Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OBR_Vnos

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​Obračun obresti - Vnos, obračun, izpis

Izbor omejimo lahko na: 

uporabnika, ki obračun pripravlja oz. obdeluje: omejimo se lahko na svoje obračuna ali na obračune drugih uporabnikov programa

status obračuna: dokument lahko ima od začetka do konca obdelave naslednje statuse:

VNESEN         = "0", kreira se ob ročnem vnosu obračuna-RV
PRENESEN     = "1", kreira se ob prenosu obračuna iz Saldakontov
OBRAČUNAN  = "2", kreira se ob izvedbi obračuna v desnem meniju
POTRJEN        = "3" , kreira se ob dokončnem izpisu obračuna
ČAKA              = "4" , poseben status, ki ga sami definiramo obračunom, za katere nismo prepričani, da jih bomo s knjiženjem poslali v ostale programske module
KNJIŽEN         = "5" , kreira se ob potrditvi opcije Knjiženje v desnem meniju
IGNORIRAN    = "I" , poseben status, ki ga lahko spremenimo sami,a li pa se nam avtomatsko preppiše, če je znesek izračunanih obresti manjši od nastavljenega zneska v sistemski XMIN_ZNE. 
ARHIVIRAN     = "A" , poseben status, ki ga sami definiramo v primeru, ko želimo obračun ohraniti v evidenci, ne želimo pa ga posredovati partnerju​


9941416_2.JPG


Pregled obračunov
Okno je razdeljeno na štiri dele: 
- pregled glave obračunov
- dokumenti obračuna
- specifikacija
- opombe: opombe obračuna je mnogoče vnesti preko dodatnega menija ali dvoklika v okno Opombe ali preko ikone A - Opombe

Obračunom lahko spreminjamo status tudi s pomočjo ikon na pregledu. Več na: Spreminjanje statusov z ikonami

9935433_2.JPG

Na glavi se nahaja polje Ignor. min. z možnostjo vnosa ali se upošteva minimalni znesek iz sistemske ali ne. 

Takšen račun z zneskom pod postavljenim minimalnim (XMIN_ZNE) lahko kljub temu knjižimo in prenesemo v Saldakonte. 

Osnovna prednastavljena vrednost je vedno 0. 

 
Z opcijami v desnem meniju izvedemo nadaljno obdelavo dokumentov.
Koraki nadaljne obdelave so naslednji:
Izračun obresti
Izpis obračunov s potrditvijo
Knjiženje obračunov​