Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_904

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​

Novosti v izdaji 904.000

 
V tej izdaji ne spreglejte:   
 
 
​​Program Novosti​ Prijava​ Zaključeno​ Testiral​​
​Administracija ​Orkester.exe: ozadje pregleda v zavihku Nastavitve je poenoteno z barvo ozadja podjetja v programih. Dodani so nekateri dodatni podatki o podjetju, ki so se sedaj nastavljali samo v sistemskih nastavitvah. 9927543 12.08.2016​ Milena Lorenčič​​
Administracija ​Uvoz šifranta Sektorji iz CSV datoteke, pripravljene na spletni strani Statističnega urada RS. 9915965​ 12.08.2016 Milena Lorenčič​
​Administracija

Pravice uporabnikov/skupin: Poleg tipa pravice All, Read, Write,... je dodana še pravica T-transfer. Upgrade procedura pri nadgradnji iz 903 na izdajo 904 vsem uporabnikom/skupinam, ki so imele dodeljeno pravico VSI.TRANSFER, doda novo pravico T-Transfer. Tako označena pravica s T (izvoz podatkov v excel oziroma drugo obliko datoteke in kopiranje v odložišče) je vezana na posamezno dovoljenje v okviru pravice in ne več na nivo Orkestra.

    9922174 12.08.2016​​ Milena Lorenčič​
Administracija Pravice uporabnikov/skupin:dodano je novo polje Opomba, v katerega je možno vpisati poljubno besedilo, na primer razlog za spremembo, dodelitev pravice uporabniku ali skupini. Polje je prikazano tudi na predogledu, s čimer je omogočeno tudi iskanje ali postavitev vrstnega reda po tem polju. Spremembe pravic uporabnikov se beležijo v novo tabelo VSI_ABAZAMAT. 
Uporabniki/skupine: Preko ikone Povezave lahko spremljamo zgodovino sprememb: pravic uporabnika, pravic skupine, članov v skupini - dodajane/umik članstva (nova tabela VSI_ABAZAGRP).
​9927243 12.08.2016 Milena Lorenčič​
Administracija Uporabniki in skupine: v dodatnem meniju se nahajata dve novi možnosti s pregledom in izpisom:
- Pravice uporabnika: omogočen je pregled pravic konkretnega uporabnika in izpis.
Pravice uporabnikov​: omogočen je pregled pravic vseh uporabnikov in skupin z izpisom (konkretno stroškovno mesto ali uporabnik oziroma vse) 
9921208 12.08.2016​​ Milena Lorenčič​
​Fakturiranje V primeru, da želimo na Zbirnih fakturah poleg rednih prilog dodati tudi priloge, ki so pripete že na dobavnicah, je porebno ustrezno popraviti sistemsko spremenljivko XERACUN_P v paketu FA iz 0 (priloge Fakture) na 1 (priloge Fakture in Dobavnic). Več na ... 9930238​ ​16.9.2016 Milena Lorenčič​
Fakturiranje

Z izdajo 904-000 (spomladanska) bomo prešli na eSlog aktualne različice 1.6 za elektronske račune. Ker je med različico 1.5 in 1.6 kar nekaj razlik, pri pripravi XML eRačuna bomo sčasoma opustili različico 1.5. Bančni programi, kot sta na primer Proklik in UjpNet, še vedno podpirajo obe različici. Predlagamo, da preverite pri vaših poslovnih partnerjih, s katerimi imate dogovorjeno izmenjavo datotek mimo bančnih programov, če tudi oni podpirajo eSlog 1.6. V primeru, da ga ne, predlagamo, da izvedejo ustrezne dopolnitve, da ne bo prišlo do težav pri nadgradnji. Vse o eSlogu 1.6 si lahko preberete na: https://e-slog.gzs.si/vsebina/58741.

