Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

sa_skonto_fa

MIT navodila za uporabo programa MIT

​​Priprava dobropisa za izdane račun iz skontov

Po pripravi izračuna v Saldakontih se pripravi rezervacija v SAK\Dokumenti \ Rezervacije-začasne knjižbe in dobropis v programu FA:

skonto8.JPG
Slika 1: Priprava skontov v Saldakontih (meni Dokumenti)​

skonto9.JPG

Slika 2: Priprava rezervacije in dobropisa na potrditev V redu.

skonto10.JPG

Slika 3: Priprava rezervacij

V programu Fakturiranje se pripravi izdani račun - dobropis, ki ima:
- status "neknjižen", izpisan s potrditvijo
- eno glavo in toliko pozicij, kot je bilo osnovnih dokumentov (računov)  označenih za izračun skonta
- vsi datumi=datum veljave kompenzacije
- Vrsta fakture = DBP (dobropis)

skonto11.JPG

Storno skonta: 

Če je dobropis za skonto že knjižen, potrjen, potem naredimo storno s stornom dokumenta – (fakturiranje, zajem). 
Če skonto še ni knjižen… potem je to postopek izbrisa rezervacije v saldakontih, ki tudi neknjižen dobropis spremeni status na brisano.
Skonto in prvotni dokument ostaneta vezana med seboj. Zapis za storno skonta, ki postane pozitiven znesek, se prenese v saldakonte, glavno knjigo iz fakturiranja, zajema. 
Potem pa v saldakontih povežemo med seboj dokumente, kot morajo biti vezani. 


 Saldakonti​​