za knjiženje in kreiranje izdanega računa

Konto: izberemo konto za obresti, ki se bo zapisal v glavo izdanega računa
Protikonto: konto realizacije, vpiše se na pozicijo izdanega računa
Oznaka za FA: šifra oznake za glavo izdanega računa

OBR81.JPG 

Slika 3 - Obvestilo po knjiženju in prenosu obračuna v Fakturiranje

Izdani račun se kreira v programskem modulu Fakturiranje in meniju Fakture \ Evidenčne fakture.

OBR83.JPG 

Slika 4 - Fakturiranje in meni Evidenčne fakture

Kreiranemu dokumentu je potrebno z opcijo Korekture dopolniti podatke na glavi in na poziciji.

Glava: datumski podatki: datum fakture, davčni datum
Pozicija: davčna oznaka 

OBR84.JPG 

Slika 5 - Dopolnitev kreiranega izdanega računa iz Obračunov obresti

Posopki obdelave izdanega računa so naslednji:
- izpis računa s potrditvijo
- knjiženje bračuna
- prenos v Saldakonte, Glavno knjigo in vodenje projektov

 

V primeru, da imamo vklopljeno nastavitev za PDF izpis obračuna obresti, se PDF izpis avtomatsko pripne k izdanem računu.  

Več na: Shranitev izpisa obračuna obresti

OBR_PDF3.JPG