Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KP_Navodila

MIT navodila za uporabo programa MIT

KNJIGA POŠTE

Paket Knjiga pošte nam omogoča vnos in pregled vse prejete in oddane pošte podjetja. Prejete in izdane dokumente je potrebno evidentirati zaradi raznih postopkov. Evidentiramo jih v meniju Dokumenti.
Na podjetje je letno naslovljenih več kot sto različnih vrst dokumentov, od reklam do računov.
Ponavadi se pošta vpisuje v klasične zvezke ali elektronske razpredelnice. Vpisovanje je zamudno in pogosto polno napak.
 
Polja za vnos so sistemsko nastavljiva in jih prilagodimo potrebam evidence knjige pošte v posameznem podjetju.
Številčenje dokumentov lahko uporabniku prilagodimo glede na leto, tip dokumenta ali ostale kriterije.

Knjiga pošte ima vzpostavljeno tudi sledljivost brisanih vnosov prejete\izdane pošte. Brisani zapis dobi poseben status B-brisano, priponke na zapisu v tabeli ostanejo. 

Korekture zapisov lahko nadziramo preko sistemske spremenljivke XSTDNI (nivo 3): Nastavitev obdobja za vnos dokumentov za nazaj (v dnevih).  ​ 

Evidenca vnosa pošte je razdeljena na :
 
 
 
Splošna poročila s pregledi in izpisi podatkov izvajamo v meniju Poročila.
 

1.JPG
Slika 1 - Povezava programa Knjiga pošte z ostalimi programskimi moduli

 
 
 

 


 

 

Dostopi se izvajajo preko menijev:

Dokumenti

Poročila

Meni Datoteke zajema naslednje posebne šifrante: 

Posebni šifranti:

Način izmenjave

Vrsta pošiljke

 

Pravice za delo v programskem modulu