Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_Nahaja

MIT navodila za uporabo programa MIT

Nahajališča - šifrant osnovnih sredstev

   

V šifrant vnesemo vsa nahajališča, kjer imamo osnovna sredstva. To so običajno prostori znotraj stroškovnih mest. Lahko jih šifriramo tako, da bo šifra sestavljena iz šifre stroškovnega mesta in dodatka, iz katerega bo možno razločevati nahajališča znotraj stroškovnega mesta.

V spodnjem delu okna program prikaže osnovna sredstva, ki so v registru Osnovnih sredstev trenutno na izbranem nahajališču. Status aktivnosti nahajališča spremenimo na neaktivno, ko na nahajališču ni več aktivnih osnovnih sredstev.


Nahajališče osnovnemu sredstvu spremenimo v modulu Dogodki - Podatki register za OS oziroma v modulu Dogodki - Prerazporeditev osnovnega sredstva.

Polja za vnos v šifrant

 

 - Nahajališče:
šifra nahajališča

- Naziv:
opis nahajališča

- Naslov:
naslov nahajališča (če se nahajališče nahaja izven glavne stavbe)

- Pošta:
pošta (opisno šifra in kraj pošte - če se nahajališče nahaja izven glavne stavbe)

- Str. mesto:
Stroškovno mesto nahajališča

- Zunanja šifra nahajališča:
Zunanja šifra nahajališča (če je nahajališče v lasti druge pravne osebe, ki ima pri sebi nahajališče drugače označeno)

- Aktiven:
Status aktivnosti nahajališča (0=aktivno; 9= ni v uporabi)

- Skrbnik - filter na izbor in združevanje poročila po skrbniku nahajališča je aktivno v primeru vključene opcije. Skbnik se določi v šifrantu nahajališč. Vsa nahajališča naj imajo vpisane skrbnike. Menjava nahajališča osnovnega sredstva avtomatično pomeni menjavo skrbnika osnovnega sredstva. Vodi se samo trenutno stanje skrabnika nahajališča (brez zgodovine).

 

Desni meni : Izpis nalepk s črtno kodo

 
Izpis nalepk je potrebno uporabniško prilagoditi glede na tiskalnik, digitalni čitalec, ki ga bomo uporabili pri popisovanju osnovnih sredstev. Možnost pri izpisu je od - do izbranega nahajališča in s katero nalepko na prvi stani se izpis začne (začetna nalepka).

 

 OS_nalepke_nahajalisce.jpg
 

 

Slika 1: Izpis nalepk nahajališč iz modula Nahajališča