Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SAK_BISNODE

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​

​Saldakonti - Poročilo Bisnode

 

 
"Bisnode, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije, d.o.o., je vodilni ponudnik poslovnih informacij v slovenskem gospodarskem prostoru. Bisnode je del mednarodne skupine Bisnode AB, največjega evropskega ponudnika poslovnih in bonitetnih informacij s sedežem v Stockholmu na Švedskem.
Bisnode nudi konstruktivne informacije o kreditnih (Bonitete.si, Credit Check, Solvis, AAA), poslovnih (Gvin.com, iBON, Javni razpisi in Podatkovne storitve) in marketinških rešitvah (Kompass in iPiS Marketing Manager), ki pomagajo našim strankam povečati prodajo, zmanjšati tveganje in nudijo boljše poslovne rešitve. Bisnode je vir visoko kakovostnih poslovnih podatkov, ki ponujajo najboljše rešitve in izpolnjuje potrebe in zahteve današnjega časa. 
(Vir: spletna stran podjetja Bisnode: http://www.bisnode.si/o-nas-in-kontakt/o-nas​)

Strukturni format in struktura datotek je določena kot priloga k pogodbi med Bisnode in podjetjem. 
Pripravljeno datoteko podjetje odloži na dogovorjen FTP strežnik Bisnode.
Datoteke se pošilja do 20. v mesecu za pretekli mesec. 
Podatki zajemajo saldakonte kupcev za slovenske pravne osebe (partnerji imajo vpisano državo 705 in niso fizične osebe)

Poročilo se nahaja v meniju Poročila \ Poročila za statistiko.

BISNODE1.JPG 

BISNODE2.JPG 
 
1. Izdani računi - plačano/zaprto: 
 
 

Poročilo zajema vsa plačila kupcev v mesecu ne glede na datum računa. 
- od dne - do dne: izberemo obdobje preteklega meseca. 
- Konti terjatev: * - vsi konti kupcev. Dvoklik na polje: prikaz vseh kontov, ki bodo zajeti v poročilo. 
- Simboli kompenzacije: posebno se označijo v datoteki postavke, ki so plačane s kompenzacijo: črka K. V tem polju naštejemo vse simbole, na katerih spremljamo plačila s kompenzacijo. 

 

Račun zaprt vsaj za en del z dobropisom, ki ni dobropis za skonto dobi oznako 'I' ignore v stolpcu Komp oziroma Oznaka v datoteki. Te zapise Bisnode izloči iz obdelave.

Datum zadnjega plačila pri računu zaprtem z dobropisom se pusti prazen.

Dobropisi so na pregledu in datoteki vključeni. Bisnode jih izloči iz obdelave.

BISNODE3.JPG 

1. Osveževanje pregleda
2. Izvoz podatkov v txt datoteko
3. Izhod iz poročila

Opis kolon na pregledu: 
- Matična številka partnerja
- Davčna številka partnerja
- Šifra partnerja 
- Naziv partnerja
- Št. dok.: številka računa
- Dat. računa: datum računa
- Valuta: zapadlost računa
- Znesek: znesek računa
- Plačano: plačani znesek računa za mesec
- Odprto na: odpto na datum do
- Zadnje plačilo: datum veljave plačila
- Komp.: oznaka K če je račun plačan s kompenzacijo
- Sklic: sklicevalna števila računa (šifra partnerja+št.računa)
- Št. knjižbe: zaporedna številka knjižbe v sistemu. 
- Konto: konto terjatve 
- Naziv: naziv konta terjatve

Po kliku na ikono za izvoz izberemo mesto odlaganja datoteke. 
Zapisi v datoteki txt so vidni, če jo odpremo z Notapad.

BISNODE4.JPG 
 
 
 
2. Izdani računi - odprte postavke na dan:Program pripravi odprte postavke kupcev na izbrani dan.
Konti terjatev: * - vsi konti kupcev. Dvoklik na polje: prikaz vseh kontov, ki bodo zajeti v poročilo.
- Simboli kompenzacije: posebno se označijo v datoteki postavke, ki so plačane s kompenzacijo: črka K. V tem polju naštejemo vse simbole, na katerih spremljamo plačila s kompenzacijo. 

BISNODE3.JPG 
1. Osveževanje pregleda
2. Izvoz podatkov v txt datoteko
3. Izhod iz poročila

Opis kolon na pregledu: 
- Matična številka partnerja
- Davčna številka partnerja
- Šifra partnerja 
- Naziv partnerja
- Št. dok.: številka računa
- Dat. računa: datum računa
- Valuta: zapadlost računa
- Znesek: znesek računa
- Plačano: plačani znesek računa v primeru delnega plačila
- Odprto na: odpto na datum
- Zadnje plačilo: datum veljave zadnjega plačila  
- Komp.: oznaka K če je račun plačan s kompenzacijo
- Sklic: sklicevalna števila računa (šifra partnerja+št.računa)
- Št. knjižbe: zaporedna številka knjižbe v sistemu. 
- Konto: konto terjatve 
- Naziv: naziv konta terjatve​

Po kliku na ikono za izvoz izberemo mesto odlaganja datoteke. 
Zapisi v datoteki txt so vidni, če jo odpremo z Notapad.
BISNODE6.JPG


Na pregledu lahko z opcijo Povezave vidimo vezne dokumente posamezne knjižbe. Velja za obe poročili. 
 
 
BISNODE5.JPG