Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VSI_Zamenjava_EXE

​​​​​​​​​

Zamenjava zagonskih programov

Zamenjava zagonskih programov lahko poteka direktno preko WebDav strežnika ali pa s programom Orkester.exe.


Izdajo do vključno 914-000

V zagonskem programu Orkester.exe se nahaja zavihek Posodobitve, preko katerega je omogočena zamenjava exe programov med verzijami.

 

Postopek zamenjave zagonskih programov

1. Osveži: program preveri verzije zagonskih programov med lokalno nameščenimi in tistimi, ki se nahajajo na Saop Proizvodnja​ ftp strežniku in so dejanska zadnja verzija programa. 

2. Prenos: program izvede prenos novejših EXE datotek iz strežnika ftp. Prenesejo se datoteke novejšega datuma in datoteke z enakim datumom, vendar z različno dolžino. Datoteke se prenesejo na imenik .../EXE/ v novo kreirano mapo Updates.

3. Menjava: Progam kopira datoteke iz mape Updates na .../EXE. Uspešno kopiranje hkrati tudi pobriše v prejšnjem koraku ustvarjeno datoteko na EXE/Updates imeniku. V primeru težav pri kopiranju program javi obvestilo.

Dvojni klik na okno programov iz ftp omogoča prevzem samo en, izbrani program. Zamenjamo ga preko gumba 3. Menjava.


Zagonske programe, ki jih program ne uspe zamenjati, kopiramo iz mape .../EXE/Updates in jih zamenjamo ročno.

 Pravice za menjavo

Vsi uporabniki lahko sprožijo korak Osveži in tako vidijo, kateri novi programi so na voljo za prenos.
Menjavo programov lahko izvede uporabnik s pravico ADMIN.

V primeru, da so programi nameščeni lokalno na računalniku, je omogočena menjava programa tudi brez pravice ADMIN. Program se zamenja na lokalni namestitvi.

V primeru, da se zamenjava določenih programov ne izvede, je potrebno preveriti sledeče:

 1. Nekdo od uporabnikov ima odprt program

 2. Dotični uporabnik nima pravice pisanja v ciljno mapo

 3. Dotični uporabnik nima pravice brisanja iz izvorne mape

9947142.JPG 

Preveriti je potrebno tudi mapo \\exe, če je označena kot Read-only. 
Če je mapa označena, je potrebno oznako umakniti in ponovno zagnati menjavo v Orkestru. 

Razlaga posameznih stolpcev

 • Ime datoteke: vsebuje ime exe programa
 • Verzija programa: programi v levem oknu imajo vedno zapisano verzijo v obliki: izdaja (3 mesta) in verzija (naslednja 3 mesta). Programi v desnem oknu imajo zapisano verzijo samo pri programih, ki smo jih iz ftp strežnika prinesli lokalno. Pri drugih je oznaka NA (not available). Verzije ni mogoče ugotoviti, dokler je datoteka samo na ftp strežniku.
 • Datum: datum exe datoteke lokalno in v desnem oknu datoteke na strežniku. Ko se datoteka prenese lokalno, dobi datum prenosa in ne ohranja prvotnega datuma.
 • Opomba: v polje vpisujemo več oznak, namenjenih prenosom. V praksi sta lahko datoteki tudi enaki, vendar je bila datoteka s strežnika prenesena kasneje, kot je bila na ftp strežnik nameščena. V tem primeru je dobila novejši datum kot originalna datoteka. Oznake so:
  • OK: datoteka je enaka zadnji veljavni
  • Copy: lokalno je datoteka starejša kot na ftp strežniku in se bo zamenjala
  •         : datoteka na ftp strežniku je starejša kot lokalno nameščena (pripravljena in nameščena ročno)
  • /       : program lokalno ni nameščen
 

ORK_Menjava.jpg

Slika 1 - Posodobitev zagonskih programov

 

Preberite še:

 

Osnove dela z Saop Proizvodnja 

 

 

Postopek zamenjave poteka v treh korakih: osvežitev, prenos in menjava.