9927697 12.08.2016 Milena Lorenčič​​
Fakturiranje in MBK Davčni računi: hitri dostop preko programa Orkester in nova maska za vnos davčnih računov. Vzpostavljena je tudi posebna pravica za dostop samo do vnosa davčnih računov. Nova sistemska spremenljivka v katero se vnesešifra partnerja "Maloprodajni kupec". 9928902​​ 12.08.2016​​ Milena Lorenčič​
​Fakturiranje in MBK ​eRačuni: Oznako, da se pripravi (ali ne) PDF za eRačun, si program sedaj zapomni na nivoju uporabnika.  ​9928680 29.08.2016​ Milena Lorenčič​
​Fakturiranje in MBK WEB davčna blagajna: nova sistemska spremenljivka, v katero se napiše šifra partnerja za maloprodajo. Web blagajna ponudi pogodbe za tega partnerja. S tem je omogočen vnos popusta in rabata na pogodbo.  9928911 26.09.2016​ Milena Lorenčič​
​Fakturiranje in MBK Ponovna priprava XML za knjižene račune: vzpostavljena je možnost priprave xml za partnerja, kateremu do sedaj nismo izstavljali elektronskih računov, računi za nazaj. Priprava XML je pogojena z oznako na partnerju in z odprtim davčnim obdobjem.   ​9928887 ​26.9.2016 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje in MBK Priprava datotek za eRačune dopolnjeno je imenovanje pripravljenih datotek. Na koncu naziva datotek program doda še davčno številko podjetja - izstavitelja eRačuna. Ovojnica vsebuje cel naziv xml računa in PDF izpisa. Za priponke SE PREIMENOVANJE NE IZVEDE
9929119​ ​26.9.2016 Milena Lorenčič​
Finančno poslovanje ​Ob vstopu v registre finančnih instrumentov dodani omejitveni pogoji izbora podatkov za pregled. Dopolnitev modula Dokumenti zavarovanj, da so opis prepiše iz šifranta prednastavljenih vrst dokumentov, ki jih spremljamo. 9928809 12.08.2016​​ ​Zdenka Selšek Manjulov ​
G​lavna knjiga Vnos temeljnice, začasne temeljnice, excel: Možnost vnosa, izbora partnerja ​tudi na nesaldakontnih kontih. Na saldakontnih kontih je vnos partnerja še vedno obvezen. 9928022 12.08.2016 Zdenka Selšek Manjulov ​
G​lavna knjiga Davčno poročilo-DDV| Na pregledu dodana možnost vpogleda na priponke prejetih in izdanih računov. 9927011​ ​12.08.2016​ Zdenka Selšek Manjulov​
Glavna knjiga Poročila / Konto kartica: na pregled podatkov dodana šifra in naziv partnerja. Partner se izpiše na izpisu Konto kartica Ležeče.   9926935​ 12.08.2016  Zdenka Selšek Manjulov
​Glavna knjiga Datoteke /Definicije obrazcev: v pogoje je mogoče poleg str. mesta uporabiti tudi simbol in klasifikator konta​ 992​8970 ​12.08.2016​ Joži Kržišnik Jereb​
Glavna knjiga ​V poročila Glavne knjige so vključena poročila iz Saldakontov: Kartica partnerja in vsa poročila za Odprte postavke ​9927201 12.08.2016 Milena Lorenčič​
​Glavna knjiga ​Izpis oz. izvoz podatkov glavne knjige (txt): na izbor je dodana možnost prenosa naziva partnerja v novo polje Opombe na pregled in v txt datoteko. Možnost označitve/odznačitve je aktivna glede na način prenosa podatkov v GK: prenos ob knjiženju (0) = aktivno, prenos naknadno (4) = neaktivno (XPREN_GK).   ​9927164 ​12.08.2016​ Milena Lorenčič​
Glavna knjiga Kartica po kontu s partnerjem: novo poročilo, ki omogoča:
- omejitev na konkretnega partnerja na samem izboru
- štiri nove izpise  
​9929501 12.08.2016 ​Milena Lorenčič
​Glavna knjiga Temeljnice: V meniju Poročila \ temeljnice je na predogledu podatkov temeljnice omogočen vpogled v priponke ali PDF izpis za prejeto ali izdano fakturo. Vpogled se izvaja v paket ZAJ, FA in MBK.  

 

​9925814 ​23.9.2016 Milena Lorenčič​
Glavna knjiga Brutobilanca: na maski je vzpostavljena možnost vosa K ali D oznake za saldakontne konte. ​9929920 ​29.11.2016 ​Milena Lorenčič
Honorarji Pri kopiranju arhiviranega obračuna lahko uporabnik izbira med ohranitvijo obstoječega opisa starega obračuna ali vpiše nov opis obračuna.  9927740 ​12.08.2016​ Milena Lorenčič​
Knjiga pošte Prenos prejetega računa v Zajme prejetih računov iz Knjige pošte vpiše tudi oznako KODA iz šifranta partnerjev v primeru, da jo ima partner vpisano že v šifrantu. Primer delovanja: Posebna označitev partnerja, da se z njim računi običajno kompenzirajo... 9927434 12.08.2016 Zdenka Selšek Manjulov​
Knjiga pošte ​Prenos prejete pošte - prejetega računa v ZAJ je dopolnjen tako, da se sedaj v polje NAMEN vpiše poleg naziva kode namena še številka dobaviteljevega računa. ​9926850 ​12.08.2016​ Milena Lorenčič
​Knjiga pošte Knjiga pošte ima vzpostavljeno sledljivost brisanih vnosov prejete\izdane pošte. Brisani zapis dobi poseben status B-brisano, priponke na zapisu v tabeli ostanejo. Korekture zapisov lahko nadziramo preko sistemske spremenljivke XSTDNI (nivo 3): Nastavitev obdobja za vnos dokumentov za nazaj (v dnevih). Na pregledu prejete oddane pošte je dodana kolona s pregledom števila priponk na zapisu.   ​  ​9924740 12.08.2016 Milena Lorenčič​
Materialno blagovno knjigovodstvo

​Knjižene prevzemnice: pomoč na polju dobaviteljeva številka računa, da pokaže za izbor vnesen račun iz programa Zajem prejetih računov s statusom nižjim od knjiženo. Izbor računa vpiše na prevzemnico dobaviteljevo številko računa in datum račun.

