Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Dopusti

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Dopusti

Z vstopom v meni imamo na ekranskem pregledu zadnji obračun letnega dopusta. Preko desnega menija urejamo:

  • pravila (ključi) za dodelitev letnega dopusta

  • izvajamo obračun dopusta

  • prenašamo stanje obračunanih dopustov v kadrovski šifrant delavcev

  • izdajamo odločbe o letnem dopustu oziroma jih prenesemo v osebni portal

  • osvežujemo stanje dopusta v povezavi s plačami oz. dopust prenašamo v lanski dopust ali nekoriščen lanski dopust brišemo

 

Ključi za izračun dopusta

Poznamo dva tipa ključev. S ključem tipa 0 določimo osnovo za dopust (Slika 1). V polju Pogoj lahko preko dodatnega gumba določimo pogoje za dodelitev dopusta. Na ta način lahko osnovo za dopust določimo drugače za delavce zaposlene po različnih kolektivnih pogodbah ali z različnimi delovnimi dobami.

kluc_d.PNG
Slika 1 - ključ za osnovo za dopusta v višini 20 dni za vse delavce (ni pogojev)

Ključev tipa 1 je za vsak razlog dopusta določenih več. V polju naziv se nam ponudi pomoč pri vnosu in sicer seznam vseh polj na katere lahko navežemo pogoj za dodelitev dopusta. Polja so iz tabele Delavci in tabele Delovna mesta. V koloni Picture je prikaz načina zapisa podatkov. Ko bomo v poljih Od vključno in Do vključno zapisali pogoj, je potrebno ta način zapisa upoštevati in pogoj zapisati v enaki obliki. 

V polje Opis se zapiše naziv, ki ga želimo na odločbi za dopust.

Pri vpisu Od vključno Do vključno pazimo, da se pogoji ne prekrivajo. Na Sliki 2 je prikaz določitve dopusta za delovno dobo. Da se ključi ne bi prekrivali določimo 5 let in 1 dan do vključno 10 let. Naslednji ključ bo od 10 let in en dan ....

kluc_d1.PNG

Slika 2 - prikaz nastavitve ključa za delavce zaposlene po kolektivni pogodbi

 

 


 

Preberite še:

Obračun dopusta in odločbe o letnem dopustu

Prenos in osvežitev dopustov

Delavci

Polja v kadrovski evidenci

Seznam najpogostejših polj z validi

Specifikacija koriščenega dopusta

 

 

 

Vrstni red obračuna dopusta:

  1. V desnem meniju Ključi za izračun dopusta preverimo aktualnost pravil za izračun dopusta

  2. Izvedemo obračun dopusta

  3. Pregledamo pravilnosti izračuna in po potrebi naredimo ročne vnose dodatnih dni dopusta

  4. Izpišemo odločbe o dopustu oziroma jih prenesemo v osebni portal

  5. Prenesemo obračunani dopust v šifrant Delavci po preteku roka za pritožbo s strani delavcev