Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

sa_skonto_OBR

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​​Obračun skonta za obresti

Partnerju naredimo izračun obresti z valuto za plačilo in ga prenesemo v saldakonte.

Priprava obračuna za skonto: postopek priprave je enak kot pri skontih za izdane fakture. 
Razlika je samo artikel obresti, ki ima v šifrantu ​Artikli odprt poseben artikel in določeno davčno stopnjo 0 za konto 150 (šifrant Davčne oznake).

skonto12.JPG

Slika1: Priprava skonta iz obračunanih obresti

Po potrditvi V redu program pripravi rezervacijo in dobropis:

skonto13.JPG 
 

Slika 2: Potrditev skonta in priprava dokumentov: rezervacija in dobropis

skonto14.JPG 
 

 Slika3: Pregled pripravljene rezervacije

V programu Fakturiranje se pripravi izdani račun - dobropis, ki ima:
- status "neknjižen", izpisan s potrditvijo
- eno glavo in toliko pozicij, kot je bilo osnovnih dokumentov (računov)  označenih za izračun skonta
- vsi datumi=datum veljave kompenzacije
- Vrsta fakture = DBP (dobropis)

skonto15.JPGStorno skonta: 

Če je dobropis za skonto že knjižen, potrjen, potem naredimo storno s stornom dokumenta – (fakturiranje, zajem). 
Če skonto še ni knjižen… potem je to postopek izbrisa rezervacije v saldakontih, ki tudi neknjižen dobropis spremeni status na brisano.
Skonto in prvotni dokument ostaneta vezana med seboj. Zapis za storno skonta, ki postane pozitiven znesek, se prenese v saldakonte, glavno knjigo iz fakturiranja, zajema. 
Potem pa v saldakontih povežemo med seboj dokumente, kot morajo biti vezani. 

 Saldakonti​​