9926883​ ​12.08.2016​ Zdenka Selšek Manjulov​
Materialno blagovno knjigovodstvo​ Kontirni list: novo poročilo na knjiženih računih, ki predstavlja pregled načina knjiženja konkretnega izdanega računa, tako finančno kot materialno. ​ ​9927350 6.9.2016​ ​Milena Lorenčič
Obračun obresti, Sal​dakonti Prenos obresti iz saldakontov v obračun obresti: nova možnost izbora prenos predplačil (ko je datum plačila pred datumom računa). V obračunu obresti so to negativne obresti. 9928841​ 12.08.2016 Zdenka Selšek Manjulov
Obračun obresti Združevanje obračunov obresti, ki niso dosegli mejnega zneska (status ignorirano). Nova opcija v programu, ki omogoča združitev več obračunov s statusom ignorirano na nov zbirni obračun. Stari obračuni dobijo status Arhivirano.​ 9927533 ​12.08.2016​ Zdenka Selšek Manjulov​
Obračun obresti Dopolnitev obračuna obresti​: Šifrant Vrste obračunov (dodano polje Partner, ki ima vlogo opisne narave, ni obvezen vnos). Druga skupina stopenj obrestnih mer, iz katere se upošteva obrestna mera, za obdobje katerega prva skupina obrestnih mer ne pokriva. 9928457​ 12.08.2016 Zdenka Selšek Manjulov​
Obračun obresti ​Ignoriranje mejnega zneska obračuna obresti: obračunu obresti z nižjim zneskom kot je minimalni znesek nastavitve Obračuna obresti lahko za posamezni obračun določimo, da ta obračun obravnavamo kot obračun obresti z višjim zneskom od mejnega zneska (izpis s potrditvijo, knjiženje, prenos obračuna). 9927561​ 12.08.2016​
Zdenka Selšek Manjulov
Obračun obresti ​Možnost ​nastavitve sklica obračunov obresti za prenos v saldakonte. Zapiranje storno obračuna s prvotnim obračunom preko vezne številke. 9928824 12.08.2016 Zdenka Selšek Manjulov​​
​Obračun obresti Ročni vnos obračunov obresti​: povečano je okno za vnos obračuna. Na osnovni izpis je dodana šifra pogodbe in obdobje obračuna.  9924599​ Milena Lorenčič​
Osnovna sredstva

Množična izločitev osnovnih sredstev: Dodana možnost masovnega izločanja osnovnih sredstev preko excel datoteke.

