Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VSI_PARTNER_ODPRTO

Kontrola na stanje odprto, zapadlo ob izdelavi komercialnih dokumentov partnerju

 

Namen kontrole je pravočasno opozorilo referentu pri izstavitvi komercialnih dokumentov o stanju odprtih terjatev in obveznosti partnerja.

Kontrola se vzpostavi po dogovoru, s strani skrbnika programa Orkester (MIT).

Dokumenti, kjer je omogočeno nastavit kontrolo so:

- Predračun
- Naročilo
- NZO - Nalog za odpremo
- NZI - Plan izdelave naročil 
- Dobavnica,  
- Dobavnice in fakture, Izdani račun

Nivo kontrole pri posamezni vrsti dokumenta:

0  - ni kontrole
1  - kontrola na zapadlo - samo obvestilo
2  - kontrola na zapadlo - blokada - vnos dokumenta ni možen
3  - kontrola na odprto - samo obvestilo
4  - kontrola na odpro - blokada - vnos dokumenta ni možen

To so nastavitve, ki se naredijo v nastavitvi paket VSI: XBLOKADAPR. Nastavitev je pod geslom in pravicami skrbnika Orkestra.

Program pri kontroli upošteva stanje knjiženega prometa v programu Saldakonti. Katere knjižbe so upoštevane za partnerja, uporabnik določi sam in sicer z vpisom seznama kontov, ki se upoštevajo v kontroli. Seznam kontov uporabnik vpiše v sistemski nastavitvi paket VSI: XBLOKPRKON npr. 120,121,13

V primeru, da ni vpisanih kontov se izvaja kontrola le dovoljeno zamudo v dnevih.

Program izvaja kontrolo glede na znesek dovoljenega limita in dovoljeno število dni zamude plačila.

Mejni podatki se vnesejo za partnerja v šifrantu partnerjev:
- polje ODPRTO - vpis dovoljenega limita - če je 0 ni kontrole
- polje ZAMUDA_DNI - dovoljeno št. dni zamude plačila - če 0 kontrole na zamudo plačil ni

Vnos zneskov je omogočeno spremljati v šifrantu partnerjev. Druga možnost je spremljanje in odobritev limitov partnerja v šifrantu limitov. Šifrant limitov je odprt uporabniku s posebnimi pravicami v programu Saldakonti. Več v Šifrant limitov. Osveževanje vrednosti limita se izvaja ob shranitvi limita oziroma z vključitvijo posebne nalogo (job) na strežniku, ki bo vpisal znesek limita glede na datum, ko bo odobritev limita začela veljati.

Kontrola glede na dovoljen limit partnerja:

Programi Vodenje prodaje, Materialno blagovno knjigovodstvo in Fakturiranje omogočajo kontrolo na vnosu dokumentov oziroma preko klica dodatne akcije Analiza partnerjev.

PR_Blokada partnerja1.jpg
Slika 1: Obvestilo o preseženem limitu partnerja na vnosu novega dokumenta

PR_Blokada partnerja2.jpg

Slika 2: Analiza partnerja preko nadzornega okna, ki se kliče v dodatnem meniju Analiza partnerja na pregledu dokumentov Predračun, Naročilo, Faktura...

Kontrola glede na dovoljeno število dni zamude

Program uporabnika obvesti oziroma blokira glede na število dni zamude računov. Dovoljeno število dni zamude za partnerja vnesemo v šifrant partnerjev. V kontrolo se upoštevajo računi, ki imajo v saldakontih pozitiven saldo (dobropisi so iz kontrole umaknjeni).

PR_Blokada partnerja3.jpg

Slika 3: Kontrola programa glede na dovoljeno število dni zamude

 

 Nazaj na Partnerje