Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Porocila_Obrazci_IzvozGK

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Glavna knjiga - Poročila in Izpis oz.izvoz podatkov GK

Meni omogoča izpis oziroma izvoz podatkov Glavne knjige v txt obliki, ki jo določa zakonodaja: "P R A V I L N I K o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek"
 
9938255_1.JPG

Slika 1 - Meni za pripravo poročila

Konti: Seznam kontov, za katere se pripravijo podatki. Možen vnos *, nabor kontov npr. 12-22,!132, (vse konte od 12 do 22, razen kontov, ki se začnejo z 132);
Od datuma - do: Določitev obdobja za pripravo podatkov;
Izloči simbol: izbor simbola, katerega promet ne želimo v poročilu
Samo promet obdobja: upošteva se samo promet obdobja, v primeru da izberemo obdobje od 1.1., otvoritev ne bo zajeta. V primeru potrditve se zapre izbor Vključno z otvoritvami in Vključno z zaključnimi knjižbami. 
Vključno z otvoritvami: V pregled bodo zajete postavke prometa in otvoritve
Vključno z zaključnimi knjižbami: v zaključne knjižbe štejemo temeljnice s katerimi zapiramo razrede 4 in 7. 
Vključno z neknjiženimi dokumenti: Prikažejo se tudi temeljnice, ki še niso dokončno potrjene s knjiženjem, so pa saldirane. 
Vključno z nazivi partnerjev: v polje Opomba se zapišejo nazivi partnerjev. Izbor je aktiven samo v primeru, ko ima naročnik nastavljeno sistemsko spremenljivko XPREN_GK=0: takojšenj prenos v Glavno knjigo ob knjiženju dokumenta v pomožni knjigi. Če izvaja naknaden prenos preko menija Ostalo v pomožni knjigi, opcija ni aktivna, saj se lahko izvaja tudi zbirni prenos po kontu.  
 
GK_TXT2.JPG

Slika 2 - Pripravljeni podatki in opcije desnega menija

V primeru potrditve opcije Izvoz GK - TXT ločeno s podpičjem program pripravi TXT datoteko.
 
GK323.JPG 

Slika 3 - Pregled zapisov v TXT datoteki

Izpis podatkov:

GK324.JPG

 Slika 4 - Izpis poročila glavne knjige

 

nazaj na navodila za Glavno knjigo 

 

 

Pravilnik_GK.pdfPravilnik_GK.pdf