9929965 12.08.2016 Zdenka Selšek Manjulov​
Osnovna sredstva ​Dodana pomoč na ikoni poleg polja Klasifikator osnovnih sredstev, ki omogoča izbor šifer prednastavljenega klasifikatorja. 9927030 ​12.08.2016​ ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Nove sistemske spremenljivke za nastavitev polj za vnos\korekture sprememb in izločitev 9924598​ 12.08.2016 ​Milena Lorenčič
​Orkester Nastavitve osnovnih podatkov podjetja: spremenjen je izgled okna za vnos osnovnih podatkov podjetja in dodana je barva okna. 9927543​​ ​12.08.2016​ ​Milena Lorenčič
​Plače Poimenski seznam nakazil po bankah: na izbor je dodana možnost Prištej ključ in Odštej ključ za izračun/pregled NETO zneska iz izplačila.  ​9927464 12.08.2016 ​Milena Lorenčič
​​Plače ​Meni Ostalo / Spremembe mesečnih nastavitev (OD-Vhod v program) uporaba pravice OD.OBRACUN (R), ki ostaja pravica za vsa polj polja. Pravica OD.POROCILA (R) odpira polja (Datum izplačila, Datum prispevkov, Leto, Mesec, Vrsta izplačila). Ostala polja zahtevajo pravico OD.OBRACUN (R) ali ADMIN. 9926561 ​12.08.2016​ ​Božena Kic
Plače ​Pri pregledu in izpisu plačilnih list in podpisnih list je mogoče izbrati vrstni red po poslovnem subjektu in abecedi.  9926957 12.08.2016 ​Joži Kržišnik Jereb
​Plače V meniju ​Poročila / Plačilni izpisi / Izdelava plačilnih list v PDF obliki je dodana možnost zapisa izdelanih PDF datotek plačilnih list v izbrano mapo na file sistemu. 9930313 ​12.08.2016 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače V datoteki Krediti se beleži datum zadnje spremembe.​ 9924950 12.08.2016​ ​Joži Kržišnik Jereb
​Plače Plačilna lista iz arhiva: z označitvijo lahko izberemo izplačilo in tako izpišemo plačilne liste iz arhiva. Pri tem lahko izberemo zaposlenega, ki že ima vpisan datum izstopa.  ​9928965 25.10.2016​ ​Milena Lorenčič
Plače ​Z novo opcijo OOD 300 je omogočeno, da invalidska podjetja pripravijo ločen REK1 za neinvalide nad zakonsko določenim zneskom. 9923577 ​21.10.2016 Joži Kržišnik Jereb​
Plače Priprava REK1 obrazca z zakonskimi dopolnitvami po 1.1.2017, veljavnimi z 22.12.2016.​ 9931820 ​21.12.2016 Joži Kržišnik Jereb​
Plačilni promet Obdelava / Plačila - Priprava plačilnih nalogov za nakazilo - ​Priprava datoteke za nakazilo - opozorilo programa na maski v primeru, da je datum nakazila na soboto ali nedeljo. Popravek datuma omogočen na maski v gridu. 9926994 ​12.08.2016​ ​Zdenka Selšek Manjulov​
Plačilni promet ​Obdelava / Plačila - Priprava plačilnih nalogov za nakazilo - vklopitev barvanja po skupinah nam bo na pregledu zapise plačilnih nalogov obarvala ločeno glede na naš TRR določen na plačilnih nalogih. 9926822 12.08.2016 ​​Zdenka Selšek Manjulov​
Plačilni promet Obdelava / Plačila - Priprava plačilnih nalogov: vnos plačilnega naloga preko pomoči na interno ali dobaviteljevo številko v ZAJ: program avtomatsko zapolni vse manjkajoče podatke na nalogu v primeru, da izberemo račun iz ZAJ.  9929085 ​12.08.2016​ Milena Lorenčič​
Plačilni promet ​​Obdelava bančnih izpiskov: Desni klik Izpisi - dodan izpis Obvestilo dobavitelju/kupcu. V primeru izbora tiskanja v PDF s pošiljanjem po e-pošti se ponudijo kontaktne osebe partnerja, ki imajo v polju Paket vpisano oznako PLP. 9927652​ 12.08.2016  Zdenka Selšek Manjulov​​​
Plačilni promet ​Obdelava bančnih izpiskov: V primeru vezave plačila na odprte račune v saldakontih, ko na zapisu plačila konto še ni vpisan, omogoča, da plačilo povežemo z računi kateri so knjiženi na različne konte. Po shranitvi program avtomatično razdeli plačilo na toliko zapisov kolikor imamo vezavo na različne konte. Ko je konto na plačilu že vpisan pa se vzpostavi filter na račune z istim kontom. Na desnem meniju je omogočen izpis obvestila partnerju. Več na ... 9926862 ​12.08.2016​ Zdenka Selšek Manjulov​​
Plačilni promet ​Iskanje banke se ne izvaja več po polju Oznaka (Giro) v šifrantu Banke, ampak po banki vpisani na transakcijskem računu partnerja. V primeru tujega partnerja priporočamo vnos transakcijskega računa v šifrant Partnerji \ Transakcijski računi partnerja, kjer se lahko izbere prava tuja banka. Pri pripravi plačil iz Plač in Honorarjev se banka prepiše iz delavca. Kontrola na obvezno šifro banke je postavljena na pripravo XML. ​9926811 12.08.2016 ​Milena Lorenčič
​Plačilni promet

Devizni bančni izpiski: Zaradi predelave uvoza davčnih izpiskov je spremenjen:
vrstni red polj na pregledu; vrstni red polj na korekturah postavke izpiska;nazivi polj; način obdelave deviznega izpiska.

