Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

KP_Navodila

​​​

KNJIGA POŠTE

Paket Knjiga pošte nam omogoča vnos in pregled vse prejete in oddane pošte podjetja. Prejete in izdane dokumente je potrebno evidentirati zaradi raznih postopkov. Evidentiramo jih v meniju Dokumenti.
Na podjetje je letno naslovljenih več kot sto različnih vrst dokumentov, od reklam do računov.
Ponavadi se pošta vpisuje v klasične zvezke ali elektronske razpredelnice. Vpisovanje je zamudno in pogosto polno napak.
 
Polja za vnos so sistemsko nastavljiva in jih prilagodimo potrebam evidence knjige pošte v posameznem podjetju.
Številčenje dokumentov lahko uporabniku prilagodimo glede na leto, tip dokumenta ali ostale kriterije.

Knjiga pošte ima vzpostavljeno tudi sledljivost brisanih vnosov prejete\izdane pošte. Brisani zapis dobi poseben status B-brisano, priponke na zapisu v tabeli ostanejo. 

Korekture zapisov lahko nadziramo preko sistemske spremenljivke XSTDNI (nivo 3): Nastavitev obdobja za vnos dokumentov za nazaj (v dnevih).  ​ 

Evidenca vnosa pošte je razdeljena na :
 
 
 
Splošna poročila s pregledi in izpisi podatkov izvajamo v meniju Poročila.
 

1.JPG
Slika 1 - Povezava programa Knjiga pošte z ostalimi programskimi moduli

 
 
 

 


 

 

Dostopi se izvajajo preko menijev:

Dokumenti

Poročila

Meni Datoteke zajema naslednje posebne šifrante: 

Posebni šifranti:

Način izmenjave

Vrsta pošiljke

 

Pravice za delo v programskem modulu