Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SA_SKONTO_ZAJ

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​​

​​Priprava dobropisa za prejete račune iz skontov


Po pripravi izračuna v Saldakontih se pripravi rezervacija v SAK\Dokumenti \ Rezervacije-začasne knjižbe in dobropis v programu ZAJ:

skonto4.JPG
Slika 1: Priprava skontov v Saldakontih (meni Dokumenti)

skonto5.JPG 

Slika 2: Priprava rezervacije in dobropisa na potrditev V redu.
skonto6.JPG

Slika 3: Priprava rezervacij

V Zajemu prejetih računov se pripravi prejeti račun, ki ima:
- status "neknjižen", podpisan
- eno glavo in toliko pozicij, kot je bilo osnovnih dokumentov (računov)  označenih za izračun skonta
- vsi datumi=datum veljave kompenzacije
- številka dobaviteljevega računa: številka kompenzacije
- za vsak račun v skontu sta dve poziciji: ena za prihodek in druga za DDV

skonto7.JPG 

Storno skonta: 

Če je dobropis za skonto že knjižen, potrjen, potem naredimo storno s stornom dokumenta – (fakturiranje, zajem). 
Če skonto še ni knjižen… potem je to postopek izbrisa rezervacije v saldakontih, ki tudi neknjižen dobropis spremeni status na brisano.
Skonto in prvotni dokument ostaneta vezana med seboj. Zapis za storno skonta, ki postane pozitiven znesek, se prenese v saldakonte, glavno knjigo iz fakturiranja, zajema. 
Potem pa v saldakontih povežemo med seboj dokumente, kot morajo biti vezani. 


​​