9926995 ​12.08.2016​ Milena Lorenčič​
Plačilni promet Priprava plačilnih nalogov in kontrola na TRR partnerjaV primeru, da TRR partnerja v šifrantu ne obstaja, na prejetem računu pa je vpisan, program javi obvestilo, da transakcijski račun ne obstaja v šifrantu. V tem primeru ga na pripravljenem plačilnem nalogu briše. Dodana je tudi kontrola na aktivnost računa partnerja. ​ ​9928306 12.08.2016 Milena Lorenčič​
​Plačilni promet Seštevki: umaknjen je seštevek po protikontu, izvaja se samo po kontu.
Seštevki-bilančno: nova opcija bilančnega pregleda seštevka.
​9928009 ​12.08.2016​ ​Milena Lorenčič
​Plačilni promet Model in sklicProgram ima pripravljeno funkcijo TEST_SKLIC, ki izvaja za vsak vpisan model testiranje, ali ustreza oblika sklica predpisani obliki (ZAJ, PLP in NA)  ​9929002 12.08.2016 ​Milena Lorenčič
​Plačilni promet Model NRC: polje Referenca prejemnika (model) je povečano na 3 znake. Vzpostavljena je kontrola na Sklic, ki mora biti v tem primeru prazen, ni pa obvezno. ​ ​9929070 ​12.08.2016​ ​Milena Lorenčič
​Plačilni promet ​Razdne dopolnitve pri pripravi XML datoteke (standardni nalogi in plačila v tujino): Vse posebne črke, ki jih SEPA standard UTF8 ne dopušča, so ali spremenjeni v dovoljene čke ali pa se brišejo (turške posebne črke). V XML plačilih tudi ni več šumnikov, program jih nadomesti z dovoljenimi standardnimi črkami (naziv partnerja, naslov, kraj, namen plačila,...) 9929443​ 12.08.2016 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet Priprava obveznosti in prikaz salda partnerja (obveznosti in terjatve): Dopolnjen oziroma spremenjen je seštevek na pregledu za pripravo obveznosti in sicer je mogoče videti tudi terjatve, nepovezana plačila kupcev, dobaviteljev in obarvanje salda partnerjev glede na skupne obveznosti in terjatve partnerja.  9929062 ​12.08.2016​ Milena Lorenčič​
​Plačilni promet ​Po uvozu bančnega izpiska se število postavk zapiše v polje Število PN (Oznaka). Posebej se izvede izračun prilivov in posebej odlivov. ​9929443 12.08.2016 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet ​Dopolnitev modula v plačilnem prometu / Opcije - Stanje na računu: omogočen vnos stanja sredstev v tuji denarni enoti na transakcijskem računu podjetja. ​9928305 ​12.08.2016​ ​Milena Lorenčič
Plačilni promet ​Avtomatska priprava vezav za znesek NETO odprtoPri uvozu izpiska program avtomatsko pripravi vezavo za razpoložljiv znesek NETO.​ Vzpostavljena je tudi kontrola/blokada knjiženja, če je vezava večja od NETO salda.  ​9927280 12.08.2016 Milena Lorenčič​
Podpisovanje Podpisovanje: ​Dodaten gumb, filter za pregled dokumentov katere sem jaz podpisali, naslednji podpisniki pa še ne. 9928478 ​12.08.2016​ ​Zdenka Selšek Manjulov
​Potni stroški Poročila: omogočen je izbor neaktivnega delavca. ​9928436 12.08.2016 Milena Lorenčič​
​Nabava-Plačilni promet-Zajem prejetih računov-Saldakonti

​Nova opcija za spremljanje prejetih predračunov dobaviteljev vključuje: Evidenco prejetih predračunov z različnimi statusi in možnostjo povezave do nabavnih naročilnic, pripravo plačilnih nalogov na osnovi prejetih predračunov z vključenim neto saldom, možnost izbora prejetega predračuna na izpisku, možnost izbora prejetega predračuna v kompanzacijo, prejeti avansni računi v Zajemu prejetih računov z vezavo na prejete predračune, možnost vezave računa na več avansov z različnimi predračunu dobavitelja in ob knjiženju v saldakonte izdelava avtomatičnih preknjižb. Povezava poteka po novem polju Nabavni predračuni.

9926419...

​12.08.2016​ Zdenka Selšek Manjulov​​​
Plačilni promet - Saldakonti - Zajem prejetih računov ​Plačilni promet - Obdelava izpiskov, Saldakonti - Vnos in knjiženje, knjigovodski popravki: Možnost omejitve partnerjev pri hitri pomoči glede na vrsto partnerja (pravna oseba, izpostava, fizična oseba, s.p.). V novi sistemski nastavitvi se naštejejo vrste partnerjev kateri naj se ponudijo za izbor npr. brez izpostave. Privzeta nastavitev je, da se ponudijo vsi partnerji.

9926705,

9930693

12.08.2016

14.09.2016

Zdenka Selšek Manjulov​​​
​Saldakonti ​Poročila / Knjižene kompenzacije katere so narejene z opcijo Rezervacije / kompenzacije: Omogočen je izpis knjiženih kompenzacij na obrazcu kot je bil prvotno izpisan ob pripravi kompenzacije. Na desni meni je omogočena izvedba Storno kompenzacije - ta naredi knjižbe plačila kompenzacij v minus, zapre plačilo kompenzacije s storno plačilom kompenzacije in odpre račune, kateri so bili prvotno vključeni v kompenzacijo. Stornirane vezave se shranijo v arhivsko tabelo vezav. Omejitev partnerja ob vstopu pokaže celotno kompenzacijo pri kateri je bil izbrani partner vključen. 9926824,
9928458
​12.08.2016​ Zdenka Selšek Manjulov​​​
Saldakonti ​Dopolnitve kompenzacije - rezervacije začasne knjižbe: uvedena nova nastavitev za kontrolo ob knjiženju kompenzacije, ki kontrolira neto saldo računov, ki so vključene na kompenzacijo. Nastavitev (XKOMP_SALDO) omogoča izbor med Blokado knjiženja ali opozorilo knjiženja v primeru, da račun nima dovolj visokega neto salda. 9926768 12.08.2016 Zdenka Selšek Manjulov​​​
Saldakonti Rezervacije in kompenzacije: Več dopolnitev - nov urejevalno okno za verižne kompenzacije, ob opciji evidence nabavnih predračunov možnost vključitve nabavnih predračunov v eKompenzacije in pobot, pošiljanje kompenzacije po e-pošti s predlogom kontaktnih oseb partnerja... 9929650, 9927621, 9929263, 9927629 ​12.08.2016​ Zdenka Selšek Manjulov​​​​
Saldakonti ​Asignacije / Cesije - omogočen izpis obvestila partnerju in obvestila prevzemniku terjatve ali obveznosti (desni meni iz pregleda rezervacij). Asignacije in Cesije s statusom knjiženo je omogočeno stornirati preko menija Knjižene kompenzacije (asignacije, cesije). 9927131 12.08.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov​​
Saldakonti

​Opomini: Na pregled zbirnega zapisa opomina dodan stolpec Nezapadlo (seštevek izdanih računov, ki še niso zapadli v EUR), Sk. dolg (seštevek obveznosti do partnerja na kontu 220). Na desnem meniju - Izbor - dodana možnost izbora obveznosti brez nezapadlih terjatev.  

9926979, 9926239 ​12.08.2016​ ​Zdenka Selšek Manjulov​​
Saldakonti ​Opomini arhiv: dodatna opcija, ki omogoča shranitev pdf izpisanega opomina v arhiv opominov. Opcija ni vključena v osnovni nastavitvi saldakontov. Pdf se izdela v primeru predhodnega arhiviranja opomina.  9927559​ 12.08.2016 ​​Zdenka Selšek Manjulov​​
Saldakonti ​Opomini: Na vstopnem oknu dodana možnost omejitve št. dni zamude, ki ob ustrezni nastavitvi izpisa opomina lahko krmili klavzulo na izpisu. V primeru izpisa opomina pred tožbo (naziv Tožba v imenu opomina) odpre okno za izbor Kode, ki se bo ob potrditvi vpisala na odprto knjižbo in je vidna na odprtih postavkah saldakontov. Ta koda nam omogoča označiti odprte račune, da smo jim poslali poseben opomin. Ob vstopu v pripravo opominov lahko knjižbe omejimo na kodo iz saldakontov. V primeru, da sprožimo arhiviranje opominov pred izpisom opomina, se dodeli opominom števec, ki ga lahko dodamo na izpis opomina. Kateri izpisi opomina se ponujajo krmilimo z nastavitvijo XOPOMIN. 9927131 ​12.08.2016​ Zdenka Selšek Manjulov​​​
Saldakonti Ostalo / ​Stotinske izravnave: na maski za pripravo knjižb stotinskih izravnav je dodana možnost vpisa protikonta za stotinske izravnave katere se bodo knjižile kot odhodek in druga rubrika kot prihodek. To velja za protikonto. Drugi konto je na saldakontnem kontu stran plačila. 9926848 12.08.2016 Zdenka Selšek Manjulov​​​​
Saldakonti ​Poročila / Odprta plačila - na vstopno masko dodan omejitven pogoj, filter za podatke: Koda. Omogočeno naštevanje kod ločeno z vejico in izbor podatkov za prikaz z ali brez te kode. Vejica na koncu zadnje kode pomeni, da v pregledu niso zajeti zapisi s podatkom Koda prazno. 9928438 ​12.08.2016​ ​Zdenka Selšek Manjulov​​​
Saldakonti ​Poročila / IOP: Z zaprtimi knjižbami - iz nabora podatkov je umaknjena otvoritvena knjižba narejena ob zaključku leta. Pri tiskanju PDF+email se ponudijo kontakne osebe partnerja s oznako SAK v polju Paket-šifrant Kontaktne osebe.

9926998,

9927651

12.08.2016 Zdenka Selšek Manjulov​​​
​​Saldakonti ​Vnos in knjiženje, Rezervacije: V spodnjem delu okna, kjer so prikazani podatki od vezave dodani podatki o stroškovnem mestu vezane knjižbe, datum vezanega računa, številka dobaviteljevega računa. 9927​915 ​12.08.2016​ ​Zdenka Selšek Manjulov​​​
Saldakonti Poročila / Kartica partnerja, Odprte postavke: dopolnjeno okno za zapiranje in kreiranje vezav odprtih plačil in računov. Omogočen izbor več računov, program ponudi zapiranje z vrstnim redom po starosti in vpisom zneska za zapiranje glede na neto saldo. Možnost popravek zneska zapiranja na gridu. Potrditev vpisa vezav z eno potrditvijo na gumb 'Zapri'.  9928314​ 12.08.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov​​​
Saldakonti ​Pomoč na polju Predračun (vnos in knjiženje, rezervacije): program pri izbranem kontu avansa in saldakonti kupcev ponudi iz prodaje predračune za tega kupca, ki so bili izdani v isti devizi kot je konto avansa. 9927745 ​12.08.2016​ ​Zdenka Selšek Manjulov​​
Saldakonti​ ​Vnos in knjiženje, Rezervacije in kompenzacije: ponujane dokumentov za  kreiranje vezav omogoča, da se isti račun za izbor vezave ponudi večkrat, upošteva se neto sadlo dokumenta in neknjižene vezave. 9929162​ 12.08.2016 Zdenka Selšek Manjulov​
​Saldakonti Obračun skonta: nova opcija obračuna skonta za izdane račune, prejete račune in obresti. ​9928730, 9926993,
9926526
​12.08.2016​ Zdenka Selšek Manjulov​
​Saldakonti Prenos v Obračun obresti: Možnost prenosa predčasno plačanih računov v obračun obresti. ​9928841 12.08.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti RS poročila za Zavarovalnico Triglav o zavarovanju terjatev: pripravljena so RS poročila o zavarovanju terjatev: Zavarovalna prijava, Prijava dolžnikove neizpolnitve obveznosti in Seznam zavarovanih in nezavarovanih postavk. ​9929102,
9929204,
9929205
​12.08.2016​ ​Milena Lorenčič
​Saldakonti ​Novo poročilo: Poročilo Bisnode v oviru poročil za statistiko.  9929038 12.08.2016 Milena Lorenčič​
Saldakonti ​Vzpostavljena je možnost pošiljanja IOP obrazcev po DB pošti. Več na ... ​9930680  ​15.9.2016 Milena Lorenčič​
​Saldakonti ​RS poročilo: Poročilo o zavarovanju terjatev za zavarovalnico SID: Pripravljeni sta dve poročili in sicer E-PRIJAVA in E-POŠ. Poročili sta pripravljeni v skladu z navodili SID-a.  9929115​ 12.08.2016​​ Milena Lorenčič​
​Saldakonti Kartica partnerja: Spremenjen je izgled kartice partnerja in dodana možnost seštevka prometa partnerja. ​​​​ ​9925670
21.9.2016​ Milena Lorenčič​
Saldakonti ​V šifrantu Limiti partnerjev je omogoče množični uvoz sprememb limitov iz Excelove tabele. 9929858 1.12.2016​ ​Joži Kržišnik Jereb
​Spremljanje projektov ​V šifrantu projektov je dodan stolpec, kjer je vidno število projektnih nalog posameznega projekta. 9927503 12.08.2016 Joži Kržišnik Jereb​
Spremljanje projektov ​V modulu Razdeljevanje stroškov R&R / Opravljene ure je mogoče dodajati opis vnesenih ur. Preko gumba Izpis ur po projektu sta dodana izpisa: Izpis opravljenih ur po projektu in Ure na projektu zbirno po delavcih.   9930784 ​3.10.2016 ​Joži Kržišnik Jereb
Šifrant Partnerjev Uvoz​ podatkov Ajpes: Ne dodaja vodilnih ničel pri hišnih številkah, po osvežitvi partnerja se spremeni Logname in datum spremembe. Uvoz podatkov iz Ajpesa vpiše oznako blaokade na TRR partnerjev. V primeru, da je TRR v podatkih Ajpesa zaprt, se status aktivnosti računa spremeni na 9-neaktivne. Test neusklajenosti ignorira transakcijske račune na statusu neaktivno. 9927782​ ​12.08.2016​ Zdenka Selšek Manjulov​
Šifrant Partnerjev  ​V tabelo s podatki AJPES-a so dodana nova polja NAZIVB in NAZIVC. Narejena je upgrade procesura, ki prepiše NAZIVA v polje NASLOV. POlje NASLOV je povečano na 45 znakov. Uvoz podatkov iz XML za AJPES: iz taga <KratkoIme> program porazdeli nazive partnerjev v polja NAZIVA, NAZIVB in NAZIVC. Dopolnjen je tudi izpis razlik med podatki MIT in AJPES.  9928717 12.08.2016
Milena Lorenčič​
Šifrant Partnerjev Partnerji: preko ikone za preverjanje davčnih podatkov partnerja je možno dostopati do več linkov. Seznam linkov je naveden v sistemski nastavitvi, našteti s podpičjem. 992​5841​ ​12.08.2016​ ​Milena Lorenčič
​Šifrant Partnerjev Vnos partnerjevS sistemsko spremenljivko XPART_ST(VSI, nivo 4) lahko nastvimo maximalno število mest števca partnerja, ki naj se ponudi pri dodajanju novega partnerja.  ​9928138 12.08.2016 ​Milena Lorenčič
Šifrant Partnerjev Partnerji - vnos podatkov za pbračun obresti: na pregledu šifranta se nahaja posebna ikona - bližnjica za vnos šifre obračuna obresti in obrestnih mer
Izvedemo lahko pis šifre obračuna in šifre obrestnih mer na polja, odprto za vnos podatkov partnerja.
9927260​ ​12.08.2016​ Milena Lorenčič​
Šifrant Limiti partnerjev ​V tabeli Limiti partnerjev je v desnem meniju dodana opcija Uvoz iz excel-a, ki omogoča množičen uvoz sprememb limitov. 9929858 30.9.2016​​ Joži Kržišnik Jereb​
Šifrant transakcijskih računov ​Omilitev objekta na vnosu transakcijskega računa partnerjev, da se na prvih dveh mestih dovolijo tudi številke in ne samo črke. Tako je omogočen vnos transakcijskih računov partnerjev, ki niso v SEPA območju. Vnos transakcijskih računov partnerjev v SEPA območju je obvezno v IBAN obliki (prva dva znaka črka brez vmesnih znakov -), da bo omogočeno nemoteno delovanje preko programa Plačilni promet v SEPA strukturi. 9927919 12.08.2016 Zd​​enka Selšek Manjulov​​
​Šifrant transakcijskih računov Vnos transakcijskega računa partnerja: dodano je obvestilo ob shranitvi, ali je TRR primaren. V šifrantu Banke podatek Oznaka banke ni več obvezen. Če oznaka ni vpisana, je potrebno ročno izbrati ustrezno banko.  9928110 ​12.08.2016​ Milena Lorenčič​
​Šifrant stroškovnih mest ​Določitev nadrejenega stroškovnega mesta ne glede na status 9-neaktiven. 9927513​​ 12.08.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov​​
VSI ​V prazno ​datumsko polje se napolni tekoči, sistemski datum, če pritisnemo na znak +. Poviševanje datuma izvajamo lahko s ponovnim pritiskom na +, zmanjševanje datuma pa z znakom -. 9926997 ​12.08.2016​ Zdenka Selšek Manjulov​​​
​VSI Priponke: dodana je možnost priprave maila, označena priponka se priloži k mailu.  ​9927468 12.08.2016 ​Milena Lorenčič
​VSI Izpisovanje v PDF: Vzpostavljena je možnost izbora orodja za izdelavo PDF datotek (sistemska spremenljivka XPDF_APP z vrednostjo 0-PDF Creator ali 1 - Foxypreviewer​). V primeru, da se naročnik odloči za FoxyPreviewer​, je potrebno pregledati predvsem izpise izdanih faktur in ostalih izhodnih dokumentov zaradi izgleda končnega izpisa. Možno je, da je potrebno kakšen izpis lepotno dopolniti.  9928065 12.08.2016​​ Milena Lorenčič​
​Zajem prejetih računov Kopiranje računa: Kopiranje prejetega računa v nov račun omogoča vpis zneska, ki je višji od prvotnega računa.  9928108 12.08.2016 Milena Lorenčič​
Zajem prejetih računov ​Ob uvozu ​eRačunov je vzpostavljena kontrola ovojnice na pravilen transakcijski račun podjetja (seznam računov iz šifranta Transakcijskih računov (PLP)).  9926040 ​12.08.2016​​ Milena Lorenčič​
​​Zajem prejetih računov ​Omogočen popravek podatkov na predlogu dobropisa za skonto od dobavitelja, ki je bil kreiran na osnovi opcije za pripravo obračunov Skontov iz programa Saldakonti. 9929549 28.09.2016​ ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Spremenjena privzeta nastavitev na obvestilu, ki se pojavi na polju Vezava iz glave prejetega računa (Dokument ima premajhen saldo... Ali potrdim? Privzeti odgovor je Ne). 9927949 12.8.2016​​ Zdenka Selšek Manjulov​